Aktualijos

Kad nuotolinis mokymasis tėvams netaptų sunkia našta

     Šiandien trečioji nuotolinio mokymosi diena. Pandemija sujaukė mums įprastą gyvenimo būdą, o kartu ir mokymąsi. Mūsų gimnazija mokymąsi vykdo per TAMO elektroninį dienyną, Facebook Messenger programą. Socialiniuose tinkluose ir bendraudami su mokytojais išgirstame nusiskundimų, kad mokymo krūvis perkeliamas ant tėvų pečių.

     Mieli Tėveliai, taip, jūs dabar esate arčiausiai vaikų ir tapote jokiomis technologijomis nepamainomais mūsų pagalbininkais – mūsų akimis, mūsų ausimis, mūsų balsu ir rankomis. Tikėkime, kad tai mus dar labiau suartins, nes beveik kiekvienas mokytojas yra patyręs ar patiria tėvų dalią, o dabar tėveliai išbando save mokytojų vaidmenyje. Esame jums dėkingi ir artimiausiu metu stengsimės kuo greičiau didžiąją dalį pamokų perkelti į nuotolinio mokymosi platformą Google classroom (liet. Google klasė), kurios pagalba mokytojai ir mokiniai turės sąlygas vaizdo pamokoms, tiesioginiam bendravimui su mokiniais ir mokymosi medžiagos, užduočių pateikimui bei vertinimui. Dabar kuriami prisijungimai mokytojams ir mokiniams, mokytojai turės išmokti dirbti nauju įrankiu ir nuspręsti, ar jį naudoti visoms klasėms. Apie tai jums išsamiai paaiškinsime vėliau, o dabar keli patarimai, kad nuotolinio mokymosi našta netaptų pernelyg sunki:

  • Leiskite vaikui priprasti prie naujos mokymosi tvarkos. Labai praverstų su jaunesniais vaikais susikurti dienotvarkę (kada keltis, kada pusryčiauti, pietauti, vakarieniauti, kada pajudėti, kada užsiimti mėgstama laisvalaikio veikla, kada gultis ir pan.). Stebėkite, kad vaikas be reikalo neleistų laiko prie kompiuterio.
  • Mokymosi krūviui mažinti pasiūlykite vaikui pasinaudoti pamokų tvarkaraščiu. Dailės, muzikos, technologijų, fizinio ugdymo užduotys gali tapti laisvalaikio dalimi. Pvz., jei fizinio ugdymo mokytojas siūlo atsidaryti nuorodą ir pasižiūrėjus pratimus juos atlikti, tai šią užduotį galima atlikti per ilgesnę pertrauką ar po pamokų, o pamokos laiką panaudoti sunkesnio dalyko užduotims atlikti. Juk visas užduotis galima sužinoti išvakarėse ar anksti ryte.
  • Jei vaikas sako, kad nesupranta užduoties, nepulkite padėti tiesiogiai. Jūs neturite tapti visų dalykų mokytoju. Paskatinkite vaiką pasiklausti savo klasės draugų (patikėkite, Messenger programa ar trumposiomis žinutėmis jie naudojasi puikiai) arba kreiptis konsultacijos į mokytoją (pamokos plano pagalbos skiltyje nurodytu būdu). Ugdykite vaiko savarankiškumą, tai jam (ir jums, ir mums) labai pravers ateityje.
  • Neišsigąskite, kad vaikas susiduria su sunkumais atlikdamas užduotis. Ir sunkumai, ir klaidos yra natūrali mokymosi dalis. Ugdykime gebėjimą ne bėgti nuo sunkumų, bet stengtis juos įveikti, o klaidas – taisyti.
  • Jei reikia, priminkite vaikui, kad laiku mokytojui pateiktų atliktas užduotis. Atkreipkite dėmesį, kad mokytojai nurodo laiką, iki kada tai reikia padaryti. Vieni mažesnėms užduotims skiria trumpesnį laiką, kiti skiria daugiau laiko sudėtingesnėms užduotims. Jaunesniems mokiniams galima padėti susiplanuoti, nuo ko geriau pradėti.
  • Stebėkite vaiko emocinę būseną. Jei matote, kad vaikas patiria rimtų sunkumų, keičiasi jo nuotaika, nebijokite kreiptis pagalbos į klasės auklėtoją, socialinį pedagogą. Jie tikrai imsis pagalbos priemonių (gal reikės paprašyti dalyko mokytojo mažinti užduočių kiekį, gal daugiau su vaiku pabendrauti telefonu, gal įtraukti į pagalbą klasės draugus ir pan.).
  • Pasitikėkite mokytojais – dabar jie dirba taip, kaip jiems atrodo geriau esamoje situacijoje. Padėkite mokytojui tobulinti darbą pranešdami jam apie pastebėtus trūkumus ar klaidas, nepriekaištaukite – mes esame toje pačioje barikadų pusėje.
  • Pasirūpinkite pagal galimybes ramia vaiko mokymosi aplinka. Jei atsirado problemų dėl turimų informacinių technologijų priemonių naudojimo, praneškite gimnazijos direktoriui. Gimnazijoje dar yra kompiuterių, kuriuos galime perduoti naudotis vaikams.

     Mieli Tėveliai, įsitraukite į vaiko mokymąsi pagal vaiko poreikius. Su mažaisiais (ikimokyklinukais, priešmokyklinukais, pradinukais) išsiaiškinkite užduotis kartu, padėkite vaikams prisijungti prie mokytojo nurodytų užduočių ir pagelbėkite vaikams taisyklingai techniškai jas atlikti (bendraukite su mokytoju ir išsiaiškinkite, kas jums patiems neaišku).

     Jūsų domėjimasis mokymusi reikalingas ir vyresniems mokiniams, bet nepradėkite mokytis už juos, neanalizuokite jų klaidų, netaisykite jų tik dėl geresnio įvertinimo. Leiskite ir padėkite mokytojams patiems susivokti, kaip toliau geriau mokyti. Esant tokiai situacijai dažnai tenka kliautis ne tik informacija, bet ir žmogiška intuicija tam, kad priimtume tinkamus sprendimus vaikų labui.

Informaciją rengė Diana Simaškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ankstesni įrašai


     Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašą galima rasti skyrelyje dokumentai arba paspaudus ant šios nuorodos. Tvarkos aprašas

    Gimnazijos nuotolinio mokymosi techninės pagalbos IKT koordinatorius –  matematikos vyresnysis mokytojas Dainius Vaitkevičius. Atsiradus informacinių technologijų techninių klausimų, galima kreiptis nurodytais kontaktais:

El. paštas: dainius.vaitkevicius@vidiskiugimnazija.lt, daynius@gmail.com

Mob. tel. 8 622 28862

     Ignalinos r. Vidiškių gimnazija, reaguodama į koronaviruso pandemiją, nuo 2020 m. kovo 16 dienos suinteresuotus asmenis aptarnaus tik nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 valandos (penktadienį iki 15.45 val.):

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“, kovo 13-27 dienomis skelbiu mokinių pavasario atostogas.

Jūratė Sveikauskienė, direktorė

     „Kiek tik save atsimenu, visuomet žavėjausi menais. Nuo pat vaikystės mane viliojo gamta. Manau, kad tam daugiausia įtakos turėjo mano ir mano šeimos gyvenimo būdas, nes nuo pat mažumės buvau pratinama keliauti ir grožėtis kraštovaizdžiu.