Aktualijos

„Vaikų bibliotekėlė 2016“ pasiekė gimnaziją

     Lietuvos muzikantas, prodiuseris, aktorius Andrius Mamontovas ir Lietuvos agronomas, verslininkas, ūkininkas, politikas, mecenatas Ramūnas Karbauskis 2013 metais įkūrė labdaros ir paramos fondą „Švieskime vaikus“. Fondo tikslas – aprūpinti Lietuvos bibliotekas, mokyklas, darželius geriausiomis lietuvių autorių sukurtomis knygomis vaikams,  skatinti vaikus skaityti, o rašytojus kurti literatūrą vaikams.

     Bendradarbiaudamas su Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriumi, fondas kas metai skelbia Nacionalinį vaikų literatūros konkursą. Konkurso tikslas – duoti postūmį lietuvių vaikų literatūros raidai, paskatinti rašytojų ir dailininkų bendradarbiavimą, paakinti debiutuoti naujus talentus. Konkurso laureatams fondas įsteigė solidžias premijas, sudarė galimybę publikuoti savo kūrinį itin dideliu tiražu, taip pasiekiant kuo daugiau skaitytojų.

     Lėšos fondui renkamos per įvairius kultūrinius renginius, akcijų metu, gaunamos iš rėmėjų. Šiais metais  išleista 13 knygų, visą „Vaikų bibliotekėlę“ sudarys  250–300 knygų. Jau surinktos ir išleistos daugiau kaip 10 tūkst. egzempliorių tiražu geriausių vaikiškų knygų „Vaikų bibliotekėlės“, šešios antrojo Nacionalinio vaikų literatūros laureatų knygos, viena  Prano Mašioto pasakų knygelė ir žemaičių kalbos skaitinių knygelė „Cirulielis“ bus dovanojamos visoms Lietuvos mokykloms, darželiams, ligoninėms, bibliotekoms, vaikų globos namams ir t. t. Nuo šių metų Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“  paskyrė Fondo Globėja LR Seimo narę Gretą Kildišienę.

     Šis projektas bus tęsiamas ir kitais metais. Kasmet vaikus pasieks nauja, geriausia vaikų literatūra.

Fondas „Švieskime vaikus“ vieną bibliotekėlės rinkinį skiria Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos Mielagėnų skyriui. Jį sudaro po 2 egzempliorius šių knygų:

1. Aidas Jurašius „Akmenukų pasakos“

2. Gintarė Adomaitytė ,,Žaliojo namo paslaptis“

3. Rašytoja Ieva Kasperavičiūtė ir dailininkė Vaida Jankūnaitė „Kas nutiko susitikus“

4. Ignė Zarambaitė „Emilio laiškas“

5. Gintarė Adomaitytė „Vėjo miesto pasakos“

6. Aldona Liobytė „Lėlė Aili“

7. Pranas Mašiotas „Juozukas ir Jockus“

8. Albinas Žukauskas „Varlė skalbėja“

9. Diana Lekevičienė  „Pasaka apie girnų meškiuką“

10. „Vaikas su žvaigžde kaktoj“

11. „DoDo ūsai“ 

12. Cirulielis knyga žemaičių kalba

 

Fondas „Švieskime vaikus“ antrą bibliotekėlės rinkinį skiria Ignalinos r. Vidiškių gimnazijai. Jį sudaro po 2 egzempliorius šių knygų:

 

1. Aidas Jurašius „Akmenukų pasakos“

2. Gintarė Adomaitytė ,,Žaliojo namo paslaptis“

3. Rašytoja Ieva Kasperavičiūtė ir dailininkė Vaida Jankūnaitė „Kas nutiko susitikus“

4. Ignė Zarambaitė „Emilio laiškas“

5. Gintarė Adomaitytė „Vėjo miesto pasakos“

6. Aldona Liobytė „Lėlė Aili“

7. Pranas Mašiotas „Juozukas ir Jockus“

8. Albinas Žukauskas „Varlė skalbėja“

9. Diana Lekevičienė  „Pasaka apie girnų meškiuką“

10. „Vaikas su žvaigžde kaktoj“

11. „DoDo ūsai“ 

12. Cirulielis knyga žemaičių kalba

13. Knyga „Kvailių žvejonė“ skirta vyresnių klasių mokiniams, studentams.

 

Malonaus skaitymo!
Ankstesni įrašai


 

 

 

 

Pražysta medžiai

Sniegenom, zylutėm,

Pusnynuos nuvingiuoja

Pėdsakai virvutėm,

O iš dangaus

Baltutės snaigės leidžias,

O į duris

Kalėdos šventos beldžias.

Kai sieloje nurimsta

Vėtros, pūgos,

Prie balto stalo renkamės

Ir klausom vėjo fugos.

Akimirka – ir šuliny

Vanduo pasiverčia į vyną,

Ir Viešpaties dosni ranka

Mums duoną padalina.

Ir namuose gerumo

Žiedas prasiskleidžia,

Ištartas žodis džiugina –

Ne žeidžia.

Ramybė ir pilnatvė

Mūs pečius apgobia,

Na o iš ryto po eglutėm

Ieškom lobio...

 

Ona Bučelienė,

lietuvių kalbos mokytoja

 

     Sveikinu Jus visus, mieli Moksleiviai, gerbiami Tėveliai, Mokytojai ir Darbuotojai, linkiu Jums ramaus Kūčių vakaro prie šeimos židinio, šviesių šv. Kalėdų ir laimingų ateinančių Naujųjų 2017 metų. Visiems Jums skalsos ir santarvės, laimės ir pakantumo, sveikatos ir stiprybės, meilės ir vilties...

Gimnazijos direktorė Jūratė Sveikauskienė

     Gruodžio 16 dieną gimnazijoje lankėsi lektoriai iš Kauno technologijos universiteto Giedrė Veitaitė ir Ąžuolas Krušna, kurie pademonstravo įdomiuosius fizikos eksperimentus.

     Iš Nacionalinio egzaminų centro mūsų gimnazijos mokiniai: Ostinas Ivanovas (8 kl.), Emilis Druteika (I kl.), Andrius Martinkėnas (II kl.) gavo diplomus.

     Šie mokiniai kartu su savo bendraklasiais gruodžio 2 d. dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro organizuotame 8-10 klasių mokiniams matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse. Šiuo konkursu buvo siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis.

Dainius Vaitkevičius, matematikos vyresnysis mokytojas

     Taip vadinasi knyga, kurią parašė Andrius Navickas ir kun. Kęstutis Dvareckas, kuris ją ir padovanojo gimnazijos bibliotekai. Ir ne tik. Jis gerą valandą prikaustė gimnazistų ir mokytojų dėmesį kalbėdamas tokia, jau, atrodytų, pakankamai pabodusia ir gerai žinoma tema – apie priklausomybes.

     Artėjant gražiausioms metų šventėms, 5 klasės mokiniai vyko į Vilnių. Forum cinemas ,,Vingis“ žiūrėjo filmą „Kung Fu Panda 3“, Katedros aikštėje pasidžiaugė  Kalėdų eglute, pasigrožėjo kalėdinėmis dekoracijomis, o kalėdinio miestelio mugėje įsigijo suvenyrų ir saldumynų.