Aktualijos

Spalio 25-oji – Lietuvos Konstitucijos diena

     Spalio 25 dieną Lietuvoje minima Konstitucijos diena. Mūsų gimnazijoje irgi paminėjome šią svarbią datą. Buvo įdomu sužinoti, kad Spalio 25-oji yra svarbi daugiau nei dėl vienos priežasties. Pirmiausia, žinoma, tai yra mūsų Konstitucijos diena, nepriklausomos Lietuvos Konstitucijos, kuria buvo įtvirtinta, kad Lietuvos valstybę kuria Tauta, o suverenitetas priklauso Tautai, diena. Antra, buvo patvirtinta demokratinė Lietuvos Konstitucija, kurioje aiškiai apibrėžtos žmogaus laisvės ir teisės bei jų apsauga. Demokratinės valstybės valdymo formos įtvirtinimas Konstitucijoje labai aiškiai atskyrė Lietuvą nuo valstybių, kurios pasirinko autoritarinę valdymo formą, bei atvėrė Lietuvai kelią integruotis į tarptautinę bendruomenę, ilgainiui tapti Europos Sąjungos ir NATO nare. Trečia, 1992 m. spalio 25-ąją Lietuvoje taip pat vyko ypatingai svarbūs demokratiniai rinkimai į Seimą. Juk tai buvo pirmieji demokratiniai parlamento rinkimai antrą kartą atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje. 1990 m. vasarį vykę rinkimai į tuometinę Aukščiausiąją Tarybą (AT) taip pat laikomi demokratiniais, tačiau Lietuva tada dar nebuvo nepriklausoma. Šiandien, kai ir Europa susiduria ne tik su senais, bet ir naujais demokratijos iššūkiais, minint Lietuvos Konstitucijos dieną yra labai svarbu atsirinkti tai, kas iš tiesų yra svarbiausia – piliečiams, valstybei, demokratijai.

Eva Risakovaitė, I klasės mokinė
Ankstesni įrašai


     Vidiškių gimnazijos pradinukai rugsėjo 28 – spalio 23 dienomis dalyvavo „Olimpinio mėnesio“ veiklose.

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos 2020–2021 m. m. ugdymo plano, patvirtinto Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-36, 16 punktą, skelbiu, kad:

     Mūsų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

     IV klasės mokiniai dalyvavo susitikime su KALBA.LT studijų užsienyje atstove Diana Verikaite. Viešnia kalbėjo apie tai, kaip nepasiklysti, jaustis užtikrintai, teisingai pasirinkti ir įgyvendinti savo svajones. Pateikė visą reikalingą informaciją: ką rinktis, kur stoti, kada teikti dokumentus, kokios finansavimo galimybės norint studijuoti užsienyje.

     „e-Twinning“ programa šiais metais švenčia jau 15-us savo gyvavimo metus. Šia programa siekiama skatinti Europos šalių mokyklas bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus ir dalintis gerosiomis patirtimis.