Aktualijos

III kl. mokinių išvyka į sostinę

     Spalio 12-osios dienos rytą mes, III-ios gimnazijos klasės mokiniai su vadovu Irmantu Nalivaika, išvažiavome į sostinę. Pirmiausia aplankėme Trijų Kryžių kalną, kur pasidarėme keletą nuotraukų. Po to, pasivaikščioję po senamiestį nukulniavome į MO muziejų. Muziejuje dalyvavome užsiėmime „Vizualinio mąstymo metodas”, kuriame su gidės pagalba nagrinėjome įvarius paveikslus iš „Kodėl taip sunku mylėti?" parodos. Dirbdami grupėse gilinomės į žmogaus vidų per menininkų kūrybą. Užsiėmimui pasibaigus pasilikome apžiūrėti šios bei kitų muziejaus parodų. Vėliau važiavome žaisti mistinio žaidimo „Labyrinthus". Ten paskirstyti į dvi komandas turėjome visiškoje tamsoje surasti išėjimą iš labirinto, jame surinkdami paslėptas dėlionės dalis, kol mus gąsdino labirinto sergėtojai. Įveikę žaidimą nuvažiavome į prekybos centrą „Akropolis" pasistiprinti ir papramogauti. Taip pat laiką leidome netoliese įrengtuose atrakcionuose. Šitaip linksmai praleidę dieną sutemus iškeliavome atgal į namus.

Roberta Paukštytė, III klasės mokinė




Ankstesni įrašai


     Spalio 25 dieną Lietuvoje minima Konstitucijos diena. Mūsų gimnazijoje irgi paminėjome šią svarbią datą. Buvo įdomu sužinoti, kad Spalio 25-oji yra svarbi daugiau nei dėl vienos priežasties.

     Vidiškių gimnazijos pradinukai rugsėjo 28 – spalio 23 dienomis dalyvavo „Olimpinio mėnesio“ veiklose.

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos 2020–2021 m. m. ugdymo plano, patvirtinto Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-36, 16 punktą, skelbiu, kad:

     Mūsų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

     IV klasės mokiniai dalyvavo susitikime su KALBA.LT studijų užsienyje atstove Diana Verikaite. Viešnia kalbėjo apie tai, kaip nepasiklysti, jaustis užtikrintai, teisingai pasirinkti ir įgyvendinti savo svajones. Pateikė visą reikalingą informaciją: ką rinktis, kur stoti, kada teikti dokumentus, kokios finansavimo galimybės norint studijuoti užsienyje.