Patyčių prevencija

Patyčių prevencijos planas 2020–2021 m. m.
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos vaiko gerovės komisijos nariai, atsakingi už patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimą gimnazijoje

Atnaujinta: 2020-10-21