Vizija, misija

VIZIJA

Mokykla, kurioje svarbūs visi ir kiekvienas.

 

MISIJA

Teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Bendradarbiaujant su mokiniu ir jo šeima padėti kiekvienam mokiniui ugdytis dalykines ir bendrąsias kompetencijas bei atsakingai planuoti savo karjerą.

 

FILOSOFIJA

,,Kiekvienas žmogus – tai vertybė“ (Juozas Grušas).

 

VERTYBĖS:

pagarbus ir atsakingas elgesys, kūrybiškumas, atvirumas bendravimui ir naujovėms.

 

Atnaujinta: 2018-03-15