Pusmečių ir atostogų datos

Pusmečių trukmė:

I pusmetis – 2019 m. rugsėjo 2 d.–2020 m. sausio 17 d.,

II pusmetis – 1–4 kl. 2019 m. sausio 20 d.–2020 m. birželio 4 d.,

                   5–8, I–III gimnazijos kl. 2019 m. sausio 20 d.–2020 m. birželio 12 d.,

                   IV gimnazijos kl. 2019 m. sausio 20 d.–2020 m. gegužės 22 d.

Atostogų datos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019 m. spalio 28 d.

2019 m. spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų)

1–4, 5–8 kl., I–III gimnazijos kl.

IV gimnazijos kl.

2019 m. gruodžio 23 d.

2020 m. sausio 3 d.

 

 

2020 m. sausio 7 d.

Žiemos

2020 m. vasario 17 d.

2019 m. vasario 21 d.

Pavasario (Velykų)*

2020 m. balandžio 14 d.

2020 m. balandžio 17 d.

Vasaros

1–4 kl.

5–8 kl., I–III gimnazijos kl.

IV gimnazijos kl.

 

2020 m. birželio 5 d.

2020 m. birželio 15 d.

2020 m. gegužės 25 d.

2020 m. rugpjūčio 31 d.

Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų – balandžio 20, 21 dienas.

Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu (parašius prašymą gimnazijos direktoriui) prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Mokiniui, kuris poilsio, švenčių ar atostogų dienomis dalyvauja varžybose, olimpiadose, konkursuose, pateikus raštišką prašymą gimnazijos direktoriui laisva diena suteikiama artimiausią darbo dieną.

Atnaujinta: 2019-09-03