MEPA projektas

 

Kviečiame dalyvauti projekto „Mokyklos – Europos Parlamento Ambasadorės“ veiklose:

    

I DALIS. Gimnazijų/mokyklų vertinimas ir paskelbimas MEPA tinklo nare

Gimnazijos ir profesinės mokyklos, užsiregistravusios dalyvauti MEPA projekte ir įvykdžiusios žemiau pateiktus reikalavimus, įtraukiamos į MEPA tinklą Lietuvoje, gauna tai patvirtinančią lentelę ir diplomus bei yra kviečiamos į mokomuosius seminarus mokytojams Lietuvoje.

 1. Vyresniųjų ir jaunesniųjų ambasadorių paskyrimas

Už projekto įgyvendinimą mokykloje atsako vyresnieji ambasadoriai (mokytojai, kurie ves pamokas ir bus atsakingi už renginių organizavimą) ir jaunesnieji ambasadoriai (aktyvūs moksleiviai, kurie padės organizuoti renginius, kurs informacijos centrą ir atliks kitus darbus, susijusius su projektu).

 1. Pamokos

Gimnazija įsipareigoja integruoti projekto mokomąją medžiagą į pamokas (istorijos, geografijos, matematikos, politologijos, užsienio kalbų ar kitas). Projekto medžiaga gali būti naudojama visus metus, skirtingų pamokų metu, visa arba dalimis – mokytojo nuožiūra.

Turi būti pravesta bent 20 MEPA pamokų per visus mokslo metus.

 1. ES informacijos centras

Projekte dalyvaujančios gimnazijos įsteigia informacijos centrą, skirtą moksleiviams ir mokytojams. Informacijos centre kaupiami su ES ir Europos Parlamento tematika susiję leidiniai ir informacijos šaltiniai.

Tai gali būti lentyna bibliotekoje ar kitoje moksleiviams laisvai prieinamoje patalpoje. Tai gali būti ir virtualus informacijos centras: dedikuota informacijos šaltinių byla visų mokyklos kompiuterių darbalaukiuose, atskiras puslapis mokyklos tinklalapyje ir pan.

 1. Europos dienos šventė

Europos dienos šventė – galimybė pasireikšti jaunesniesiems projekto ambasadoriams organizuojant renginius ir įtraukiant į ją mokyklos, rajono ar miesto bendruomenę. Tai turi būti originalus renginys (t. y. ne dalyvavimas kitų projektų ar institucijų iniciatyvose). Jis turi vykti gegužės 9 d. (Europos dieną) arba artimiausiomis tos pačios savaitės dienomis.

 

II DALIS. Kokybinis gimnazijų vertinimas ir geriausiųjų apdovanojimai

Vykdydamos projektą gimnazijos varžosi ir dėl projekto prizų (kelionių į Strasbūrą ir Briuselį). Siekiant atrinkti geriausius, bus kiekybiškai ir kokybiškai vertinami žemiau išvardinti projekto elementai:

 1. Pamokos

Vertinamas bendras pagal MEPA projekto medžiagą surengtų pamokų skaičius ir pamokų dalyvių skaičius.

 1. Europos diena

Vertinamas Europos dienos dalyvių skaičius, renginių originalumas ir kūrybiškumas bei vietos bendruomenės dalyvavimas renginiuose.

 1. Teminiai renginiai

 

Teminių renginių formą pasirenka gimnazija. Tai gali būti debatai, diskusijos, protmūšiai, paskaitos, rašinių ar piešinių konkursai ar pan. Svarbu, kad juose atsispindėtų ir būtų gvildenama viena (ar daugiau) iš žemiau pateiktų temų. Daugiau dėmesio raginame skirti Europos Parlamento vaidmeniui, galioms, 2019 metų rinkimams ir būtinybei skatinti jaunųjų rinkėjų aktyvumą, ES sprendimų priėmimo procesui ir piliečių galimybėms dalyvauti jame.

Pasirenkamų temų (su pagalbinėmis nuorodomis) sąrašas:

 • EP rinkimai 2019 - www.sikartabalsuosiu.eu - pilietinio aktyvumo skatinimas.
 • Europos Parlamento galios. Konkretūs teisėkūros pavyzdžiai

Europos Parlamento galios

Bendroji skaitmeninė rinka

Europos energetikos sąjunga

ES biudžetas

Temos gali būti ir kitos - daug informacijos galima rasti tematinėse faktų suvestinėse (kiekvienos suvestinės gale yra pateikiamas Europos Parlamento vaidmuo atitinkamoje srityje): http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/displayFtu.html?ftuId=intro.html

 • Europos Parlamentas kaip žmogaus teisių gynėjas. Sacharovo premija už minties laisvę.

EP puslapis „Žmogaus teisės ir demokratija“:

Sacharovo premijos už minties laisvę tinklalapis

 • Kultūrų įvairovė ES. Daugiakalbystė Europos Parlamente. LUX kino apdovanojimas. 

Daugiakalbystė Europos Parlamente

LUX kino apdovanojimas

 • Kova su diskriminacija, lyčių lygybė, šeimos ir darbo gyvenimo derinimas

Lyčių lygybės suvestinė

 Vertinamas teminių renginių dalyvių skaičius, renginių originalumas ir inovatyvumas, bendruomenės dalyvavimas.

 1. Papildomi renginiai

Visi kiti renginiai, nepriklausantys teminiams, bet susiję su ES tematika, tarp jų ir kitų organizacijų paskelbti konkursai ar renginiai, gali būti įrašomi į projektą kaip papildomi renginiai. Tarp tokių gali būti ES šalių vėliavų viktorina pradinukams, dalyvavimas EK atstovybės organizuojamame Europos egzamine ar EP nario paskelbtame rašinių konkurse, žaidimo „Balsuojam!“ sesija mokykloje ir pan.

Tokių renginių sąlyginis svoris vertinime nėra didelis. Todėl rekomenduojame didesnį dėmesį skirti pamokoms ir teminiams renginiams.

 1. Projekto veiklų viešinimas

Mokyklos raginamos išnaudoti visus komunikacijos kanalus skelbiant informaciją apie MEPA projektą savo tinklalapyje, naujienlaiškiuose, Facebook ar Instagram tinkluose, vietinėje žiniasklaidoje, savivaldybės kanaluose ir t.t.

Komunikacijai socialiniuose tinkluose naudojama grotažymė #MEPALietuva.

 

Prizai ir apdovanojimai

Geriausiai MEPA projekte pasirodžiusios gimnazijos varžosi dėl skatinamųjų prizų (kelionių):

 • Geriausiai pasirodžiusių gimnazijų moksleiviai kviečiami į MEPA projekto Euroscola renginį Strasbūre. Pirmais projekto metais į Strasbūrą pakvietėme 80 moksleivių iš 20 gimnazijų ir profesinių mokyklų, grupes lydėjo 8 mokytojai.
 • Geriausiai pasirodžiusių gimnazijų mokytojai kviečiami į MEPA tinklo seminarus Briuselyje. Pasibaigus 2017-2018 metų projekto etapui, į Briuselį bus pakviesta 20 mokytojų.

Tikslus kelionių ir mokytojų seminaro vietų skaičius paaiškės 2018-2019 mokslo metų pabaigoje.

 
Vertinant dalyvių skaičių (pamokų ar renginių) bus atsižvelgtą į procentinę dalyvių skaičiaus išraišką nuo mokyklos moksleivių skaičiaus.
Atnaujinta: 2018-11-06