Aktualijos

Direktorės sveikinimas abiturientams

     Mieli abiturientai, šiandien aidi paskutinis skambutis Jums! Dvidešimt penkiems Vidiškių gimnazijos dvidešimt penktos laidos abiturientams! Paskutinis skambutis visada būna ypatingas tiek išeinantiems, tiek pasiliekantiems. Bet šiemet jis ypač ypatingas. Pats likimas taip norėjo, kad jis Jums būtų išskirtinis... Skamba jis tuščioje mokykloje, skamba ilgesingai ir ilgai, kad pasiektų Jūsų, mieli abiturientai, širdis... Ir žodžiai, linkėjimai sakomi per atstumą, pridengtais veidais, bet apnuogintomis sielomis... Gal ir gerai – nieks nematys nei džiaugsmo šypsenos, nei liūdesio ašaros... Tačiau ir tokiomis sąlygomis paskutinis skambutis primena – nerūpestingi mokykliniai metai Jums baigėsi ir teks greitai pasukti į dar didesnių gyvenimo išbandymų kelią.

     Per dvylika metų nuėjote įdomų pažinimo ir brandos kelią, nes mokykla – tai ne tik vadovėliai ir pamokos, tai – buvimas kartu, bendruomenėje, tai pažinimo ir pripažinimo džiaugsmas, tai nusivylimo ir pralaimėjimo kartėlis, draugystės mįslė ir pirmoji meilė... Tikiu, kad mokykloje gavote ne tik žinių ir gebėjimų, kurių užteks išlaikyti brandos egzaminus, bet ir tapote savarankiškomis, atsakingomis, pilietiškomis asmenybėmis. Dabar viskas priklauso nuo Jūsų. Jus pasitinka atviras, platus ir neaprėpiamas pasaulis, kupinas įvairiausių vaivorykštės spalvų. Tačiau vaivorykštė visuomet pasirodo po lietaus. Todėl ir Jums, mieli abiturientai, kad baigtumėte gimnaziją ir gautumėte brandos atestatą, teks išlaikyti egzaminus.

     Sveikindama Paskutinio skambučio proga linkiu tikėti savimi ir niekada nepamiršti tėvų namų, nes visi keliai prasideda iš namų, iš gimtinės, iš mokyklos, kuri tarsi upė išplukdys Jus į gyvenimo jūrą. Ir tegul jūsų gyvenimo laivai, atlaikę visas audras, suras savuosius uostus. Linkiu svajoti ir svajones paversti realybe, linkiu suprasti, kas Jums teikia džiaugsmą, ir to džiaugsmo siekti. Linkiu gyvenime visada ieškoti ir siekti to, kas gera, gražu, tauru ir teisinga. Visiems linkiu sėkmingos egzaminų sesijos ir įspūdingos kelionės savuoju gyvenimo laivu!

Jūratė Sveikauskienė, gimnazijos direktorė




Ankstesni įrašai


     11-12 klasės mokiniai siekiantys tapti fizinio-sveikatos-sporto pedagogais kviečiami registruotis į webinarą, kurio metu bus pristatoma VDU fizinio-sveikatos ugdymo studijų programa.

Pamokos nuotoliniu būdu vyks:

IUG, PUG, 1–4, 5–III klasių mokiniams iki 2020-05-29.

IV, IVD klasių mokiniams iki 2020-05-22.

Nuo 2020-06-01 vyks kita ugdomoji veikla:

     Gegužės 13-ąją vykusiame Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pasitarime, kuriame dalyvavo savivaldybės meras Justas Rasikas, administracijos direktorė Jūratė Balinskienė, Švietimo ir kultūros skyriaus specialistai, buvo aptarti aktualūs švietimo klausimai.

     Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vykdydama Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, skyrė lėšų Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos sporto salės remontui – 80 tūkstančių eurų.

Jūratė Sveikauskienė, direktorė

     2020 m. balandžio 22 d. LAMA BPO prezidento įsakymu pakeistas Bendrojo priėmimo tvarkos aprašo 1 priedas, kuriame patvirtintos 2020 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas datos.