Laisvos darbo vietos

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija skelbia atranką geografijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Pareigos: geografijos mokytojas

Darbo vieta: Ignalinos g. 1A, Vidiškių k., Ignalinos r. sav.

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota darbo sutartis su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas edukologijos srityje;
 • geografijos mokytojo kvalifikacija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais ir nuolatinis jų informavimas apie mokymosi pažangą;
 • ugdymo turinio planavimas, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;
 • IKT naudojimas ir taikymas profesinėje veikloje;
 • gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje su mokinių tėvais (globėjais).

Privalumai: ne žemesnė negu vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Darbo užmokestis:

1.     Darbo užmokestis – nuo 1130 iki 1588 eurų (darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacijos, darbo stažo ir krūvio).
2.     Mokėjimo terminai – nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama du kartus per mėnesį darbuotojui sutikus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopija.

5. Gyvenimo aprašymas;

6. Rekomendacija(-os) iš buvusios darbovietės (neprivaloma).

7. Pažymėjimo apie išklausytus specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursus kopija.

8. Pažymos dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį kopija.

Dokumentai priimami iki 2021 m. birželio 18 d.

Atranka vyks 2021 m. birželio 21 d. 10 val.

Atrankos dieną pateikiami dokumentų originalai, sutikrinus jie grąžinami kandidatui.

Dokumentai priimami adresu:

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija,  II aukštas, raštinė, Ignalinos g. 1A, Vidiškių k., Ignalinos r. sav. arba el. paštu mokykla@vidiskiu.ignalina.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 618) 59767.

 

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija skelbia atranką lietuvių kalbos mokytojo pareigoms užimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Pareigos: lietuvių kalbos mokytojas

Darbo vieta: Ignalinos g. 1A, Vidiškių k., Ignalinos r. sav.

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota darbo sutartis su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas edukologijos srityje;
 • lietuvių kalbos mokytojo kvalifikacija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais ir nuolatinis jų informavimas apie mokymosi pažangą;
 • ugdymo turinio planavimas, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;
 • IKT naudojimas ir taikymas profesinėje veikloje;
 • gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje su mokinių tėvais (globėjais).

Privalumai: ne žemesnė negu vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Darbo užmokestis:

1.     Darbo užmokestis – nuo 1130 iki 1588 eurų (darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacijos, darbo stažo ir krūvio).
2.     Mokėjimo terminai – nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama du kartus per mėnesį darbuotojui sutikus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopija.

5. Gyvenimo aprašymas;

6. Rekomendacija(-os) iš buvusios darbovietės (neprivaloma).

7. Pažymėjimo apie išklausytus specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursus kopija.

8. Pažymos dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį kopija.

Dokumentai priimami iki 2021 m. birželio 18 d.

Atranka vyks 2021 m. birželio 21 d. 11 val.

Atrankos dieną pateikiami dokumentų originalai, sutikrinus jie grąžinami kandidatui.

Dokumentai priimami adresu:

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija,  II aukštas, raštinė, Ignalinos g. 1A, Vidiškių k., Ignalinos r. sav. arba el. paštu mokykla@vidiskiu.ignalina.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 618) 59767.

 

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija skelbia atranką technologijų mokytojo pareigoms užimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Pareigos: technologijų mokytojas

Darbo vieta: Ignalinos g. 1A, Vidiškių k., Ignalinos r. sav.

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota darbo sutartis su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas edukologijos srityje;
 • technologijų mokytojo kvalifikacija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais ir nuolatinis jų

informavimas apie mokymosi pažangą;

 • ugdymo turinio planavimas, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;
 • IKT naudojimas ir taikymas profesinėje veikloje;
 • gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje su mokinių tėvais (globėjais).

Privalumai: ne žemesnė negu vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Darbo užmokestis:

1.     Darbo užmokestis – nuo 1130 iki 1588 eurų (darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacijos, darbo stažo ir krūvio).
2.     Mokėjimo terminai – nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama du kartus per mėnesį darbuotojui sutikus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopija.

5. Gyvenimo aprašymas;

6. Rekomendacija(-os) iš buvusios darbovietės (neprivaloma).

7. Pažymėjimo apie išklausytus specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursus kopija.

8. Pažymos dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį kopija.

Dokumentai priimami iki 2021 m. birželio 18 d.

Atranka vyks 2021 m. birželio 21 d. 9 val.

Atrankos dieną pateikiami dokumentų originalai, sutikrinus jie grąžinami kandidatui.

Dokumentai priimami adresu:

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija,  II aukštas, raštinė, Ignalinos g. 1A, Vidiškių k., Ignalinos r. sav. arba el. paštu mokykla@vidiskiu.ignalina.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 618) 59767.

 

SKELBIAMA ATRANKA MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigoms nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. (1 etatas, koeficientas – 5,8) užimti. Darbo sutartis terminuota – 4 mėn. (rugsėjis – gruodis).

Privalumai ir reikalavimai pretendentams:

- gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti;

- informacinių technologijų ir komunikacinių technologijų valdymas;

- pedagoginis išsilavinimas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

- išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

- gyvenimo aprašymą;

- pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, nurodydamas asmenų kontaktus.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami kandidatui.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami iki 2021 m. birželio 18 d.

Atranka vyks 2021 m. birželio 21 d. 12 val.

Dokumentai priimami adresu:

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija, II aukštas, raštinė, Ignalinos g. 1A, Vidiškių k., Ignalinos r. sav. arba el. paštu mokykla@vidiskiu.ignalina.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 618) 59767.

Atnaujinta: 2021-06-03