Mokytojai

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2018–2019 M. M.

 

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Vardas, pavardė

 

 

Išsilavinimas

 

 

Kada ir kokią mokslo įstaigą baigė

 

 

Specialybė

 

 

Dėstomas dalykas

 

 

Kvalifikacinė kategorija

(kada gauta)

 

 

Ped. darbo stažas

1.

Elena

Abeciūnienė

aukštasis

1984 VVPI

2000 PPRC

Biologija,

Pradinio ugdymo

pedagogika

Pradinių klasių mokymas, dorinis ugdymas (etika)

 

Vyr. mokytojas

1998-05-29

(pradinio ugdymo programos dalykai)

39

2.

Danguolė Bajarūnienė

aukštasis

2005 VU

 

Istorija

Istorija,

pilietiškumo pagrindai,

modulis

Vyr. mokytojas

2015-09-01

(istorija)

Mokytojas

2009–01–01

(užsienio k. (vokiečių)

24

3.

Rožė Bielinienė

aukštasis

1989 ŠPI

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Pradinių klasių mokymas, dorinis ugdymas (etika)

Vyr. mokytojas

2008-12-30

(pradinio ugdymo programos  dalykai)

35

4.

Zita

Čičelienė

aukštasis

1979 VVPI

Lietuvių kalba  ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra,

modulis/konsultacija

Vyr. mokytojas

1997-05-21

(lietuvių k. (gimtoji)

39,1

5.

Joana

Garnevičienė

aukštasis

1998 VPU

 

 

2002 KTU

Fizika,

astronomija

 

Informatika

Informacinės

technologijos,

fizika,

chemija

Metodininkas

2012-09-01

(fizika)

Metodininkas

2006-04-12

(inform. techn.)

20,1

6.

Neringa Grikinienė

aukštasis

2005 VPU

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika 

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Mokytojas

2008-01-01

(pradinio ugdymo programos dalykai)

17,11

7.

Gintaras

Gruodis

aukštasis

2004 LKKA

Sveikatos ugdymas

Kūno kultūra

 

Metodininkas

2012-09-01

(kūno kultūra)

13,6

8.

Lionė

Gruodienė

 

aukštesn.

1985 

Tallat-Kelpšos muzikos

mokykla

Muzika

Muzika

Vyr. mokytojas

2017-01-01

(muzika)

38,6

9.

Diana

Kindurienė

aukštasis

1994 ŠPI

 

2005 KU

 

Pradinio mokymo pedagogika

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinių klasių mokymas, dorinis ugdymas (etika)

 

 

Metodininkas

2017-09-01

(pradinio ugdymo programos dalykai)

24

10.

Audronė

Krikščionaitienė

 

aukštasis

 

aukštesn.

2006 ŠU

 

2002 Vilniaus

aukštesn. ped. m-kla

Dailė ir

technologijos,

Dailės ir darbų

pedagogika

Dailė,

technologijos

Metodininkas

2015-09-01

(dailė)

Metodininkas

2010-09-01

(technologijos)

16

11.

Audrius

Krikščionaitis

aukštasis

2000 ŠPU

Specialioji pedagogika

(spec. pedagogas, logopedas)

Spec. pedagogas, logopedas

Vyr. mokytojas

2006-04-12

(specialus dalykas)

18

12.

Stasys Keraitis

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

1981

Šiaulių K.Preikšo PI

Fizika

Chemija

Mokytojas

2006-01-18

(chemija)

Metodininkas

1997-01-22

(fizika)

31,7

13.

Ingrida

Labuckienė

 

aukštasis

1996  ŠPI

 

2002 ŠU

 

2007 VPU

2008 VU

Pradinio mokymo pedagogika ir muzika

Anglų kalbos ankstyvas mokymas

Anglų filologija

Teisė

Užsienio k. (anglų),

modulis

Vyr. mokytojas

2003-11-04

(užsienio k. (anglų)

Vyr. mokytojas

2001-01-05

(pradinio ugdymo programos dalykai)

22,1

14.

Agnė Lenard-Levčenkienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

2010 VPU

Etika

Dorinis ugdymas (etika)

Mokytojas

2010-09-01

(dorinis ugdymas (etika)

8

15.

Ona

Lukoševičienė

aukštasis

1977  VPU

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra,

modulis/konsultacija

Vyr. mokytojas

1996-12-19

(lietuvių k. (gimtoji)

41,8

16.

Rimantas Malinauskas

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

1985 VVPI

Technikos disciplinos ir darbai

Technologijos,

žmogaus sauga

 

Vyr. mokytojas

2001-10-24

(technologijų)

 

27

17.

Arvydas

Medzevičius

aukštasis

2004  VU

 

 

2008 VPU

Fizika ir fizikos mokymas

 

Geografija

Geografija

Vyr. mokytojas

2007-06-07

(fizika)

Vyr. mokytojas

2009-01-01

(geografija)

Mokytojas

2004-12-30

(technologijos)

27

18.

Vitalija

Medzevičienė

aukštasis

1984 VVU

 

 

2001 VPU

Bibliotekininkystė  ir bibliografija

 

Etika

Ugdymas karjerai

 

Mokytojas

1999-11-18

(istorija)

Vyr. mokytojas

1999-03-19

(dorinis ugdymas etika)

34

19.

Ona Motiejonienė

aukštasis

1972 VVPI

Biologija ir žemės ūkio pagrindai

Biologija

Ekspertas

2005-10-26

(biologija)

44,4

20.

Neringa Mudėnienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

1996 VPI

Lietuvių kalba  ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra,

modulis/konsultacija

Metodininkas

2017-01-01

(lietuvių k.)

22

21.

Irmantas Nalivaika

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

2010 LKKA

Sportas, kūno kultūra

Klasės auklėtojas

 

Mokytojas

2010-09-01

(kūno kultūra)

5,9

22.

Ilona

Pakalkienė

aukštasis

1993  ŠPI

 

2004  KU

Pradinio mokymo pedagogika

Pradinio ugdymo

pedagogika

Pradinių klasių mokymas, dorinis ugdymas (etika)

 

Metodininkas

2009-09-01

(pradinio ugdymo programos  dalykai)

25

23.

Jurgita

Raketienė

 

aukštasis

 

 

aukštesn.

2003 VPU

 

2008 VPU

1999 Rokiškio

aukštesn. ped. mokykla

Vokiečių filologija

 

Anglų filologija

Vokiečių kalbos pedagogika

Užsienio k. (anglų),

užsienio k. (vokiečių),

modulis, namų mokymas

 

Vyr. mokytojas

2005-03-25

(užsienio k. (vokiečių k.)

Vyr. mokytojas

2011-01-01

(užsienio k. (anglų )

19,9

24.

Jurgita

Rėkašienė

aukštasis

 

aukštesn.

2005 VPU

 

2003 Utenos aukšt. med.

mokykla

Socialinė

pedagogika,

Socialinis darbas

Socialinis

pedagogas

 

 

Metodininkas

2011-09-01

(specialus dalykas (socialinis pedagogas)

16,1

25.

Teresa Rudaja

 

aukštasis

1981 VVPI

Matematika

Matematika,

modulis/konsultacija

Metodininkas

2003-02-27

(matematika)

37

26.

Diana

Simaškienė

aukštasis

 

 

2007 VPU

 

 

Lietuvių filologija

 

 

-

Vyr. mokytojas

(technologijos)

2005-06-23

Mokytojas

2009-09-01

(lietuvių k. (gimtoji)

II vadybinė

2013-02-03

25,11

27.

Elena Skripkauskienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

2007 KU

Choreografijos studijų programa

Neformalusis švietimas

 

Vyr. mokytojas

1999-11-18

(šokis)

 

36,7

28.

Nadiežda Stefanskaja

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

1986 VPU 

Rusų kalba ir literatūra

Užsienio kalba (rusų)

 

Vyr. mokytojas

1997-04-29

(užsienio k. (rusų)

32

29.

Jūratė

Sveikauskienė

aukštasis

1988  VVPI

Lietuvių kalba ir literatūra

-

Vyr. mokytojas

2003-05-08

(lietuvių k. (gimtoji)

II vadybinė

2009-09-01

28,5

30.

Jūratė

Šalkauskienė

aukštasis

1991 VU

 

Rusų k. ir literatūra

Pradinių klasių mokymas, namų mokymas, dorinis ugdymas (etika)

 

Vyr. mokytojas

2011-09-01

(pradinio ugdymo programos  dalykai)

27

31.

Audronė Urbonienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

 

 

 

aukštesn.

2006

Religijos studijų kolegija

2005

Katechetų

mokykla

Katalikų religijos pagrindinių neuniversitetinių  studijų programa

Dorinis ugdymas

(tikyba)

Vyr. mokytojas

2005-12-29

(dorinis ugdymas (tikyba)

30

32.

Rimutė

Vaišnorienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

1987

VTDOVPI

Vokiečių kalba ir literatūra

Užsienio kalba (vokiečių)

 

Metodininkas

2003-09-30

(užsienio k. (vokiečių)

31,1

33.

Dainius Vaitkevičius

aukštasis

2008 VPU

 

Matematikos ir informatikos studijų programa

Matematika, ekonomika ir verslumas,

modulis/konsultacija

 

Vyr. mokytojas

2015-09-01

(matematika, informacinės technologijos)

9

34.

Lenie Drūteikienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

1998         Simferopolio       VU

  2009 VU

Rusų kalba ir literatūra,

Krymo totorių kalba,

Anglų kalba ir anglų kalbos mokymas

Užsienio kalba  (anglų)

Metodininkas

2016-09-01

(užsienio k.  (anglų)

14

 

35.

Fernandas

Juchnevičius

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

2010 VPU

Kūno kultūra

Kūno kultūra

 

Vyr. mokytojas

2018-09-01

(kūno kultūra)

8

36.

Jolana

Purvinskienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

2010, VPU

 

Lietuvių filologija

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Vyr. mokytojas

2017-09-01

(lietuvių k. ir literatūra)

5,11

37.

Sonata Petkūnienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

1994  VPU

 

Biologija ir

žemės ūkio pagrindai

Biologija,

gamta ir žmogus,

geografija,

etika

 

 

Metodininkas

(biologija)

2011-09-01

Mokytojas

2008-01-02

   (geografija)

 20

38.

Jurgita

Ragauskienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

2000 VU

2001 VU

2013 Utenos kolegija

Chemija

Chemija

Buhalterinė apskaita

Chemija

Vyr. mokytojas

2005-06-22

(chemija)

17

39.

Natalija Skunčikienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

1976 VVPI

Matematika

Matematika

 

Metodininkas

2001-12-21

(matematika)

42

40.

Gražina Sobčikienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

1989 VVPI,

 

2000 PPRC

 

Rusų kalba

ir literatūra,

Pradinis ugdymas

Užsienio kalba

(rusų )

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojas

2013-09-02

(užsienio k. (rusų)

III vadybinė kategorija,

2005-12-01,

Vyr. mokytojas

2000-12-19

(pradinio ugdymo programos  dalykai)

29

 

 

41.

Audronė Tijūnėlienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

1988 VVU

(V. Kapsuko)

Istorija

Istorija

Metodininkas

2004-06-18

(istorija)

31

42.

Kristina Visakavičienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

1985 VVPI

Matematika

Matematika,

fizika

Vyr. mokytojas

2002-06-19

(matematika)

Vyr. mokytojas

2008-08-29

 (fizika)

33

43.

Anastazija Židanavičienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

 aukštesn.

1984 m.

Vilniaus

J.  Tallat-Kelpšos aukštesnioji

muzikos mokykla

Chorinės muzikos pedagogika

Muzika,

dorinis ugdymas (etika)

 

 

 

 

Metodininkas

2015-09-01        (muzika)

  Metodininkas

  2015-09-01

(žmogaus sauga)

34

44.

Silva Žiliukienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

1978 VVPI,

 

 

2000 m.

KAKTM

Lietuvių kalba  ir literatūra,

 

Katalikų religija

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

 

 

 

Metodininkas

2007-01-10

(lietuvių k. (gimtoji)

Vyr. mokytojas

2001-06-21            (dorinis ugdymas (tikyba)

40

45.

Rolandas Žilinskas

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

 

 

  aukštesn.

1993 VPI

 

 

1986 m.

Tauragės aukštesnioji politechnikos ir žemės ūkio mokykla

 

 

Techninės disciplinos ir darbai

 

Žemės ūkio elektrifikavimas

Technologijos

Metodininkas

2001-01-24

(technologijos)

25

Atnaujinta: 2018-10-25