Pusmečių ir atostogų datos

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso trukmė ugdymo dienomis

Ugdymo proceso pabaiga

1–4 kl.

170

2018 m. gegužės 31 d.

5–8 kl, I–III gimnazijos kl.

181

2018 m. birželio 15 d.

IV gimnazijos kl.

166

2018 m. gegužės 25 d.

Mokinių atostogos skiriamos:

Atostogos

 

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017 m. spalio 30 d.

 

2017 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų)

2017 m. gruodžio 27 d.

 

2018 m. sausio 3 d.

Žiemos

2018 m. vasario 19 d.

 

2018 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų)*

2018 m. balandžio 3 d.

 

2018 m. balandžio 6 d.

Vasaros:

1–4 kl.

5–8, I–III gimnazijos kl.

IV gimnazijos kl.

 

2018 m. birželio 1 d.

2018 m. birželio 18 d.

2018 m. birželio mėn. pasibaigus brandos egzaminų sesijai

 

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

*Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų – 2018 m. balandžio 9 d.

I pusmetis 2017 m. rugsėjo 1 d.–2018 m. sausio 19 d.,

II pusmetis 1–4 kl. 2018 m. sausio 20 d.–2018 m. gegužės 31 d.,

                    5–8, I–III gimnazijos kl. 2018 m. sausio 20 d.–2018 m. birželio 15 d.,

                    IV gimnazijos kl. 2018 m. sausio 20 d.–2018 m. gegužės 25 d.*

*IV gimnazijos kl. mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymosi dienų skaičių.

 

Atnaujinta: 2017-09-12