Aktualijos

Rugsėjo 25-29 dienomis gimnazijoje vyksta išorinis vertinimas

    Mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas – formuojamasis mokykloje vykstančių procesų vertinimas, teikiantis informaciją mokyklos veiklai koreguoti ir jos rezultatams gerinti. Išorinio vertinimo tikslas – skatinti mokyklą tobulėti siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų. Išorės vertinimą atlieka 6 asmenų grupė, vadovaujama vadovaujančiojo išorės vertintojo. Vertinamos 4 mokyklos veiklos sritys: Rezultatai, Ugdymas(is) ir mokinių patirtys, Ugdymo(si) aplinkos, Lyderystė ir vadyba. Išorinis mokyklos veiklos vertinimas remiasi mokyklos atliktu įsivertinimu. Daugiausia dėmesio skiriama pamokos stebėjimui ir mokykloje vykstančių procesų analizavimui (t. y. 75 proc. surenkamos informacijos). Po stebėtos pamokos mokytojui pasakomi ne mažiau kaip 3 stiprieji ir ne daugiau kaip 2 tobulinti pamokos aspektai. Naudojami 5 vertinimo lygiai. Išorės vertintojai susitinka ir kalbasi su mokyklos bendruomene.

    Po išorės vertinimo per 36 dienas mokyklai pateikiama ataskaita. Joje aprašomas mokyklos kontekstas, visos 4 sritys ir pateikiamos išvados – ne mažiau 10 stipriųjų ir ne daugiau 5 tobulintų mokyklos veiklos aspektų.

Jūratė Sveikauskienė, direktorė

 

Išorinio vertinimo komisija

Išorės vertintojų susitikimų su gimnazijos bendruomenės nariais grafikas
Ankstesni įrašai


     SWITCH! - didžiausia Baltijos regione moderniųjų technologijų bei verslumo renginys. Nuo pranešimų apie maisto produktus užsakantį šaldytuvą iki diskusijų apie sienų griovimą skaitmeniniame pasaulyje. Visa tai galėjo išgirsti ir pamatyti praeitą antradienį mūsų gimnazijos I klasės mokiniai Žalgirio arenoje Kaune.

     Rugsėjo 15 dieną gimnazijoje svečiavosi lektorė Jovita Pretzsch – LPS Solidarumas atsakingoji sekretorė, Trišalės tarybos prie Lietuvos darbo biržos pirmininkė, 2014–2016 industri ALL Europe viceprezidentė. Paskaitos metu buvo pristatytos darbuotojų teisės, pareigos, užmokesčio ir socialinės garantijos, aptarti komandiravimo klausimai.

    Rugsėjo 5 dieną gimnazijoje apsilankė „Lietuvos draudimo“ Žeimenos skyriaus vadovė Natalija Sokolovskaja, Ignalinos rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė Danguolė Vaitkevičienė ir Ignalinos rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyr. specialistė Jūratė Pernavienė.

Mokinių pavėžėjimo grafiką galite rasti čia: http://www.vidiskiugimnazija.lt/informacija/mokiniu-pavezejimas