Naujienos

Važinėjantys mokiniai bus vežami į gimnaziją šiais mokyklinių autobusų maršrutais:

     Besidžiaugdami auksiniu rudeniu ir laukdami artėjančių atostogų, gimnazijos pradinukai tradiciškai darė darbelius iš gamtinės medžiagos. Vaikai patys ar tėvelių padedami  iš vaisių, daržovių ir gamtinės medžiagos kūrė įvairiausius personažus ir siužetus.

     Spalio 25 dieną Lietuvoje minima Konstitucijos diena. Mūsų gimnazijoje irgi paminėjome šią svarbią datą. Buvo įdomu sužinoti, kad Spalio 25-oji yra svarbi daugiau nei dėl vienos priežasties.

     Vidiškių gimnazijos pradinukai rugsėjo 28 – spalio 23 dienomis dalyvavo „Olimpinio mėnesio“ veiklose.

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos 2020–2021 m. m. ugdymo plano, patvirtinto Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-36, 16 punktą, skelbiu, kad:

     Mūsų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

     IV klasės mokiniai dalyvavo susitikime su KALBA.LT studijų užsienyje atstove Diana Verikaite. Viešnia kalbėjo apie tai, kaip nepasiklysti, jaustis užtikrintai, teisingai pasirinkti ir įgyvendinti savo svajones. Pateikė visą reikalingą informaciją: ką rinktis, kur stoti, kada teikti dokumentus, kokios finansavimo galimybės norint studijuoti užsienyje.

     Saulėtą spalio aštuntosios rytą mes, I gimnazijos klasės mokiniai, biologijos mokytoja Sonata Petkūnienė bei klasės vadovė Vitalija Medzevičienė, išvykome į Kauną. Pirmiausia aplankėme Anatomijos muziejų, kuriame vyko atvira biologijos pamoka netradicinėje erdvėje "Žmogaus organai ir jų fiziologija".

     Lyjant lietui aštuntokai išvažiavo į pažintinę ekskursiją. Nekoks pasirinkimas? Patikėkit! Diena praėjo kuo puikiausiai: beveik niekas nepaslydo ir nesugriuvo, nors šlapi mediniai takai apiberti geltonais, raudonais lapais – rimta čiuožykla įeinant į Rumšiškių liaudies muziejaus  gražųjį parką, lankant Žemaitijos, Suvalkijos, Aukštaitijos ekspozicijas, einant į miestelio  pradžios mokyklą ir bažnyčią, o paskui į dvarą.

     Spalio 9 d. Vidiškių gimnazijoje veikiančio jaunojo pasieniečio būrelio nariai dalyvavo Vilniaus pasienio rinktinės organizuotame žygyje prie Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybės sienos, kurio tikslas supažindinti, kaip atrodo valstybės siena, supažindinti su pasieniečio profesija, taip pat išbandyti savo fizinį pasirengimą bei ištvermę.