Pusmečių ir atostogų datos

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė:

Klasė

Ugdymo proceso trukmė ugdymo dienomis

Ugdymo proceso pabaiga

1–4 kl.

175

2019 m. birželio 7 d.

5–8 kl, I–III gimnazijos kl.

185

2019 m. birželio 21 d.

IV gimnazijos kl.

165

2019 m. gegužės 24 d.

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Atostogos

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018 m. spalio 29 d.

 

2018 m. lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų)

2018 m. gruodžio 27 d.

 

2018 m. sausio 2 d.

Žiemos

2019 m. vasario 18 d.

 

2019 m. vasario 22 d.

Pavasario (Velykų)*

2019 m. balandžio 23 d.

 

2019 m. balandžio 26 d.

Vasaros:

1–4 kl.

5–8, I–III gimnazijos kl.

IV gimnazijos kl.

 

2019 m. birželio 8 d.

2019 m. birželio 22 d.

2019 m. birželio mėn. pasibaigus brandos egzaminų sesijai

 

2019 m. rugpjūčio 31 d.

 

*Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų – 2019 m. balandžio 29 d.

I pusmetis 2018 m. rugsėjo 1 d.–2019 m. sausio 18 d.,

II pusmetis 1–4 kl. 2019 m. sausio 19 d.–2019 m. birželio 7 d.,

                   5–8, I–III gimnazijos kl. 2019 m. sausio 19 d.–2019 m. birželio 21 d.,

                   IV gimnazijos kl. 2019 m. sausio 19 d.–2018 m. gegužės 24 d.*

*IV gimnazijos kl. mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymosi dienų skaičių.

 

Atnaujinta: 2018-10-25