Aktualijos

DAR NUOTOLINIU, BET KITAIP

     Baigiasi gegužė – baigiasi ir pamokos. Nuo birželio 1 dienos gimnazijos mokiniai dalyvaus jiems pasiūlytose projektinėse veiklose.

     Pradinukai vykdys projektus, kurie apims kalbinį, matematinį, meninį, fizinį ir gamtamokslinį ugdymą. Vaikams numatytos veiklos leis praktiškai pritaikyti pamokose įgytas žinias ir gebėjimus. Pasitelkę į pagalbą pojūčius, jausmus, emocijas ir vaizduotę, mažieji mokinukai ugdysis meninę, estetinę, kultūrinę kompetencijas, savarankiškumą ir atsakomybę už savo darbo rezultatus. Kiekvienai klasei yra skirtas atskiras projektas. „Sveika, vasarėle“ – skirtas pirmokams. Jie sieks pažinti save ir savo aplinką, gamins darbelius iš gamtinės medžiagos, kurs vasaros viziją, pasakos apie save kitaip. 2 klasės mokiniai dalyvaus projekte „Sveikai maitinkis ir judėk“. Vaikai gamins užkandžius iš sveikatai draugiškų maisto produktų, sportuos ir kartu įtvirtins sveikos gyvensenos taisykles, kurių stengsis laikytis visą vasarą. Trečiokai kurs „Vasaros mozaiką“ – jų kūrybiniai darbeliai skatins pažvelgti į supančią aplinką rašytojo, matematiko, menininko ir mokslininko akimis. Vyriausieji pradinukai bandys pagilinti ir įsivertinti dalykines kompetencijas ir taip gauti „Bilietą į penktą klasę“. Mielagėnų skyriaus mokiniai visi drauge išvyks į „Kelionę“. Keliaudami išbandys, kaip sekasi orientuotis Lietuvos žemėlapyje, apskaičiuoti laiką, atstumą ir susiplanuos vasaros atostogų kelionę.

     Vyresnieji (5–8 klasių ir I–III gimnazijos klasių mokiniai) galės pasirinkti veiklas, kurias siūlo du integruoto ugdymo projektai. Projektas „Simetrija ir geometrija artimiausioje aplinkoje“ apjungs matematikos, kalbų, fizikos, chemijos, informacinių technologijų, biologijos, ekonomikos, žmogus ir gamtos, dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Net sunku patikėti, kiek simetrijos ir geometrijos pavyzdžių galima atrasti apsidairius aplink. Juk simetrija dažniausiai laikoma tvarkos, grožio ir harmonijos išraiška. Netgi gamta sukurta pagal simetrijos dėsnius. Pasibaigus nuotoliniam mokymuisi taip pravartu bus pailsinti pavargusias nuo šiuolaikinių technologijų akis ir kitu žvilgsniu pažvelgti į medį, gėlės žiedą, atverti močiutės lobių skrynią. Gal pasivažinėjimas dviračiu padės atrasti apskritimą, kuris turi be galo daug simetrijos ašių, nes kitu atveju būtų labai nepatogu važinėtis. O namų durys tam ir yra stačiakampio formos keturkampis, kuris turi dvi simetrijos ašis, antraip pro jas būtų labai nepatogu vaikščioti. Štai taip stebėdami aplinką ir tyrinėdami įvairius daiktus bei reiškinius, mokiniai bandys atrasti simetrijos harmoniją ir geometrijos įvairovę, fiksuoti savo atradimus įvairiausiomis formomis, kurios projekto pabaigoje suguls į elektroninį leidinį, su kuriuo galės susipažinti gimnazijos bendruomenė. Projektas „Laiko ženklai. 2020 metai“, skirtas penkioms Lietuvos istorijos jubiliejinėms datoms: Durbės mūšiui – 760 m., Žalgirio mūšiui – 610 m., Lietuvos DK ir Lenkijos karaliui Žygimantui Augustui – 500 m., Lietuvos Steigiamajam Seimui – 100 m., Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Pasirinkę šį integruotą projektą, kuris apims dorinio ugdymo, istorijos, geografijos ir lietuvių kalbos ir literatūros pamokose įgytas žinias, gebėjimus, mokiniai ieškos įdomių faktų, teiginių, iliustracijų, įžymių žmonių minčių, susijusių su šiomis istorinėmis datomis, papildys savo pastebėjimais ir sukurs pateikčių aplanką „Laiko ženklai. 2020 metai“.

     Linkime visiems sėkmės projektinėje veikloje. Pažvelkite į mokymąsi kitaip. Lai tai padeda jums pasijusti kūrėjais, atradėjais, o gal net ir išradėjais.
Ankstesni įrašai


     Gegužės mėnesį KALBA komanda kviečia jus pažinti net 13 populiariausių specialybių, kurias pristatys įvairiausių užsienio aukštųjų mokyklų atstovai! Dar nesi apsisprendęs dėl studijų programos arba nori patikrinti savo sprendimą? Dabar tam puikus laikas!

     Šiuolaikinis ir atviras naujovėms bei iššūkiams mokytojas yra tas, kuris skatina mokinius ieškoti kultūriškai skirtingų elementų sąsajų, ugdo mokinių poreikį domėtis ir pažinti kitų kultūrų žmones bei tokiu būdu geriau suvokti ir vertinti savo kultūrinį identitetą.

IV kl. mokinių gegužės, birželio mėn. konsultacijų grafikas,

Konsultacijų grafikas IV kl.

Dūkšto skyriaus konsultacijų grafikas

Video sveikinimas