Darbuotojų kontaktai

Vidiškių gimnazija

Bendras telefonas 8  386 46337

Direktorius

Jūratė Sveikauskienė

jurpe4@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Diana Simaškienė

diana.simaskiene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Rolandas Gulbinskas

rolandas.gulbinskas@gmail.com

Vyr. buhalteris

Rimantė Gailevskienė

rimante.gailevskiene@gmail.com

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Neringa Grikinienė

n.grikiniene@gmail.com

Pradinių klasių mokytojai

Elena Abeciūnienė

abeciuniene@gmail.com

Diana Kindurienė

kinduriene.diana@gmail.com

Ilona Pakalkienė

ilona.pakalkiene@gmail.com

Jūratė Šalkauskienė

juratesalk@gmail.com

Rožė Bielinienė

roze.bieliniene@gmail.com

Dorinio ugdymo mokytojai

Audronė Urbonienė

urbonieneaudrone@gmail.com

Agnė Lenard-Levčenkienė

le.agne@gmail.com

Lietuvių kalbos mokytojai

Zita Čičelienė

sulaukti@gmail.com

Ona Lukoševičienė

oneluko@gmail.com

Silva Žiliukienė

silva.ziliukiene@dukstomokykla.lt

Jolanta Purvinskienė (IVD kl. auklėtoja)

rackauskaitejolanta@gmail.com

Užsienio kalbų mokytojai

Ingrida Labuckienė

mingrida85@hotmail.com

Jurgita Raketienė

jurkcia@gmail.com

Rimutė Vaišnorienė

vokvok20@gmail.com

Nadiežda Stefanskaja

nadezda.stefanskaja@gmail.com

Lenie Drūteikienė

lenie.druteikiene@dukstomokykla.lt

Gražina Sobčikienė

grazina.sobcikiene@dukstomokykla.lt

Matematikos mokytojai

Teresa Rudaja

terud59@yahoo.com

Dainius Vaitkevičius

daynius@gmail.com

Natalija Skunčikienė

natalija.skuncikiene@dukstomokykla.lt

Gamtos mokslų mokytojai

Joana Garnevičienė

garneviciene@gmail.com

Ona Motiejonienė

o.motiejoniene@gmail.com

Stasys Keraitis

s.keraitis@gmail.com

Jurgita Ragauskienė

ragauskienejurgita@gmail.com

Sonata Petkūnienė

sonata.petkuniene@dukstomokykla.lt

Kristina Visakavičienė

kristina.visakaviciene@dukstomokykla.lt

Socialinių mokslų mokytojai

Arvydas Medzevičius

arvydasmed@gmail.com

Lina Ratkevičiūtė

linara11a@gmail.com

Danguolė Bajarūnienė

d.bajaruniene@gmail.com

Audronė Tijūnėlienė

audrone.tijuneliene@dukstomokykla.lt

Menų ir technologijų mokytojai

Lionė Gruodienė

lgruodiene@gmail.com

Audronė Krikščionaitienė

audrone.krikscionaitiene@gmail.com

Rimantas Malinauskas

pasauliskitoks@gmail.com

Rolandas Žilinskas

zilinskainr@gmail.com

Elena Skripkauskienė

elena.skripkauskiene@gmail.com

Anastazija Židanavičienė

anastazija.zidanaviciene@dukstomokykla.lt

Kūno kultūros mokytojai

Gintaras Gruodis

ggruodis@gmail.com

Irmantas Nalivaika (8 kl. auklėtojas)

irmantas.nalivaika13@gmail.com

Fernandas Juchnevičius

fernandas.juchnevicius@dukstomokykla.lt

Specialusis pedagogas, logopedas

Audrius Krikščionaitis

vidiskiu.gimn.logopedas@info.lt

Socialinis pedagogas

Jurgita Rėkašienė

rekjurg791@gmail.com

Bibliotekininkas

Vitalija Medzevičienė

vitalija26@yahoo.com

Atnaujinta: 2017-09-12