Aktualijos

     Birželio 11-13 dienomis senojoje Palūšės valtinėje vyko užsiėmimai pagal projektą „Išmok irkluoti“, kuriame dalyvavo gimnazijos 6-8 klasių mokiniai.

     Vadovaudamasi Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680, Ignalinos r. Vidiškių gimnazija skelbia atranką lietuvių mokytojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

     Birželio 12 dieną mes, aktyviausi, geriausiai besimokantys, didžiausią pažangą per mokslo metus padarę 5-8 klasių mokiniai, vykome į Kauną, kur lankėmės Tado Ivanausko zoologijos muziejuje ir Lietuvos zoologijos sode.

     Artėjant vasaros atostogų pradžiai, birželio 7 dieną, po septynių pamokų mes, 6 klasės mokiniai, su mokytojomis Joana Garnevičiene ir Vitalija Medzevičiene išsiruošėme į turistinį žygį maršrutu Vidiškės –Vaišniūnai–Vidiškės.

     Kaip ir kasmet, mūsų gimnazijoje vyko dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Pušelė“. Stovykla veikė nuo birželio 4 iki 12 d. Stovyklą lankė keturiolika 1-4 klasių mokinių. Stovykloje dirbo pedagogai: Ilona Kindurienė, Audrius Krikščionaitis, Elena Abeciūnienė, Jūratė Šalkauskienė, Diana Kindurienė.

     Išaušus birželio 8 dienai penktokai rinkosi į klasę, tačiau kuprinėse slėpėsi ne knygos ir sąsiuviniai, o sumuštiniai bei vaisvandeniai. Išklausę saugaus elgesio instruktažą ir prisiminę svarbiausias elgesio taisykles žygio metu, penktokai, o tiksliau penktokės, patraukė Palūšės link. Nors buvo abejojančių, ar mums pavyks įveikti 9 kilometrus pėsčiomis,... mes vis dėlto pasiekėme tikslo vietą ir džiaugėmės bei didžiavomės savo ištverme.

     Gimnazijoje birželio 8 dieną vyko renginys „Pilietiškumo mokykla: sąmoningumas, aktyvumas, dalyvavimas“ ( pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“), kurį įgyvendina VšĮ „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“.

     Gegužės 17 dieną 6 klasės mokiniai apsilankė Signatarų namuose. Signatarų namai – istorijos ir architektūros paminklas, kuriame 1918 metų vasario 16 dieną buvo pasirašytas Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atkūrimo Aktas. Muziejaus ekspozicijose pristatomas Lietuvos kelias į valstybingumą nuo XIX a. antros pusės iki Vasario 16-osios Akto pasirašymo, Nepriklausomybės Akto signatarų veiklos.

     Gegužės 25 diena – tai ilgai laukta ir išsvajota mūsų – penktokų – diena, mes vykome į ekskursiją į Anykščius! Nuvykę į kurortinį Anykščių miestelį, pirmiausiai aplankėme Antano Baranausko muziejų, kur išklausėme įdomią kankorėžiuko istoriją apie A.Baranausko klėtelę, rašytojo vaikystę ir visą jo gyvenimą.

     Štai ir baigėsi dar vieneri mokslo metai. Trečiokai šiuos metus užbaigė įspūdinga išvyka į Reškutėnų tradicinių amatų centrą. Vaikai dalyvavo edukacinėje programoje „Bandelių kaselių kepimas“. Centro darbuotoja, sertifikuota tautinio paveldo produkto amatininkė Janė Petkūnienė, supažindino su amatuose puoselėjamu kulinariniu paveldu ir mokė vaikus išsikepti mielinių bandelių.