Aktualijos

Vidiškių gimnazijoje paminėtos dvi svarbios Lietuvai datos

     Mūsų istorija turtinga svarbių, pasididžiavimo vertų ir minėtinų datų, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-osios diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Tai mūsų stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, neatsiejama nuo pagarbos savo tautos istorijai. Vasario 16-oji visada būna džiaugsminga, skambi ir daugiabalsė šventė, tarsi Trispalvė banga, užliejanti Lietuvą ir pasaulį, kur tik yra mūsų piliečių, įtraukianti kiekvieną, kuris didžiuojasi, kad jau 99 metus turime atkurtą savo valstybę.

     Kita svarbi data yra vasario 2-oji - poeto, laisvės šauklio Bernardo Brazdžionio 110-osios  gimimo metinės. Poetas yra tikras patriotas, jo veikla - pavyzdys, kaip reikia mylėti Tėvynę. Bernardas Brazdžionis - lyg kunigaikščių laikų vaidila - šlovina, rauda ir žadina. Jo poezija tarsi varpas, kuris pakelia širdį, besiilginčią kilnesnio, prasmingesnio gyvenimo, guodžia sielą, išlaikiusią meilę Dievui, ištikimybę Tėvynei, pagarbą žmogui.

     Mūsų gimnazijoje vyko šventė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Bernardo Brazdžionio 110-ųjų gimimo metinių paminėjimui. Renginį pradėjome giedodami tautišką giesmę. Šventės vedėjai Adelė ir Ovidijus priminė Vasario 16-sios svarbą, kaip mūsų valstybė prisikėlė iš užmaršties, tapo pasaulio politinio žemėlapio dalimi ir Europos Sąjungos nare. Renginio metu gimnazijos bendruomenė turėjo puikią progą prisiminti svarbiausias Tėvynės istorijos datas ir asmenybes. Viena iš jų yra Bernardas Brazdžionis. Tai  iškili, legendinė mūsų kultūros asmenybė. Už beatodairišką atsidavimą Lietuvai, laisvei ir nepriklausomybei jis vadintas Atgimimo pranašu, Tautos šaukliu, už didelės vertės literatūrinę kūrybą suaugusiems ir vaikams dar gyvas tituluotas klasiku. Pats šviesios atminties kūrėjas pirmiausia jautėsi esąs poetas ir pageidavo, kad jį tokiu laikytų ir kiti.  Vėliau skambėjo  Silvijos Savickytės atliekamos dainos, Bernardo Brazdžionio eilės. Pasibaigus šventės įžanginei daliai vyko 5-8 klasių mokinių proto mūšis, kuriame  dalyvavo keturios komandos. Žaidimo klausimai buvo įdomūs, įvairiapusiški. Klausimus paruošė gimnazijos mokinių tarybos nariai. Visos komandos pasirodė šauniai. Po kovos nei viena komanda neliko nuskriausta, nes visi dalyviai buvo apdovanoti asmeninėmis dovanėlėmis ir saldžiais paguodos prizais. Proto mūšis susilaukė gimnazijos mokinių didelio susidomėjimo. Tikimės, kad tokiu pačiu gausiu būriu, o gal net ir didesniu, dalyvausime ir kitame būsimame žaidime, kuris bus skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Adelė Misiūnaitė, II klasės mokinė
Ankstesni įrašai


     Mums, antrokams gimnazistams, pavasarį teks pasirinkti mokomuosius dalykus ir jų kursus. Galvosūkis nemenkas. Todėl labai noriai vykome į   Vilniuje LITEXPO parodų rūmuose   prasidėjusią studijų mugę. Vieni važiavome jau žinodami, kur norėtume mokytis po gimnazijos, kokią specialybę ar profesiją ketiname rinktis, kiti dar labai abejodami. Kai kuriems tai buvo žvalgytuvės: ką aš galėčiau rinktis.

     Vasario 4 d. gausus būrys mūsų gimnazijos mokinių dalyvavo Palūšėje vykusioje žiemos šventėje „Trauk stintelę“.  Į šventę vykome ketindami prisidėti prie Lietuvos rekordo – nulipdyti kuo daugiau sniego besmegenių. Nors oras buvo visiškai nešaltas – sniegas nelipo.

     Tūkstančiai abiturientų ir jaunų žmonių kasmet svarsto ir kuria ateities planus, ieškodami tinkamiausio sprendimo kur mokytis. Jiems ir skirta tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS, supažindinanti su studijų galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje, su reikalingiausiomis profesijomis ir specialybėmis, su karjeros ir verslo perspektyvomis, su stažuotėmis ir savanoryste.  Mes aplankę studijų mugę dalinomės įspūdžiais: vieniem patiko konferencijos, kitiem patiko savanorių bendravimas, o kitiem tiesiog patiko pasivaikščioti su minia. Daugeliui ši paroda padėjo apsispręsti dėl ateities planų.

Augustinas Kazimirėnas, IV klasės mokinys

     Vasario 2 d. gimnazijoje svečiavosi Ignalinos policijos komisariato bendruomenės pareigūnės Jūratė Pernavienė ir Jurgita Zenkuvienė, kurios skaitė paskaitą apie rūkymą. Paskaitos metu buvo kalbama apie rūkymo žalą, neigiamas pasekmes sveikatai, socialiniam gyvenimui.

     Vasario 2 dieną gimnazijoje lankėsi Aukštaitijos nacionalinio parko specialistė Ieva Šuminaitė, kuri 1-4 klasių mokinukams pristatė neformaliojo vaikų švietimo programą „Gyvenk arti gamtos, tai ji tavęs nekamuos“. Programos esmė yra suteikti vaikams galimybę iš arčiau pažinti gamtą ir su ja atrasti savo santykį.