Aktualijos

eTwinning projektas „Twinkle and Smile“ baigėsi

     Nors vasara jau įpusėjo ir 3 klasės mokiniai mėgaujasi atostogomis, jų vykdytas projektas „Twinkle and Smile“ oficialiai baigėsi birželio mėnesį. Projektu buvo siekiama skatinti mokinių domėjimąsi anglų kalba, lavinti IKT įgūdžius, plėsti akiratį. Projekto metu mokiniai mokėsi dainelių, eilėraščių apie skirtingus metų laikus, dalijosi patirtimi su draugais elektroninėje erdvėje, piešė piešinius, kūrė komiksus, per veiklas susipažino su kitų šalių kultūra, tradicijomis.

     Trečiokai  žaidė įvairius žaidimus, jų kūrybinė veikla vyko tiek klasėje, tiek netradicinėse erdvėse. Mokiniai mokėsi dirbti savarankiškai, būti kūrybingi ir atsakingi, ne tik atlikdami nurodytas užduotis, bet ir rinkdami reikiamą informaciją. Dirbdami porose bei mažose grupėse trečiokai rinko informaciją apie Lietuvą, savo kraštą, lygino savo ir draugų atliktus darbus, mokėsi išsakyti savo nuomonę elektroninėje erdvėje (Padlet), žaisdami įsivertino įgytas žinias (Kahoot), dalyvavo apklausoje (Survey Monkey). Į projektines veiklas įsijungė ir šios klasės mokytoja Elena Abeciūnienė. Projekto veiklos buvo integruojamos į dailės ir darbelių, gamtos pažinimo pamokas. Viso projekto metu vyko nuoširdus bendravimas su partneriais, neįkainojamą indėlį paliko partnerių sklaida apie skirtingus mokymo metodus, pamokos organizavimo idėjas bei naujausių technologijų taikymą. Didžiausia projekto sėkmė – įgytos žinios, patirtys, nauji draugai, mokinių susidomėjimas ir noras tęsti, dirbti/mokytis su eTwinning projektais.

Džiaugiamės įgyta patirtimi ir dalinamės mūsų nuveiktais darbais.

Pavasario veikla: https://vimeo.com/218529347

Vasarą pasitinkant: https://vimeo.com/218975875

Žiemos knyga (visų projekte dalyvaujančių šalių bendras darbas): http://en.calameo.com/read/000301204247b7c02bf8a

„Twinkle and Smile“ keliauja: https://issuu.com/valari/docs/twinkle_and_smile_

Pervertęs komiksų knygelę, išbandyk save žaidime (reikia registruotis, bet tai nesudėtinga)

https://play.kahoot.it/#/k/8b48dfa0-274f-43b4-9a6c-5931fc24e351

 

Jurgita Raketienė, anglų kalbos vyr. mokytoja
Ankstesni įrašai


1. Pareigybės pavadinimas – mokytojo padėjėjas.
2. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
3. Darbo krūvis – 1 etatas.
5. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

     Išorinio vertinimo paskirtis – skatinti mokyklą tobulėti siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų.

Išorinio vertinimo uždaviniai:

1. Nustatyti mokyklos stipriuosius ir tobulintinus veiklos aspektus, turinčius įtakos mokinių pasiekimams.

2. Konsultuoti mokyklos vadovus ir mokytojus dėl mokyklos veiklos tobulinimo.

3. Skatinti mokyklos įsivertinimą, mokyklos bendruomenės susitarimus dėl veiklos kokybės sampratos, kokybės įsivertinimo ir kokybės gerinimo.

4. Padėti priimti patikimais duomenimis grįstus sprendimus dėl pagalbos mokyklai.

5. Inicijuoti tobulinti esamas ir kurti naujas pagalbos teikimo ir konsultavimo formas mokyklai, mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

6. Teikti informaciją apie mokyklos veiklos kokybę ir skleisti mokytojų, mokyklos gerąją patirtį.

Vadovaudamasi Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680,

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija skelbia atranką chemijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Darbo sutartis: neterminuota.

Darbo krūvis: 9 kontaktinės valandos per savaitę (chemijos pamokos 8, I, II, III/IV klasėse A kursu).

     Birželio 1–9 dienomis gimnazijoje vyko vaikų vasaros poilsio stovykla „Pušelė“ skirta 1–5 klasių mokiniams. Šios stovyklos metu 15 mokinių, prižiūrimi mokytojų, turiningai leido laisvalaikį, žaidė stalo žaidimus, piešė, aktyviai sportavo.

     Šiais metais aštuntokai nusprendė važiuoti į Šiaulius. Pakeliui užsukome pasigrožėti Burbiškio dvaru, kaip tik tuo metu žydėjo tulpės, o jų tenai ne vienas tūkstantis. Buvo gražu. Toliau važiavome į didžiausią patologijos anatomijos muziejų Lietuvoje, kuris yra Šiaulių ligoninėje. Ten išklausėme paskaitą apie rūkymo bei alkoholio žalą.