Aktualijos

Prasideda Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019

     Vadovaujantis Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo, vykdymo ir vertinimo Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu VT-123, balandžio ir gegužės mėnesiais gimnazijoje vyks Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (toliau NMPP). Jis bus vykdomas 2, 4 ir 6 klasėse. Mokinių darbus vertins gimnazijos mokytojai. Pirminės ataskaitos apie 2, 4 kl. mokinių pasiekimus iš Nacionalinio egzaminų centro bus gaunamos nuo gegužės 13 d., o 6 kl. – nuo gegužės 14 d. Su ataskaitomis supažindinsime šių klasių mokinius ir jų tėvus.

     Nuo 2018–2019 m. m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę, todėl 2019 m. NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas. Gegužės 7 ir 9 dienomis bus vykdomas pirmasis didelės apimties elektroninio NMPP testavimo išbandymas. Jo metu aštuntokams bus sudaryta galimybė atlikti matematikos ir gamtos mokslų testus. Testavimas truks apie dvi valandas. Mokinio klausimyną mokiniai, turintys tėvų sutikimą, elektroniniu būdu pildys gegužės 14–16 dienomis. Kadangi gimnazija gerai apsirūpinusi kompiuteriais, interneto pralaidumas yra pakankamai spartus, tikimės, kad testavimo išbandymas elektronine forma mokiniams bus patrauklus ir nesudarys papildomų rūpesčių. Visi mokinių atsakymai bus vertinami ir perduodami į duomenų bazę automatiškai. Mokytojams vertinti mokinių darbų nereikės. Pirminės ataskaitos apie mokinių pasiekimus bus gautos (preliminariai) gegužės 28 d., su jomis bus supažindinti mokiniai ir jų tėvai.

     Išplėstinės ataskaitos apie mokyklos mokinių pasiekimus gimnaziją pasieks spalio mėn. Su jomis galėsite susipažinti TAMO dienyne ir gimnazijos svetainėje.

2019 M. TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

 

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

Testo pildymo trukmė

Rekomenduojama testų vykdymo data

2 KLASĖ

RAŠYMAS, 1 dalis (teksto kūrimas)

apie 45 min.*

Balandžio 16 d.

SKAITYMAS

apie 45 min.*

Balandžio 18 d.

RAŠYMAS, 2 dalis¹ (kalbos sistema)

apie 45 min.*

Gegužės 3 d.

MATEMATIKA

apie 45 min.*

Balandžio 30 d.

4 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 16 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 18 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 30 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 3 d.

6 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 15 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 17 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 19 d.

 

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

Išsami informacija apie NMPP testus skelbiama http://www.nec.lt
Ankstesni įrašai


     Lietuva Europos Sąjungos nare yra jau 15 metų. Nuo to laiko daug kas pasikeitė mūsų valstybės gyvenime, ir kiekvienas pilietis vienaip ar kitaip jaučia ES poveikį jo asmeniniame gyvenime: laisvas keliavimas, mokslas, verslo galimybės, bendra valiuta ir t.t.

     Balandžio 5 dieną gimnazijoje lankėsi ypatingi svečiai: Danutė Kavaliukaitė ir Josif Meišin iš Švenčionių profesinio rengimo centro. 7 ir II klasių mokiniai susipažino su mokymo programomis, mokymo baze ir mokyklos gyvenimo aktualijomis, karjeros galimybėmis ir pamokų metu naudojamomis inovatyviomis technologijomis.

     Daugeliui mokinių kilo šis klausimas. Po išsamios Gyčio ir Robertos – Vilniaus universiteto studentų – paskaitos, susitikime dalyvavę gimnazistai sužinojo, kad tai yra daugiadisciplininė mokslo šaka, leidžianti pasitelkti inžinerijos principus ir kurti naujas biologines sistemas bei tų sistemų komponentus. Šiuo metu siekiama sukurti efektyvias alternatyvias biologines sistemas, skirtas mokslui, inžinerijai, medicinai, pramonei ar kitoms sritims plėtoti.

     Pavasarėjančios kovo 22 dienos vakarą į neįprastai tylią gimnaziją rinkosi 7 klasės mokiniai. Ir taip prasidėjo paslaptinga naktis mokykloje.

     Susitikimas su 3-6 klasių moksleiviais išties buvo džiugus. Rašytoja labai šiltai ir maloniai bendravo, mokiniai ją klausinėjo ir apie kūrybą, ir apie asmeninį gyvenimą, ne vienas ir knygelę buvo perskaitęs, ir apie jauną autorę buvo girdėjęs. O tiems, kas nepateko į susitikimą, ne pro šalį susirasti ir perskaityti bet kurį iš keturių kūrinių, nes pasakojimai labai pagaulūs ir tinka bet kokio amžiaus žmogui.