Pusmečių ir atostogų datos

Pusmečių trukmė:

I pusmetis – 2020 m. rugsėjo 1 d.–2021 m. sausio 15 d.,

II pusmetis – 1–4 kl. 2021 m. sausio 18 d.–2021 m. birželio 4 d.,

                   5–8, I–III gimnazijos kl. 2021 m. sausio 18 d.–2021 m. birželio 5 d.,

                   IV gimnazijos kl. 2021 m. sausio 18 d.–2021 m. gegužės 21 d.

Atostogų datos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Dienų sk.

Rudens

2020 m. spalio 26 d.

2020 m. spalio 30 d.

5

Žiemos (Kalėdų)

1–4 kl.,

5–8 kl., I–IV gimnazijos kl.

 

2020 m. gruodžio 14 d.

2020 m. gruodžio 23 d.

 

2021 m. gruodžio 31 d.

2021 m. sausio 5 d.

 

12

7

Žiemos

2021 m. vasario 15 d.

2021 m. vasario 19 d.

4

Pavasario (Velykų)*

2021 m. balandžio 6 d.

2021 m. balandžio 9 d.

4

Vasaros

1–4 kl.

5–8 kl., I–III gimnazijos kl.

IV gimnazijos kl.

 

2021 m. birželio 5 d.

2021 m. birželio 6 d.

Pasibaigus brandos egzaminų sesijai

2021 m. rugpjūčio 31 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Jų pradžią numato gimnazijos direktorius, suderinęs su Gimnazijos taryba ir Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų – balandžio 12, 13 dienas.

Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu (parašius prašymą gimnazijos direktoriui) prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Mokiniui, kuris poilsio, švenčių ar atostogų dienomis dalyvauja varžybose, olimpiadose, konkursuose, pateikus raštišką prašymą gimnazijos direktoriui laisva diena suteikiama artimiausią darbo dieną.

Atnaujinta: 2020-12-21