Nuotolinis mokymas

Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas
Pasiruošimas nuotoliniam mokymui: Office 365 atmintinė moksleiviams

 

 

 

 

Atnaujinta: 2020-10-28