Aktualijos

Pradinukai pakvietė į parodą

     Besidžiaugdami auksiniu rudeniu ir laukdami artėjančių atostogų, gimnazijos pradinukai tradiciškai darė darbelius iš gamtinės medžiagos. Vaikai patys ar tėvelių padedami  iš vaisių, daržovių ir gamtinės medžiagos kūrė įvairiausius personažus ir siužetus. Fantastiškos būtybės ir pasakų personažai papuošė pirmo aukšto koridorių ir visą savaitę džiugino gimnazijos bendruomenę. Vaikai visus dar kartą nustebino savo išradingumu, kūrybiškumu, meniškumu ir darbelių originalumu. Jaukumo suteikė trečiokų pagaminti rudeniniai žibintai.

     Visi darbeliai verti pagyrimo, parodos dalyviai apdovanoti padėkomis.

     Parodėlė pritraukė daug lankytojų, kurie džiaugėsi, kad kiekvienas darbelis savaip gražus ir įdomus. Dėkojame vaikams ir jų tėveliams už kūrybiškus darbelius ir aktyvų
dalyvavimą parodėlėje.

Elena Abeciūnienė, pradinių klasių vyr. mokytoja
Ankstesni įrašai


     Spalio 12-osios dienos rytą mes, III-ios gimnazijos klasės mokiniai su vadovu Irmantu Nalivaika, išvažiavome į sostinę.

     Spalio 25 dieną Lietuvoje minima Konstitucijos diena. Mūsų gimnazijoje irgi paminėjome šią svarbią datą. Buvo įdomu sužinoti, kad Spalio 25-oji yra svarbi daugiau nei dėl vienos priežasties.

     Vidiškių gimnazijos pradinukai rugsėjo 28 – spalio 23 dienomis dalyvavo „Olimpinio mėnesio“ veiklose.

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos 2020–2021 m. m. ugdymo plano, patvirtinto Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-36, 16 punktą, skelbiu, kad:

     Mūsų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.