Aktualijos

     Kiekviena profesija yra kažkuo savita ir patraukli. Jau vaikystėje pradedama svajoti apie tai, kuo norima būti suaugus. Besimokant vyresnėse klasėse būsima profesija pradedama domėtis vis labiau.

Gimnazija dalyvavo pilietinėje akcijoje „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“

    Vidiškių gimnazijos biblioteka įsijungė į pilietinę akciją „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“, skirtą bibliotekų metams pažymėti. Akcijos tikslas – patraukliomis, aktyviomis renginio formomis populiarinti knygų skaitymą, ugdyti kūrybiškumą, skatinti dalyvius bendrauti ir bendradarbiauti. Akcija vyko 2016 m. vasario – spalio mėnesiais. Biblioteka – ne tik mokinių ir mokytojų informacijos centras, bet ir jauki susibūrimų, diskusijų, pamokų, ramaus poilsio erdvė. Kiekvienas mokinio atėjimas į biblioteką duoda didžiulę naudą jam pačiam. Tie mokiniai, kurie skaito knygas, aktyviau dalyvauja klasės, mokyklos veikloje, auga kūrybiškesni, besidomintys juos supančia aplinka, tampa kritiškai mąstančiomis asmenybėmis. Už dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“ gimnazija ir bibliotekininkė apdovanotos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Padėkos raštais.

     Mūsų gimnazijoje spalio 10 dieną lankėsi Vilniaus Gedimino technikos universiteto lektorės Jūratė Giedraitienė ir Eglė Dabulevičiūtė. Renginyje dalyvavo I, II, III ir IV klasių mokiniai.

Pristatyta nauja gimnazijos tarybos narė

     Rugsėjo 27 d. vyko gimnazijos tarybos posėdis. Posėdžio metu aptarti svarbūs gimnazijos veiklos planavimo, dokumentų tvirtinimo, dalyvavimo renginiuose klausimai, pristatyta nauja gimnazijos tarybos narė Augustė Palenčiūtė (III kl.). Sveikiname Augustę!

Informaciją rengė Elena Abeciūnienė, gimnazijos tarybos sekretorė

     Gimnazija šiais mokslo metais pradeda dalyvauti VšĮ „Vaiko labui“ trijose tarptautinėse programose: „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“. Jau pats organizacijos pavadinimas „Vaiko labui“ pasako apie jos veiklą – padėti Lietuvos vaikams ir jaunimui išsiugdyti socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos ir emocinės gerovės. Visi organizacijos darbai nukreipti į vieną tikslą – padėti Lietuvos vaikams ir jaunimui tapti laimingais ir jaustis gerai.

Mokytojai mokėsi

      Rugsėjo 23 d. gimnazijoje vyko seminaras mokytojams „Mokinių savivaldaus mokymosi organizavimas“. Jį vedė Šiaulių universiteto prof. Dr. Aušra Kazlauskienė ir doc. Dr. Ramutė Gaučaitė. Seminare dalyvavo 29 gimnazijos mokytojai. Jie pagilino savo žinias apie savivaldį mokymąsi, jo organizavimą, pasiruošė laukiantiems iššūkiams. Klasės auklėtojai pedagoginį tėvų švietimą savivaldžio mokymosi organizavimo tema vykdys klasių tėvų susirinkimų metu rugsėjo 29 d.

     Tik prasidėjus mokslo metams rajone vyko Geriausiai tvarkomų mokyklų aplinkos konkursas. Vienas iš konkurso tikslų – puoselėti edukacinių erdvių tvarkymo ir kūrimo tradicijas.

     Organizacija „Gelbėkit vaikus“ kvietė visas Lietuvos mokyklas dalyvauti solidarumo bėgime JUNKIS/BĖK/PADĖK. Mokiniai buvo skatinami bėgti solidarumo kilometrus ir paremti vargstančius Lietuvos ir Zambijos vaikus.

   Ne pirmą rudenį Paliesiaus dvaras mokinius pakviečia į muzikinę programą.

    Projekto ,,Nebijok kalbėti“ iniciatorė Daiva Žeimytė kartu su Švietimo ir mokslo ministerija rugsėjo 9 dieną paskelbė diena prieš patyčias.