Mokytojai

 IGNALINOS R. VIDIŠKIŲ GIMNAZIJA

 

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2020–2021 M. M.

 

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Vardas, pavardė

 

 

Išsilavinimas

 

 

Specialybė

 

 

Dėstomas dalykas

 

 

Kvalifikacinė kategorija

(kada gauta)

1.

Elena

Abeciūnienė

aukštasis

Biologija,

Pradinio ugdymo

pedagogika

Pradinių klasių mokymas, grupinė konsultacija

Vyr. mokytojas

1998-05-29

(pradinio ugdymo programos dalykai)

2.

Danguolė Bajarūnienė

aukštasis

Istorija

Istorija,

pilietiškumo pagrindai,

modulis

Vyr. mokytojas

2015-09-01

(istorija)

Mokytojas

2009–01–01

(užsienio k. (vokiečių)

3.

Rožė Bielinienė

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Pradinių klasių mokymas, dorinis ugdymas (etika)

Vyr. mokytojas

2008-12-30

(pradinio ugdymo programos  dalykai)

4.

Zita

Čičelienė

aukštasis

Lietuvių kalba  ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra,

modulis/konsultacija

Vyr. mokytojas

1997-05-21

(lietuvių k. (gimtoji)

5.

Joana

Garnevičienė

aukštasis

Fizika,

astronomija

 

Informatika

Informacinės

technologijos,

fizika

 

Metodininkas

2012-09-01

(fizika)

Metodininkas

2006-04-12

(inform. techn.)

6.

Neringa Grikinienė

aukštasis

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika 

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Mokytojas

2008-01-01

(pradinio ugdymo programos dalykai)

7.

Gintaras

Gruodis

aukštasis

Sveikatos ugdymas

Fizinis ugdymas, sporto šaka (tinklinis)

 

Metodininkas

2012-09-01

(kūno kultūra)

8.

Lionė

Gruodienė

 

aukštesn.

Muzika

Muzika

Vyr. mokytojas

2017-01-01

(muzika)

9.

Diana

Kindurienė

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinių klasių mokymas, grupinė konsultacija

 

 

Metodininkas

2017-09-01

(pradinio ugdymo programos dalykai)

10.

Audronė

Krikščionaitienė

 

aukštasis

 

aukštesn.

Dailė ir

technologijos,

Dailės ir darbų

pedagogika

Dailė,

technologijos

Metodininkas

2015-09-01

(dailė)

Metodininkas

2010-09-01

(technologijos)

11.

Audrius

Krikščionaitis

aukštasis

Specialioji pedagogika

(spec. pedagogas, logopedas)

Spec. pedagogas, logopedas

Vyr. mokytojas

2006-04-12

(specialus dalykas)

12.

Ingrida

Labuckienė

 

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika ir muzika

Anglų kalbos ankstyvas mokymas

Anglų filologija

Teisė

Užsienio k. (anglų),

modulis

Metodininkas

2019-01-01

(užsienio k. (anglų)

Vyr. mokytojas

2001-01-05

(pradinio ugdymo programos dalykai)

13.

Agnė Lenard-Levčenkienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

Etika

Dorinis ugdymas (etika)

Mokytojas

2010-09-01

(dorinis ugdymas (etika)

14.

Ona

Lukoševičienė

aukštasis

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra,

modulis/konsultacija

Vyr. mokytojas

1996-12-19

(lietuvių k. (gimtoji)

15.

Rimantas Malinauskas

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

Technikos disciplinos ir darbai

Technologijos,

žmogaus sauga

 

Vyr. mokytojas

2001-10-24

(technologijos)

 

16.

Vitalija

Medzevičienė

aukštasis

Bibliotekininkystė  ir bibliografija

 

Etika

Ugdymas karjerai

 

Mokytojas

1999-11-18

(istorija)

Vyr. mokytojas

1999-03-19

(dorinis ugdymas etika)

17.

Ona Motiejonienė

aukštasis

Biologija ir žemės ūkio pagrindai

Biologija

Ekspertas

2005-10-26

(biologija)

 

 

18.

Neringa Mudėnienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

Lietuvių kalba  ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra,

modulis/konsultacija

Metodininkas

2017-01-01

(lietuvių k.)

19.

Irmantas Nalivaika

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

Sportas, kūno kultūra

Neformalusis švietimas

 

Mokytojas

2010-09-01

(kūno kultūra)

20.

Ilona

Pakalkienė

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika

Pradinio ugdymo

pedagogika

Pradinių klasių mokymas, grupinė konsultacija

 

Metodininkas

2009-09-01

(pradinio ugdymo programos  dalykai)

21.

Jurgita

Raketienė

 

aukštasis

 

 

aukštesn.

Vokiečių filologija

 

Anglų filologija

Vokiečių kalbos pedagogika

Užsienio k. (anglų),

užsienio k. (vokiečių),

modulis/konsultacija

 

Vyr. mokytojas

2005-03-25

(užsienio k. (vokiečių k.)

Vyr. mokytojas

2011-01-01

(užsienio k. (anglų )

22.

Jurgita

Rėkašienė

aukštasis

 

aukštesn.

Socialinė

pedagogika,

Socialinis darbas

Socialinis

pedagogas

 

 

Metodininkas

2011-09-01

(specialus dalykas (socialinis pedagogas)

23.

Diana

Simaškienė

aukštasis

 

 

Lietuvių filologija

 

 

-

Vyr. mokytojas

(technologijos)

2005-06-23

Mokytojas

2009-09-01

(lietuvių k. (gimtoji)

II vadybinė

2013-02-03

24.

Elena Skripkauskienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

Choreografijos studijų programa

Neformalusis švietimas

 

Vyr. mokytojas

1999-11-18

(šokis)

 

25.

Liudmila

Spornaja

 (dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

Matematika

Matematika,

modulis/konsultacija

Vyr. mokytojas

2001-01-01

26.

Nadiežda Stefanskaja

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

Rusų kalba ir literatūra

Užsienio kalba (rusų)

 

Vyr. mokytojas

1997-04-29

(užsienio k. (rusų)

27.

Jūratė

Sveikauskienė

aukštasis

Lietuvių kalba ir literatūra

-

Vyr. mokytojas

2003-05-08

(lietuvių k. (gimtoji)

II vadybinė

2009-09-01

28.

Jūratė

Šalkauskienė

aukštasis

Rusų k. ir literatūra

Pradinių klasių mokymas, dorinis ugdymas (etika), grupinė konsultacija

 

Vyr. mokytojas

2011-09-01

(pradinio ugdymo programos  dalykai)

29.

Laimutė Šimonienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

Chemija,

biologija

Chemija,

biologija

Metodininkas

1999-05-18

(chemija)

 Mokytojas

2018-09-01

(biologija)

30.

Audronė Urbonienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

 

 

 

aukštesn.

Katalikų religijos pagrindinių neuniversitetinių  studijų programa

Dorinis ugdymas

(tikyba)

Vyr. mokytojas

2005-12-29

(dorinis ugdymas (tikyba)

31.

Dainius Vaitkevičius

aukštasis

Matematikos ir informatikos studijų programa

Matematika, ekonomika ir verslumas,

modulis/konsultacija

 

Vyr. mokytojas

2015-09-01

(matematika, informacinės technologijos)

32.

Sonata Petkūnienė

(dirba ne pagrindinėse pareigose)

aukštasis

Biologija ir

žemės ūkio pagrindai

Biologija,

gamta ir žmogus,

geografija,

etika

 

 

Metodininkas

(biologija)

2011-09-01

Mokytojas

2008-01-02

   (geografija)

Atnaujinta: 2021-01-21