Aktualijos

Adventas prasidėjo ir mūsų gimnazijoje

     Pirmąją advento savaitę gimnazijoje pradėjome kaip viena šeima susirinkdami į aktų salę prie Advento vainiko. Skaitovai Povilas Trubila ir Justina Vilūnaitė priminė, kokia adventinio vainiko kilmė ir kas yra Adventas, kam jis kviečia. Išgirdome, kad Adventas – tai atėjimas, laukimas. Apmąstėme, kad per Adventą esame kviečiami ieškoti laiko dažniau sustoti Dievo akivaizdoje, rasti laiko maldai, permąstyti Dievo Gimimo slėpinį ir savo gyvenimą, atsisakyti ko nors, kad naujai patirtume, jog esame apdovanoti ir tuo, ką turime, pasidalinti su stokojančiu, įsiklausyti į save, išgirsti šalia esantį. Mergaičių ansamblis, vadovaujamas mokytojos Lionės Gruodienės, pagiedojo adventinę giesmę. Išklausę skaitovų perskaitytą Dievo žodžio skaitinį, pirmąją Advento Pranašo žvakę pakvietėme uždegti gimnazijos direktorę Jūratę Sveikauskienę.

     Antrąją Advento savaitę taip pat pradėjome susibūrimu gimnazijos aktų salėje prie adventinio vainiko. Skambėjo adventinė giesmė. Išklausę Dievo žodį, prisiminėme, jog Jėzus yra ramybės davėjas, pažadėtas mums nuo pat pasaulio sukūrimo pradžios. Mokėmės dėkoti Dievui už laukimo dovaną ir už mums suteiktą ramybę. Beatliejaus žvakę mokinių pakviesta uždegė gimnazijos socialinė pedagogė Jurgita Rėkašienė.

     Visą Adventą savaitės pradžioje gimnazijos bendruomenė rinksis salėje prie adventinio vainiko ir vis kitas bendruomenės narys uždegs kitas – Piemenų, Angelų – žvakes, kol sulauksime šv. Kalėdų stebuklo. Palaiminto Jums visiems Advento. Išgyvenkime jį susikaupę, bet kupini vidinio džiaugsmo.

Audronė Urbonienė, tikybos vyr. mokytoja
Ankstesni įrašai


    Gruodžio 7 d. Ignalinos rajono savivaldybės salėje iškilmingai pasveikinta 20 Jaunųjų talentų konkurso nugalėtojų, labiausiai pasižymėjusių 2015–2016 mokslo metais intelektualinėje, kūrybinėje, meninėje veikloje.

     Programa skirta 5-7 metų vaikams. Mūsų gimnazijoje 2016–2017 m. m. ji įgyvendinama 1 klasėje. Programa moko vaikus, kaip suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką norisi pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektį ir netgi mirtį.

     Lapkričio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena, todėl šiai dienai paminėti vyksta įvairūs renginiai. Mūsų gimnazijos šaulių būrelio nariai kartu su būrelio vadovu Gintaru Gruodžiu turėjo galimybę apžiūrėti kasmetinėse tarptautinėse pratybose „Iron Sword 2016“ dalyvaujančių NATO šalių karinės technikos ir ginkluotės parodą Visagine.

     2016–2017 m. m. Vidiškių gimnazija pradėjo dalyvauti naujoje prevencinėje programoje „Obuolio draugai“. Programos tikslas – tobulinti jau turimus bei padėti vaikui įgyti naujų sunkumų įveikimo bei socialinių gebėjimų: suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.

     1995 metais UNESCO lapkričio 16-ąją  paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tolerancija visų pirma yra pagarba ir pakantumas kitam žmogui, jo asmeninės laisvės ir vertybių paisymas. Kiekvienais metais siūlomas vis kitoks Tolerancijos dienos simbolis, o šių metų simbolis –  paukštis, kuris neša meilę, tyrumą, taiką ir gerą žinią.