Aktualijos

Olimpinis mėnuo

     Vidiškių gimnazijos pradinukai rugsėjo 28 – spalio 23 dienomis dalyvavo „Olimpinio mėnesio“ veiklose.

      „Olimpinis mėnuo“ – LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto inicijuotas projektas pradinių klasių moksleiviams. Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti pradinių klasių moksleivių fizinį aktyvumą. Projekto metu pradinių klasių moksleiviai plačiau susipažino su sportu ir sveika gyvensena, buvo skatinami aktyviai laiką leisti pertraukose, išbandė įvairias mankštas ir žaidimus. Mokiniai daugiau sužinojo apie fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, emocinį intelektą ir kokybišką poilsį

     „Olimpinis mėnuo“ – tai „vitaminas“ ir kitokia patirtis pradinukams.

Ilona Pakalkienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
Ankstesni įrašai


     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos 2020–2021 m. m. ugdymo plano, patvirtinto Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-36, 16 punktą, skelbiu, kad:

     Mūsų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

     IV klasės mokiniai dalyvavo susitikime su KALBA.LT studijų užsienyje atstove Diana Verikaite. Viešnia kalbėjo apie tai, kaip nepasiklysti, jaustis užtikrintai, teisingai pasirinkti ir įgyvendinti savo svajones. Pateikė visą reikalingą informaciją: ką rinktis, kur stoti, kada teikti dokumentus, kokios finansavimo galimybės norint studijuoti užsienyje.

     „e-Twinning“ programa šiais metais švenčia jau 15-us savo gyvavimo metus. Šia programa siekiama skatinti Europos šalių mokyklas bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus ir dalintis gerosiomis patirtimis.