Aktualijos

Informacija iš bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pasitarimo

     Gegužės 13-ąją vykusiame Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pasitarime, kuriame dalyvavo savivaldybės meras Justas Rasikas, administracijos direktorė Jūratė Balinskienė, Švietimo ir kultūros skyriaus specialistai, buvo aptarti aktualūs švietimo klausimai.

     Labiausiai visiems mokiniams bei jų tėveliams rūpi, kada ir kokiu būdu bus užbaigiamas ugdymo procesas šiais mokslo metais.

     Pažymėtina, kad Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jau nuo pirmadienio, gegužės 18 d. atveria duris ir įprastiniam ugdymui, tačiau dalis vaikų ir toliau galės ugdytis nuotoliniu būdu. Kitose rajono mokyklose ugdymo procesas bus tęsiamas nuotoliniu būdu.

     Kaip teigė mokyklų vadovai, visose rajono mokyklose dalykų programos bus įgyvendintos iki birželio 1 d., o vėliau planuojama, atsižvelgiant į ŠMSM rekomendacijas, ugdymo procesą organizuoti kitomis nei pamoka ugdymo formomis, t. y., organizuoti individualias ir / ar grupines konsultacijas, atkreipiant dėmesį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, mokinius, kuriems teko mokytis nuotoliniu būdu nepalankioje edukacinėje aplinkoje namuose, kompensuojant pastebėtus mokymosi praradimus, mažinant karantino metu patirto streso padarinius, stiprinant socialines emocines kompetencijas ir pan.

     Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į situaciją šalyje, sumažino ugdymosi dienų skaičių ir nustatė, kad 1–4 klasių mokinių ugdymo procesas trunka 167 d., 5–10, III gimnazijos klasės mokinių – 177 d., o IV gimnazijos klasės mokinių – 158 d. Mūsų rajone mokyklos mokslo metus pradėjo 2019 m. rugsėjo 2 d., todėl 1–4 klasių mokiniams jie baigiasi birželio 5 d., 5–10, III gimnazijos klasės mokinių – birželio 19 d., o IV gimnazijos klasės mokinių – gegužės 22 d. Tačiau šios datos mokyklose gali būti skirtingos, kadangi dalis iš jų dirbo bent kelis šeštadienius, taikė kitokias intensyvinimo priemones, todėl mokyklų vadovai, atsižvelgdami į intensyvinimą per mokslo metus ir suderinę su savivaldybe, nustatys ugdymo proceso pabaigos datą savoje mokykloje.

     Tą pačią dieną vykusiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime buvo nutarta, kad ugdymas įprastiniu būdu mokyklose leidžiamas nuo gegužės 25 d. 1–4 kl., o nuo birželio 1 d. – ir 5–11 klasių mokiniams, paliekant teisę pačioms savivaldybėms priimti sprendimą dėl tolesnio ugdymo būdo iki mokslo metų pabaigos.

     Mokyklų ir savivaldybės vadovų nuomone, tikslinga šiuos mokslo metus užbaigti nuotoliniu būdu ir išvengti rizikų, kurias galimai sukeltų masinis vaikų sugrįžimas į mokyklas.

Gražina Mackonienė

Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja
Ankstesni įrašai


     Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vykdydama Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, skyrė lėšų Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos sporto salės remontui – 80 tūkstančių eurų.

Jūratė Sveikauskienė, direktorė

     2020 m. balandžio 22 d. LAMA BPO prezidento įsakymu pakeistas Bendrojo priėmimo tvarkos aprašo 1 priedas, kuriame patvirtintos 2020 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas datos. 

     Nuo karantino pradžios mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, kas dvi savaitės dalinami maisto daviniai. Juos gauna 85 mokiniai (kartu su Mielagėnų ir Dūkšto skyriais). Bendra išdalintų maisto davinių suma – 4599 Eur.

Jūratė Sveikauskienė, direktorė

     Gimnazija iš įvairių tiekėjų gavo planšečių su interneto kortelėmis, kurių dalis jau išdalinta Mielagėnų skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir pradinių klasių mokiniams, gimnazijos mokiniams, kurie neturėjo mokymosi priemonės arba turėjo IKT priemone dalintis su šeimos nariais.

Sinchroninių pamokų tvarkaraštis