Darbuotojų pareigybių aprašymai

Direktoriaus pareigybės aprašymas
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas
Mokytojo pareigybės aprašymas
Klasės auklėtojo pareigybės aprašymas
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas
Soc. pedagogo pareigybės aprašymas
Logopedo pareigybės aprašymas
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas
Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas
Bibliotekininko pareigybės aprašymas
Kompiuterių įrangos derintojo pareigybės aprašymas
Video laboranto pareigybės aprašymas
Vyr. virėjo pareigybės aprašymas
Virėjo pareigybės aprašymas
Virtuvės darbininko pareigybės aprašymas
Vairuotojo pareigybės aprašymas
Valytojo pareigybės aprašymas
Prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybės aprašymas
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas
Elektriko pareigybės aprašymas
Kiemsargio pareigybės aprašymas

Atnaujinta: 2017-11-13