Vizija, misija

VIZIJA

Gimnazija – patraukli ir atvira, bendruomenė – norinti ir gebanti tobulėti, kūrybiška, aktyvi ir geranoriška.

 

MISIJA

Teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Bendradarbiaujant su mokiniu ir jo šeima padėti kiekvienam mokiniui pagal gebėjimus ir poreikius pasiekti gerų rezultatų, atsakingai rinktis savo gyvenimo kelią, mokytis pareigingumo, išsiugdyti žmogiškąsias vertybes ir socialinius įgūdžius.

 

FILOSOFIJA

Teisingumas, iniciatyvumas, bendradarbiavimas, pagalba vienas kitam ir asmeninė atsakomybė už savo darbus.

 

Atnaujinta: 2017-06-20