Aktualijos

Erasmus+ KA1 projekto sklaida tęsiasi…

     Šiuolaikinis ir atviras naujovėms bei iššūkiams mokytojas yra tas, kuris skatina mokinius ieškoti kultūriškai skirtingų elementų sąsajų, ugdo mokinių poreikį domėtis ir pažinti kitų kultūrų žmones bei tokiu būdu geriau suvokti ir vertinti savo kultūrinį identitetą. Būtent šis sakinys paskatino mūsų gimnazijos mokytojus pildyti Erasmus+KA1 paraišką, kuri gavo finansavimą ir suteikė mokytojams galimybę vykti į kvalifikacijos kursus „Skirtingų šalių mainų projektų rengimas Europoje“, kurie vyko 2019 m. liepos 21-26 dienomis Portugalijos Porto-Maia mieste, bei įgyti neįkainuojamos patirties, teorinių žinių projektų rengimams, darbui su mokiniais projektinėse veiklose.

     Pildant Erasmus+KA1 paraišką mūsų gimnazija kėlė sau tikslą  – užmegzti ryšius su kolegomis iš kitų šalių siekiant tarptautinio bendradarbiavimo ir įgyti projektų valdymo kompetencijų. Ar mes pasiekėme sau iškeltus tikslus? Taip!

     Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja J. Raketienė inicijavo kontaktų užmezgimą su Lenkijos bei Slovakijos mokytojais ir per mokslo metus dirbo su eTwinning projektu „Let's GTA! – STEAM as a versatile language describing the world“. Projekto tikslas – įrodyti, kad mokslas, technologijos, inžinerija, menas ir matematika yra glaudžiai susiję, papildo vienas kitą, ir kuo daugiau tokių pavyzdžių rasti savo kasdieniame gyvenime. Projekto veiklos vyko tiek jaunesniems, tiek vyresniems moksleiviams. Mokiniai ieškojo ir fotografavo „matematiką“ savo kasdieniniame gyvenime, kūrė anglų kalba matematines mįsles, logines užduotis ir jomis dalinosi su projekto partneriais; mokėsi planuoti kelionę, apskaičiuoti kelionės išlaidas; kūrė video pristatymus, dialogus projekte numatytomis temomis; jaunesni moksleiviai, naudodami matematines figūras, žaidė vaidmenų žaidimus, gamino savo žaislų miestą ir atliko begalę kitų veiklų. Dirbdami mokiniai tobulino anglų kalbos, matematikos, informacinių technologijų įgūdžius naudodami Kahoot, Flippity, Padlet, Polybius cypher coding ir kitas projekte numatytas programas. Prie šio projekto veiklų geranoriškai prisijungė matematikos mokytojas Dainius Vaitkevičius, dailės ir technologijų mokytoja A. Krikščionaitienė bei informatikos ir fizikos mokytoja Joana Garnevičienė. Apžvelgiant visas nuveiktas veiklas, nesunku pastebėti, kad projektinė veikla – tai raktas į sėkmingą darbą.

     Kursuose įgytos žinios suponavo mintį birželio mėnesį ugdymą organizuoti projektinėmis veiklomis ir tokiu būdu užbaigti mokslo metus. Mokytojos A. Krikščionaitienė ir Danguolė Bajarūnienė subūrė gausų kolegų būrį ir bendromis jėgomis gimė du projektai „Simetrija ir geometrija mūsų artimiausioje aplinkoje“ ir „Laiko ženklai. 2020-ieji“  – tai tarsi apibendrinimas ir pasitikrinimas mokiniams, ką išmoko per šiuos neįprastus mokslo metus matematikos, gamtos mokslų, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, dailės, užsienio kalbų bei gimtosios lietuvių kalbos srityse. Mokytojams – pasitikrinimas, kaip įvaldė projekto vykdymo įgūdžius. Tad pasinaudoję sukaupta gerąja patirti, mokytojai parengė mokiniams teorinių, praktinių bei kūrybinių užduočių, padėsiančių linksmiau ir išradingiau užbaigti šiuos mokslo metus. Nuoširdžiai tikimės, kad šiuo metu gimstantys vietinės reikšmės projektai, netruks subręsti ir virs tarptautiniais Erasmus+ KA2 mainų projektais.

     Projektą Erasmus+KA1 vykdžiusios dailės ir technologijų mokytoja Audronė Krikščionaitienė bei anglų kalbos mokytoja Jurgita Raketienė įdomiomis projektinėmis veiklomis ne tik praturtino ugdymo procesą, bet ir stengėsi projektine veikla sudominti savo kolegas – parengė išklausytų kursų pristatymo medžiagą, ja dalinosi su kolegomis tiek gimnazijoje, tiek  Ignalinos rajono užsienio (anglų ir vokiečių) kalbų metodiniame būrelyje bei rajono technologijų mokytojų metodiniame būrelyje. Juk Erasmus+ programos tikrai atveria vartus pažinimui, tarpkultūriniam bendradarbiavimu, užsienio kalbos tobulinimui ir kūrybingesniam darbui su mokiniais.

Jurgita Raketienė, anglų ir vokiečių kalbų vyresnioji mokytoja
Ankstesni įrašai


IV kl. mokinių gegužės, birželio mėn. konsultacijų grafikas,

Konsultacijų grafikas IV kl.

Dūkšto skyriaus konsultacijų grafikas

Video sveikinimas

     Mieli abiturientai, šiandien aidi paskutinis skambutis Jums! Dvidešimt penkiems Vidiškių gimnazijos dvidešimt penktos laidos abiturientams! Paskutinis skambutis visada būna ypatingas tiek išeinantiems, tiek pasiliekantiems. Bet šiemet jis ypač ypatingas.

     11-12 klasės mokiniai siekiantys tapti fizinio-sveikatos-sporto pedagogais kviečiami registruotis į webinarą, kurio metu bus pristatoma VDU fizinio-sveikatos ugdymo studijų programa.