Aktualijos

Informacija gimnazijos bendruomenei

     Ugdymo procesas 2020–2021 m. m. Vidiškių gimnazijoje prasidės įprastu būdu. Mokiniams pamokos vyks jiems paskirtose klasėse, t. y. mokytojai ateis į klasei paskirtą kabinetą, mokiniai po kabinetus nevaikščios (išskyrus informacinių technologijų, gamtos mokslų, technologijų-dailės kabinetus  ir sporto salę). Kiek įmanoma, bus vengiama skirtingų mokinių grupių kontakto. Fizinio ugdymo pamokos (jeigu leis oro sąlygos) vyks lauke. Suolai klasėse vienas nuo kito išrikiuoti 1 metro atstumu. Pilnamečiai bendruomenės nariai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Kabinetai, kuriuose vyks ugdymas, bus vėdinami, valomi, dezinfekuojami. Mokymo priemonės, kuriomis naudosis ne vienas mokinys, bus valomos ir dezinfekuojamos (priemonės, kurių neįmanoma dezinfekuoti, naudojamos su pirštinėmis). Gimnazijoje numatyti mokinių srautinio judėjimo maršrutai, kiekvienai klasei paskirtas įėjimas/išėjimas. Pagalbos specialistai teiks pagalbą tik 1 asmeniui, po kiekvieno užsiėmimo patalpos išvėdinamos ir išvalomos.

     Mokiniai bus maitinami pagal sudarytą pietavimo grafiką išlaikant saugius atstumus. Po kiekvieno maitinimo bus valomos ir vėdinamos maitinimo patalpos. Nusipirkti maistą valgykloje bus galima tik nurodytu klasei laiku, galima atsinešti savo maistą dėžutėse.

     Mokiniai, vykstantys geltonaisiais autobusais, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Laukiant autobuso būtina laikytis saugaus atstumo. Po kiekvieno vežimo autobusų liečiami kietieji paviršiai bus dezinfekuojami.

     Visi bendruomenės nariai privalo laikytis rankų higienos, čiaudėjimo, kosėjimo higienos, nevykti į gimnaziją, jeigu turi temperatūros (37,3oC), jaučiamas pasunkėjęs kvėpavimas, kosulys, sloga.

     Informacija bus nuolat atnaujinama. Prašome visų bendruomenės narių rimties, pakantumo ir supratimo.

Jūratė Sveikauskienė, direktorė
Ankstesni įrašai


     Rugpjūčio 18 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje vyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas dėl pasirengimo naujiems mokslo metams, kuriame dalyvavo ir savivaldybės vadovai.

     Daugybė žemyno mokyklų naudojasi „eTwinning“ platforma ir atranda vis naujas jos galimybes. Tai puiki galimybė visiems Europos mokytojams ir mokiniams kurti bendrus projektus, tobulėti ir bendradarbiauti virtualioje erdvėje.

     Vidiškėse šiuo metu įrenginėjama sporto (krepšinio ir tinklinio) aikštelė. Ji bus aptverta, apšviesta, panaudojant saulės energiją.

     Tėveliams primename, kad nuo liepos 1 d. prasideda prašymų dėl socialinės paramos mokiniams – paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo 2020–2021 mokslo metams – priėmimas.

Prašymai priimami seniūnijose. Taip pat šeimos turi galimybę pateikti elektroninius prašymus tinklalapyje http://www.spis.lt/

     Vasara, įsisupusi į šiltą ūkanų, rasotų pievų rūko šydą, kvepianti žemuogėmis ir pirmuoju šienu, kviečia visus atostogų. Kviečia išgirsti vakarinį lakštingalų suokimą, gėlių varpelių skambėjimą, įsiklausyti į laužo šviesa nutviekstą naktų tylą, akimis paklajoti žvaigždėtu dangumi, pagauti saulės mirgėjimą ežero vandenyje ar medžių lapuose. Įsiklausyti į save ir savo artimą... Gero Jums poilsio, atgaivos ir ramybės...