Aktualijos

„Kokybės krepšelis“ – pažangai ir pasiekimams gerinti

     Mūsų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

     Gimnazijos administracija ir Metodinė taryba, padedamos paskirtos konsultantės Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkės, Utenos švietimo centro direktorės Vitalija Bujanauskienės, parengė dvejų metų Gimnazijos veiklos tobulinimo planą, kurio priemonėms įgyvendinti pirmaisiais metais skirta 20 886 eur., antraisiais – apie antra tiek.

     Visų suplanuotų veiklų tikslas – pagerinti 4 ir 6 kl. mokinių pažangą ir pasiekimus taikant mokymosi bendradarbiaujant strategiją kuriamoje mokymąsi skatinančioje aplinkoje. Sieksime aukštesnių mokinių akademinių pasiekimų, geresnių vaikų bendravimo ir bendravimo įgūdžių, kursime šiuolaikišką mokymosi aplinką.

     Pirmiausia esame suplanavę 3–6 kl. per visų dalykų pamokas mokyti vaikus bendradarbiauti atliekant užduotis pamokoje, teikti vieni kitiems pagalbą. O kad ši veikla vyktų patraukliai ir kokybiškai, mokytojai dalyvaus mokymų programoje, stebės kitų šalies mokyklų mokytojų pamokas, o taip pat mokysis vieni iš kitų. Kad mokymasis pamokoje būtų patrauklesnis ir suteiktų daugiau galimybių ieškoti informacijos ir ją įdomiai pateikti, matematikos, užsienio kalbos (anglų) ir gamtos mokslų kabinetai bus aprūpinti išmaniaisiais ekranais ir programine įranga, pradinukų klasėse padaugės  kompiuterių.

     Kadangi gimnazijoje įdiegta Office 365 sistema, sudaranti mokiniams galimybę konsultuotis su mokytoju nuotoliniu būdu, šioms konsultacijoms yra skirtos valandos 5, 6 klasėse:

Klasė

Konsultacija

Konsultuojantis mokytojas

Diena

Laikas

5

Lietuvių kalbos ir literatūros

N. Mudėnienė

Ketvirtadienis

16:00–17:15

Matematikos

L. Spornaja

Antradienis

16:00–17:15

Naudojimosi Office 365

D. Vaitkevičius

Pirmadienis

17:00–18:15

6

Lietuvių kalbos ir literatūros

N. Mudėnienė

Ketvirtadienis

15:45–16:00

Matematikos

L. Spornaja

Trečiadienis

16:00–17:15

Naudojimosi Office 365

D. Vaitkevičius

Antradienis

17:00–18:15

     Mokiniai skirtu laiku galės konsultuotis per Teams programą, bendrauti su mokytoju ir tarpusavyje.

     Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus, svarbu,  kad vaikai ne tik aktyviai atliktų mokymosi užduotis, bet ir patys kurtų ugdymo turinį: keltų jiems aktualias problemas ir ieškotų atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Vienas iš veiksmingų būdų tai daryti – projektinė veikla. Visose klasėse yra jau pradėti vykdyti integruoti dalykiniai projektai. Kiekvienas projektas turi tikslą, apibrėžtą trukmę, vadinasi, mokiniams suteikiama galimybė drauge su mokytoju ar savarankiškai mokytis planuoti mokymosi laiką, dirbti su įvairiais informacijos šaltiniais, pritaikyti žinias praktikoje, dirbti ir grupėje, ir savarankiškai. Projektai tenkina mokinių smalsumą, nes dažniausiai susiję su tyrimais ar kūrybine raiška, teikia suteikia galimybių stebėti savo pažangą, ja džiaugtis.

     Kadangi projektai padeda bendrojo ugdymo turinį sieti su savo kraštu, gyvenamąja aplinka, kūrybiškai spręsti problemas, adekvačiai vertinti realybę. Rugsėjo pabaigoje–spalio pradžioje dalykinius projektus mokiniai pradėjo edukacinėmis išvykomis: 3 kl. mokiniai projekto lėšomis vyko į Liaudies buities muziejų Rumšiškėse, 4 kl. – į Vilniaus universiteto zoologijos muziejų, 5 kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Senovės baltų gyvensena“ Širvintų rajone įsikūrusiame „Vikingų kaime“, o 6 kl. mokiniai keliavo į rudeniškus Anykščius. Šios kelionės – tik projektinės veiklos pradžia. Mokslo metų pabaigoje mokiniai nustebins mus bendro darbo rezultatais, o kad dirbti jiems būtų lengviau, numatyta įsigyti 2 daugiafunkcinius spausdintuvus.

     Po dvejų metų bus atliktas veiklų vertinimas, matuojami pasiekti rezultatai, lyginami su ankstesnių metų rezultatais, analizuojamos sėkmės ir nesėkmės, o dabar jungiame kūrybiškumą, kimbame į darbus, kremtame mokslus ir siekiame užsibrėžto tikslo.

     Su Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos veiklos tobulinimo planu išsamiai galite susipažinti gimnazijos internetinėje svetainėje http://www.vidiskiugimnazija.lt/veikla/dokumentai
Ankstesni įrašai


     IV klasės mokiniai dalyvavo susitikime su KALBA.LT studijų užsienyje atstove Diana Verikaite. Viešnia kalbėjo apie tai, kaip nepasiklysti, jaustis užtikrintai, teisingai pasirinkti ir įgyvendinti savo svajones. Pateikė visą reikalingą informaciją: ką rinktis, kur stoti, kada teikti dokumentus, kokios finansavimo galimybės norint studijuoti užsienyje.

     „e-Twinning“ programa šiais metais švenčia jau 15-us savo gyvavimo metus. Šia programa siekiama skatinti Europos šalių mokyklas bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus ir dalintis gerosiomis patirtimis.

     Kiekvienais metais rugsėjo 16-22 dienomis pasaulyje vyksta Europos judumo savaitės renginiai. Tai didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. 2020 m. Europos judumo savaitės tema: „Judumas- be jokios taršos“.