Mokytojai

Pedagoginių darbuotojų sąrašas 2017—2018 m. m.

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Vardas, pavardė

 

 

Gimimo data

 

 

Išsilavinimas

 

 

Kada ir kokią mokslo įstaigą baigė

 

 

Specialybė

 

 

Dėstomas dalykas

 

 

Kvalifikacinė kategorija

(kada gauta)

1.

Elena

Abeciūnienė

1961-08-10

aukštasis

1984 VVPI

2000 PPRC

Biologija,

Pradinis ugdymas

4 kl. mokinių

mokymas

 

Vyr. mokytojas

1998-05-29

2.

Danguolė Bajarūnienė

1966-06-07

aukštasis

2005 VU

 

Istorija

istorija,

pilietiškumo pagrindai,

modulis,

vadovavimas klasei

Vyr. mokytojas

2015–06–09

 (istorija)

Mokytojas

2009–01–01

(vokiečių k.)

3.

Rožė Bielinienė

1964-09-20

aukštasis

1989 ŠPI

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

2, 3, 4 kl. mokinių mokymas, etika, neform. švietimas

Vyr. mokytojas

2008-12-30

4.

Zita

Čičelienė

1957-02-22

aukštasis

1979 VVPI

Lietuvių kalba  ir literatūra

lietuvių k.,

modulis

Vyr. mokytojas

1997-05-21

5.

Lenie Drūteikienė

 

 

aukštasis

 

Rusų kalba ir literatūra,

Krymo totorių kalba,

Anglų kalba ir anglų kalbos mokymas

užsienio kalba (anglų)

 

6.

Joana

Garnevičienė

1974-01-02

aukštasis

1998 VPU

 

 

2002 KTU

Fizika,

astronomija

 

Informatika

informacinės

technologijos, fizika,

chemija

 

Metodininkas

2012-06-20

(fizika)

Metodininkas

2006-04-12

(inform. techn.)

7.

Neringa Grikinienė

1975-06-05

aukštasis

2005 VPU

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika 

priešmokyklinio ugdymo grupė

Mokytojas

2008-01-01

8.

Lionė

Gruodienė

 

1958-11-17

aukštesn.

1985 

Tallat-Kelpšos muzikos

mokykla

Muzika

muzika,

neform. švietimas

 

Vyr. mokytojas

2017-01-01

9.

Gintaras

Gruodis

1981-06-13

aukštasis

2004 LKKA

Sveikatos ugdymas

kūno kultūra,

neform. švietimas

Metodininkas

2012-06-20

10.

Fernandas

Juchnevičius

 

 

aukštasis

 

Kūno kultūra

kūno kultūra,

neform. švietimas

 

11.

Stasys Keraitis

1958-10-02

aukštasis

1981

Šiaulių K. Preikšo

pedagoginis institutas

Fizika

chemija

Mokytojas

2006-01-18

(chemija)

12.

Diana

Kindurienė

1972-06-09

aukštasis

1994 ŠPI

 

2005 KU

 

Pradinio mokymo pedagogika

Pradinio ugdymo pedagogika

2 kl. mokinių mokymas,

etika

 

Metodininkas

2017-09-01

13.

Audronė

Krikščionaitienė

 

1980-04-25

aukštasis

 

aukštesn.

2006 ŠU

 

2002 Vilniaus

aukštesn.

ped. m-kla

Dailė ir

technologijos,

Dailės ir darbų

pedagogika

dailė,

technologijos,

neform. Švietimas,

vadovavimas klasei

Metodininkas

2015-06-09

(dailės)

Metodininkas

2010-09-01

(technologijų)

14.

Audrius

Krikščionaitis

1977-12-15

aukštasis

2000 ŠPU

Spec. pedagogas, logopedas

spec. pedagogas, logopedas

Vyr. mokytojas

2006-04-12

15.

Ingrida

Labuckienė

 

1973-12-02

aukštasis

1996  ŠPI

 

2002 ŠU

 

2007 VPU

2008 VU

Pradinio mokymo pedagogika ir muzika

Anglų kalbos ankstyvas mokymas

Anglų filologija

Teisė

užsienio k. (anglų),

modulis,

vadovavimas klasei

Vyr. mokytojas

2003-11-04

16.

Agnė Lenard-Levčenkienė

1987-10-31

aukštasis

2010 VPU

Edukologija

dorinis ugdymas

(etika)

Mokytojas

2010-06-29

17.

Ona

Lukoševičienė

1955-05-23

aukštasis

1977  VPU

Lietuvių kalba ir literatūra

lietuvių kalba,

modulis,

vadovavimas klasei

Vyr. mokytojas

1996-12-19

18.

Rimantas Malinauskas

1963-01-04

aukštasis

1985 VVPI

Technikos disciplinos ir darbai

technologijos,

žmogaus sauga,

neform. švietimas

Vyr. mokytojas

2001-10-24

 

19.

Vitalija

Medzevičienė

1958-09-26

aukštasis

1984 VVU

 

 

2001 VPU

Bibliotekininkystė  ir bibliografija

 

 

Etika

bibliotekininkė,

ugdymas karjerai,

vadovavimas klasei

 

Mokytojas

(istorija)

1999-11-18

Vyr. mokytojas

(etika)

1999-03-19

20.

Arvydas

Medzevičius

1961-07-31

aukštasis

2004  VU

 

 

2008 VPU

Fizika

 

 

Geografija

geografija

Vyr. mokytojas

2007-06-07

(fizika)

Vyr. mokytojas

2008-12-30

(geografija)

Mokytojas

2004-12-30

(technologijos)

21.

Ona Motiejonienė

1949-02-02

aukštasis

1972 VVPI

Biologija ir žemės ūkio pagrindai

biologija,

neform. švietimas

Ekspertas

2005-10-26

22.

Irmantas Nalivaika

1985-10-13

aukštasis

2010 LKKA

Kūno kultūra

vadovavimas klasei,

neform.

švietimas

Mokytojas

2010-06-21

23.

Ilona

Pakalkienė

1971-01-13

aukštasis

1993  ŠPI

 

2004  KU

Pradinio mokymo pedagogika

Pradinio ugdymo

pedagogika

1 kl. mokinių mokymas,

etika

 

Metodininkas

2009-09-01

24.

Sonata Petkūnienė

 

1971-08-17

aukštasis

1994  VPU

 

Biologija ir

žemės ūkio pagrindai

biologija,

geografija

 

 

Metodininkas

(biologija)

2011-06-16

Mokytojas

2008-01-02

   (geografija)

25.

Jolanta

Purvinskienė

 

 

aukštasis

 

 

Lietuvių filologija

etika,

vadovavimas klasei

 

 

 

26.

Jurgita

Ragauskienė

 

 

aukštasis

 

Chemija

Chemija

Buhalterinė apskaita

chemija

 

27.

Jurgita

Raketienė

 

1977-09-17

aukštasis

 

 

aukštesn.

2003 VPU

 

2008 VPU

1999 Rokiškio

aukštesn. ped. mokykla

Vokiečių filologija

 

Anglų filologija

Vokiečių kalbos pedagogika

užsienio k. (anglų),

neform. švietimas,

modulis,

vadovavimas klasei

Vyr. mokytojas

2005-03-25

(vokiečių k.)

Vyr. mokytojas

2011-01-01

(anglų k.)

28

Lina

Ratkevičiūtė

 

 

aukštasis

koleginis

 

aukštasis

 

 

 

Programavimas kompiuteriams

 

Dalyko pedagogika

 

informacinės technologijos

 

29.

Jurgita

Rėkašienė

1976-04-12

aukštasis

 

aukštesn.

2005 VPU

 

2003 Utenos aukšt. med.

mokykla

Socialinė

pedagogika,

Socialinis darbas

socialinis

pedagogas

 

 

Metodininkas

2011-09-01

30.

Teresa Rudaja

1959-01-13

aukštasis

1981 VVPI

Matematika

matematika

Metodininkas

2003-02-27

31.

Diana

Simaškienė

1963-03-12

aukštasis

 

 

2007 VPU

 

 

Lietuvių filologija

 

 

lietuvių kalba (gimtoji)

Vyr. mokytojas

(technologijų)

2005-06-23

Mokytojas

2009-09-01

(lietuvių k.)

II vadybinė

2009-09-01

2013-02-03

32.

Elena Skripkauskienė

1960-11-08

aukštasis

2007 KU

Choreografijos studijų programa

šokis,

neform. švietimas

Vyr. mokytojas

1999-11-18

 

33.

Natalija Skunčikienė

 

 

aukštasis

 

Matematika

matematika

 

 

34.

Gražina Sobčikienė

 

 

aukštasis

 

 

Rusų kalba

ir literatūra,

Pradinis ugdymas

užsienio kalba (rusų )

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Nadiežda Stefanskaja

1965-06-22

aukštasis

1986 VPU 

Rusų kalba ir literatūra

užsienio kalba (rusų)

Vyr. mokytojas

1997-04-29

36.

Jūratė

Sveikauskienė

1966-03-25

aukštasis

1988  VVPI

Lietuvių kalba ir literatūra

-

Vyr. mokytojas

2003-05-08

II vadybinė

2009-09-01

37.

Jūratė

Šalkauskienė

1968-06-02

aukštasis

1991 VU

 

Rusų k. ir literatūra

3 kl. mokinių mokymas,

etika

Vyr. mokytojas

2011-05-17

38.

Audronė Tijūnėlienė

 

aukštasis

 

Istorija

istorija

 

39.

Audronė Urbonienė

1967-06-26

aukštasis

 

 

 

aukštesn.

2006

Religijos studijų kolegija

2005

Katechetų

mokykla

Katalikų religijos pagrindinių neuniversitetinių  studijų programa

dorinis ugdymas

(tikyba)

Vyr. mokytojas

2005-12-29

40.

Rimutė

Vaišnorienė

1965-08-18

aukštasis

1987

VTDOVPI

Vokiečių kalba ir literatūra

užsienio kalba (vokiečių )

 

Metodininkas

2003-09-30

41.

Dainius Vaitkevičius

1985-06-24

aukštasis

2008 VPU

 

Matematikos ir informatikos studijų programa

matematika,

modulis,

ekonomika ir verslumas,

vadovavimas klasei

 

Vyr. mokytojas

2015-06-09

42.

Kristina Visakavičienė

 

aukštasis

 

Matematika

matematika,

fizika

 

43.

Anastazija Židanavičienė

 

 aukštesn.

 

Chorinis dirigavimas

muzika,

etika,

vadovavimas klasei

 

 

 

 

 

 

 

44.

Rolandas Žilinskas

 

 

aukštasis

 

 

  aukštesn.

 

Techninės disciplinos ir darbai

 

Žemės ūkio elektrifikavimas

technologijos

 

45.

Silva Žiliukienė

 

aukštasis

 

Lietuvių kalba  ir literatūra,

 

Katalikų religija

 

lietuvių kalba ir literatūra

 

  

 

 

Atnaujinta: 2018-05-28