Aktualijos

Gimnazijoje vyks Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

     Balandžio 16 – gegužės 4 d. gimnazijos 2, 4, 6, 8 klasių mokiniai dalyvaus Nacionalinio egzaminų centro organizuojamame veiksmo tyrime, taikant Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo įrankius (diagnostinius ir standartizuotus testus). 

     Tyrimo tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmenimis tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras ir plėsti duomenų, surinktų naudojant šalies lygmeniu parengtus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau NMPP) bei nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų įrankius, panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

     Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimui bus panaudoti NMPP vertinimo įrankiai (testai) 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams:

2 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos testai (diagnostiniai); 

4 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testai; 

6 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, testai;

8 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų testai.

     Ugdymo aplinkos ir kokybės (gimnazijos aplinkos, klimato, sukuriamos pridėtinės vertės ir kt.) rodiklių apskaičiavimui ir įvertinimui bus naudojami mokinio (4, 6 ir 8 klasei) klausimynai. Mokinių klausimynai sudaryti remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais (nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „NMPP (Diagnostiniai vertinimo įrankiai ir standartizuoti testai)“ adresu http://www.nec.lt/342/).

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkaraštis

2017–2018 m. m.

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

Testo pildymo trukmė

Rekomenduojama testų vykdymo data (rekomenduojama testavimo valanda – nurodytos dienos 9 val.)

Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTO sistemoje data

(nurodytos dienos 12 val.)

2 KLASĖ

RAŠYMAS, 1 dalis (teksto kūrimas)

apie 45 min.*

Balandžio 23 d.

Balandžio 23 d.

SKAITYMAS

apie 45 min.*

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

RAŠYMAS, 2 dalis (kalbos sistema)

apie 45 min.*

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

MATEMATIKA

apie 45 min.*

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

4 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 23 d.

Balandžio 23 d.

SKAITYMAS

45 min.

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

6 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 17 d.

Balandžio 17 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 19 d.

Balandžio 19 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

8 KLASĖ

RAŠYMAS

60 min.

Balandžio 16 d.

Balandžio 16 d.

SKAITYMAS

60 min.

Balandžio 20 d.

Balandžio 20 d.

MATEMATIKA

60 min.

Balandžio 18 d.

Balandžio 18 d.

SOCIALINIAI MOKSLAI

60 min.

Balandžio 24 d.

Balandžio 24 d.

GAMTOS MOKSLAI

60 min.

Balandžio 26 d.

Balandžio 26 d.

*Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

Jūratė Sveikauskienė, direktorė
Ankstesni įrašai


     Šv. Velykos – gražiausia pavasario šventė. Tai ne tik bundanti gamta, margučių dažymas, bet ir Velykų atostogos, kurios šiemet buvo trumpos ir pralėkė taip greit... Tačiau sugrįžę į mokyklą, vaikai dar gyveno švenčių įspūdžiais. Pirmas sekmadienis po Velykų – Vaikų velykėlės.

     Sausio mėnesį gamtosauginis komitetas paskelbė ekologinį konkursą „Mano žalioji palangė“. Jame dalyvavo pradinės ir 5-7 klasės. Praėjus dviem mėnesiams, nutarėme apžiūrėti auginamus augalus ir negalėjome nesižavėti klasių išradingumu.

     Šeštadienį, balandžio 7 d., kai visi dar atostogavo, 17 mūsų gimnazijos 5-II klasių mokinių jau penktą kartą vyko švęsti Hanso Kristiano Anderseno gimtadienio.

     Mokinių atostogos – puikus laikas mokytojams mokytis ir dalytis gerąja patirtimi.

     Prieš Velykų šventes mažieji pirmokai dalyvavo edukacinėje veikloje „Prakalbink molį“, kuri vyko Vidiškių bibliotekoje. Keramikos mokytoja Jolita Bužinskienė supažindino su moliu, jo ruošimo, pjaustymo, lipdymo būdais ir dekoravimo technika.