Aktualijos

Informacija apie ugdymo proceso organizavimą karantino laikotarpiu

     Atsižvelgiant į esamą situaciją, gimnazijos 5-8 kl. ir I–IV klasių mokiniams ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu iki karantino pabaigos arba iki to laiko, kol bus priimtas kitoks sprendimas.

     Ir toliau ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas organizuojamas kasdieniu (kontaktiniu) būdu. Pastebėtina, kad kaukių dėvėti ugdymo proceso metu jau nebereikia ikimokyklinukams, priešmokyklinukams ir pradinukams, visiems kitiems karantino metu jos yra privalomos.

     Laikantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų būtinųjų sąlygų, dalis neformaliojo vaikų švietimo veiklų karantino laikotarpiu vykdomos įprastiniu (kontaktiniu) būdu; dalis veiklų ir toliau bus vykdomos nuotoliniu arba mišriu būdu.

     Vykdant neformaliojo vaikų švietimo veiklas, laikomasi grupių izoliacijos principo: vaikai nuolatos dalyvauja tos pačios grupės veiklose, neformaliojo vaikų švietimo veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto bei vaikų kontakto su pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis.

     Karantino metu, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyboje nuotoliniu būdu nebus vykdomas. Tais atvejais, jei šiuo laikotarpiu specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui baigiasi įvertinimo dokumentų galiojimo laikas – dokumentų galiojimo laikas pratęsiamas iki laikotarpio pabaigos. Švietimo pagalba mokiniams gali būti teikiama įprastiniu ir (arba) nuotoliniu būdu.

Parengta pagal Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus informaciją
Ankstesni įrašai


     Tau 14 – 29 metai? Ieškai tau patinkančios veiklos krypties? Nori pažinti save bei rasti bendraminčių? Nori ugdyti savo įgūdžius bei gebėjimus? Iki 2020 m. gruodžio 7 d. 18.00 val. kviečiame Tave registruotis į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą!

Važinėjantys mokiniai bus vežami į gimnaziją šiais mokyklinių autobusų maršrutais:

Informuojame, kad 2020 m. lapkričio 9-13 dienomis:

1. Įprastu būdu (kaip ir praėjusią savaitę) mokosi ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikai, 1–4 klasių mokiniai.

2. Nuotoliniu būdu ir toliau pagal esamą tvarkaraštį mokosi 5–8, I–IV klasių mokiniai.

Jūratė Sveikauskienė, direktorė

Važinėjantys mokiniai bus vežami į gimnaziją šiais mokyklinių autobusų maršrutais:

     Besidžiaugdami auksiniu rudeniu ir laukdami artėjančių atostogų, gimnazijos pradinukai tradiciškai darė darbelius iš gamtinės medžiagos. Vaikai patys ar tėvelių padedami  iš vaisių, daržovių ir gamtinės medžiagos kūrė įvairiausius personažus ir siužetus.