MEPA projektas

 

Kviečiame dalyvauti projekto „Mokyklos – Europos Parlamento Ambasadorės“ veiklose:

    

MEPA projekto 2020-2021 m. m. reikalvimai

I DALIS. Gimnazijų/mokyklų vertinimas ir paskelbimas MEPA tinklo nare

Gimnazijos ir profesinės mokyklos, užsiregistravusios dalyvauti MEPA projekte ir įvykdžiusios žemiau pateiktus reikalavimus, įtraukiamos į MEPA tinklą Lietuvoje, gauna tai patvirtinančią lentelę ir diplomus bei yra kviečiamos į mokomuosius seminarus mokytojams Lietuvoje.

 1. Vyresniųjų ir jaunesniųjų ambasadorių paskyrimas

Už projekto įgyvendinimą mokykloje atsako vyresnieji ambasadoriai (mokytojai, kurie ves pamokas ir bus atsakingi už renginių organizavimą) ir jaunesnieji ambasadoriai (aktyvūs moksleiviai, kurie padės organizuoti renginius, kurs informacijos centrą ir atliks kitus darbus, susijusius su projektu).

 1. Pamokos

Gimnazija įsipareigoja integruoti projekto mokomąją medžiagą į pamokas (istorijos, geografijos, matematikos, politologijos, užsienio kalbų ar kitas). Projekto medžiaga gali būti naudojama visus metus, skirtingų pamokų metu, visa arba dalimis – mokytojo nuožiūra.

Turi būti pravesta bent 20 MEPA pamokų per visus mokslo metus.

 1. ES informacijos centras

Projekte dalyvaujančios gimnazijos įsteigia informacijos centrą, skirtą moksleiviams ir mokytojams. Informacijos centre kaupiami su ES ir Europos Parlamento tematika susiję leidiniai ir informacijos šaltiniai.

Tai gali būti lentyna bibliotekoje ar kitoje moksleiviams laisvai prieinamoje patalpoje. Tai gali būti ir virtualus informacijos centras: dedikuota informacijos šaltinių byla visų mokyklos kompiuterių darbalaukiuose, atskiras puslapis mokyklos tinklalapyje ir pan.

 1. Europos dienos šventė

Europos dienos šventė – galimybė pasireikšti jaunesniesiems projekto ambasadoriams organizuojant renginius ir įtraukiant į ją mokyklos, rajono ar miesto bendruomenę. Tai turi būti originalus renginys (t. y. ne dalyvavimas kitų projektų ar institucijų iniciatyvose). Jis turi vykti gegužės 9 d. (Europos dieną) arba artimiausiomis tos pačios savaitės dienomis.

 

II DALIS. Kokybinis gimnazijų vertinimas ir geriausiųjų apdovanojimai

Vykdydamos projektą gimnazijos varžosi ir dėl projekto prizų (kelionių į Strasbūrą ir Briuselį). Siekiant atrinkti geriausius, bus kiekybiškai ir kokybiškai vertinami žemiau išvardinti projekto elementai:

 1. Pamokos

Vertinamas bendras pagal MEPA projekto medžiagą surengtų pamokų skaičius ir pamokų dalyvių skaičius.

 1. Europos diena

Vertinamas Europos dienos dalyvių skaičius, renginių originalumas ir kūrybiškumas bei vietos bendruomenės dalyvavimas renginiuose.

 1. Teminiai renginiai

 

Teminių renginių formą pasirenka gimnazija. Tai gali būti debatai, diskusijos, protmūšiai, paskaitos, rašinių ar piešinių konkursai ar pan. Svarbu, kad juose atsispindėtų ir būtų gvildenama viena (ar daugiau) iš žemiau pateiktų temų. Daugiau dėmesio raginame skirti Europos Parlamento vaidmeniui, galioms, 2019 metų rinkimams ir būtinybei skatinti jaunųjų rinkėjų aktyvumą, ES sprendimų priėmimo procesui ir piliečių galimybėms dalyvauti jame.

Pasirenkamų temų (su pagalbinėmis nuorodomis) sąrašas:

 • EP rinkimai 2019 - www.sikartabalsuosiu.eu - pilietinio aktyvumo skatinimas.
 • Europos Parlamento galios. Konkretūs teisėkūros pavyzdžiai

Europos Parlamento galios

Bendroji skaitmeninė rinka

Europos energetikos sąjunga

ES biudžetas

Temos gali būti ir kitos - daug informacijos galima rasti tematinėse faktų suvestinėse (kiekvienos suvestinės gale yra pateikiamas Europos Parlamento vaidmuo atitinkamoje srityje): http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/displayFtu.html?ftuId=intro.html

 • Europos Parlamentas kaip žmogaus teisių gynėjas. Sacharovo premija už minties laisvę.

EP puslapis „Žmogaus teisės ir demokratija“:

Sacharovo premijos už minties laisvę tinklalapis

 • Kultūrų įvairovė ES. Daugiakalbystė Europos Parlamente. LUX kino apdovanojimas. 

Daugiakalbystė Europos Parlamente

LUX kino apdovanojimas

 • Kova su diskriminacija, lyčių lygybė, šeimos ir darbo gyvenimo derinimas

Lyčių lygybės suvestinė

 Vertinamas teminių renginių dalyvių skaičius, renginių originalumas ir inovatyvumas, bendruomenės dalyvavimas.

 1. Papildomi renginiai

Visi kiti renginiai, nepriklausantys teminiams, bet susiję su ES tematika, tarp jų ir kitų organizacijų paskelbti konkursai ar renginiai, gali būti įrašomi į projektą kaip papildomi renginiai. Tarp tokių gali būti ES šalių vėliavų viktorina pradinukams, dalyvavimas EK atstovybės organizuojamame Europos egzamine ar EP nario paskelbtame rašinių konkurse, žaidimo „Balsuojam!“ sesija mokykloje ir pan.

Tokių renginių sąlyginis svoris vertinime nėra didelis. Todėl rekomenduojame didesnį dėmesį skirti pamokoms ir teminiams renginiams.

 1. Projekto veiklų viešinimas

Mokyklos raginamos išnaudoti visus komunikacijos kanalus skelbiant informaciją apie MEPA projektą savo tinklalapyje, naujienlaiškiuose, Facebook ar Instagram tinkluose, vietinėje žiniasklaidoje, savivaldybės kanaluose ir t.t.

Komunikacijai socialiniuose tinkluose naudojama grotažymė #MEPALietuva.

 

Prizai ir apdovanojimai

Geriausiai MEPA projekte pasirodžiusios gimnazijos varžosi dėl skatinamųjų prizų (kelionių):

 • Geriausiai pasirodžiusių gimnazijų moksleiviai kviečiami į MEPA projekto Euroscola renginius Strasbūre. Po 2018-2019 m. projekto pabaigos, 41 gimnazijos komandos buvo pakviestos į Euroscola dienas Strasbūre (po 8-10 moksleivių ir 1 mokytoją iš kiekvienos gimnazijos).
 • Geriausiai pasirodžiusių gimnazijų mokytojai kviečiami į MEPA tinklo seminarus Briuselyje. (Apie 15-20 mokytojų per mokslo metus).

Tikslus kelionių ir mokytojų seminaro vietų skaičius paaiškėja mokslo metų pabaigoje.

 

MEPA PROJEKTO VERTINIMAS

Vertinami rodikliai

Vertinimo paaiškinimas

Mokyklos moksleivių skaičius

Dalyvių skaičius vertinamas pagal procentinę išraišką nuo bendro moksleivių skaičiaus. Tokiu būdu mažesnės ir didesnės mokyklos vertinamos vienodai.

Pravestų pamokų skaičius

Pamokų skaičius (pamokų skaičius/10)

Pamokų dalyvių skaičius (Jei ta pati klasė dalyvauja 5-iose pamokose, klasės vaikų skaičius dauginamas iš 5)

Pamokų dalyvių skaičius (procentas nuo mokyklos moksleivių skaičiaus/10)

Europos dienos renginių dalyvių skaičius

Europos dienos dalyvių skaičių (procentas nuo mokyklos moksleivių skaičiaus/10)

Europos dienos aprašymas

Europos dienos renginių originalumas, kūrybiškumas ir inovatyvumas (1-10)

Bendruomenės dalyvavimas

Taškai už bendruomenės dalyvavimą Europos Dienos renginiuose (0-10)
10 - aktyvus dalyvavimas, renginys vyko ne tik mokykloje, ne tik į dalyvavimą, bet ir į organizavimą buvo įtraukta bendruomenė, partneriai (savivaldybė, biblioteka, kt.)
5 - bendruomenės ir partnerių dalyvavimas
0 - renginiuose dalyvavo tik mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Teminių renginių dalyvių skaičius

Teminių renginių dalyvių skaičius (procentas nuo mokyklos moksleivių skaičiaus /10)

Teminių renginių aprašymas

Teminių renginių originalumas, kūrybiškumas ir inovatyvumas (1-10)

Bendruomenės dalyvavimas

Bendruomenės dalyvavimas teminiuose renginiuose (0-10)
10 - aktyvus dalyvavimas, renginys vyko ne tik mokykloje, ne tik į dalyvavimą, bet ir į organizavimą buvo įtraukta bendruomenė, partneriai (savivaldybė, biblioteka, kt.)
5 - bendruomenės ir partnerių dalyvavimas
0 - renginiuose dalyvavo tik mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Viešinimo aprašymas (FB postų skaičius, straipsnių, kt.)

Projekto veiklų viešinimas:
2 – minimalus informacijos skelbimas mokykloje ir jos tinklalapyje
5 – minimalus informacijos skelbimas tinklalapyje ir socialiniuose tinkluose
7 – reguliarus informacijos pateikimas tinklalapyje ir socialiniuose tinkluose
10 – išnaudojami visi kanalai (tinklalapis, socialiniai tinklai, vietos žiniasklaida ir kiti kanalai).

Papildomų renginių aprašymas

Taškai už papildomus neprivalomus renginius (1-3)

3 – daug/originalių

2 – daug neoriginalių, dalyvavimo

1 – keletas

Moksleiviai užpildo projekto vertinimo ataskaitą

Balas už moksleivių vertinimo aktyvumą:
30+ anketų - 3 balai (maksimalus vertinimas)
20-30 anketų - 2 balai
0-20 anketų - 1 balas

 

Atkreipiame dėmesį, kad pildant projekto ataskaitą reikės atsakyti į daugiau klausimų (apie mokomąją medžiagą, jos naudojimo dažnį, iškilusius sunkumus ir pageidavimus), kurie padės mums įvertinti bendrą projekto eigą ir patobulinti programą kitais metais. Šioje lentelėje pateikiame tik tuos rodiklius, kurie turi įtakos bendram mokyklos įvertinimui.

 

III DALIS. Projekto grafikas

 

Veikla

Atlikti iki

 
 

Kvietimas registruotis dalyvauti projekte

Rugsėjis-spalis

 

Įvadinis seminaras naujoms gimnazijoms

Rugsėjo pirmoje pusėje

 

Pamokų pagal modulius vedimas

Visus mokslo metus

 

Teminiai renginiai

Visus mokslo metus

 

Informacinio centro (lentynos, aplanko su medžiaga kompiuteriuose, puslapio mokyklos tinklalapyje) steigimas (pildymas)

Kuo anksčiau

 

Europos dienos renginiai

Gegužės 6-10 d.

 

MEPA veiklos ataskaitos pateikimas

Gegužės 31 d.

 

Mokyklų vertinimas ir mokyklų – Europos Parlamento ambasadorių paskelbimas (planuojama)

Birželio 20 d.

 

 

Atnaujinta: 2021-03-25