Naujienos

     Pamažu mus palieka vasara – išplasnoja debesų sparnais, nubarstytais žiedais ir žolynais, išsineša šilumą, išvilioja paukščius. Nėra ribos, kuri ženklintų vasaros pabaigą ir rudens pradžią. Tiesiog žemėn nukrinta geltonas lapelis, pievoje sužvilga voratinklių gijos, ima driektis baltas tirštas rūkas.

Pristatyta nauja gimnazijos tarybos narė

     Rugsėjo 27 d. vyko gimnazijos tarybos posėdis. Posėdžio metu aptarti svarbūs gimnazijos veiklos planavimo, dokumentų tvirtinimo, dalyvavimo renginiuose klausimai, pristatyta nauja gimnazijos tarybos narė Augustė Palenčiūtė (III kl.). Sveikiname Augustę!

Informaciją rengė Elena Abeciūnienė, gimnazijos tarybos sekretorė

     Gimnazija šiais mokslo metais pradeda dalyvauti VšĮ „Vaiko labui“ trijose tarptautinėse programose: „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“. Jau pats organizacijos pavadinimas „Vaiko labui“ pasako apie jos veiklą – padėti Lietuvos vaikams ir jaunimui išsiugdyti socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos ir emocinės gerovės. Visi organizacijos darbai nukreipti į vieną tikslą – padėti Lietuvos vaikams ir jaunimui tapti laimingais ir jaustis gerai.

Mokytojai mokėsi

      Rugsėjo 23 d. gimnazijoje vyko seminaras mokytojams „Mokinių savivaldaus mokymosi organizavimas“. Jį vedė Šiaulių universiteto prof. Dr. Aušra Kazlauskienė ir doc. Dr. Ramutė Gaučaitė. Seminare dalyvavo 29 gimnazijos mokytojai. Jie pagilino savo žinias apie savivaldį mokymąsi, jo organizavimą, pasiruošė laukiantiems iššūkiams. Klasės auklėtojai pedagoginį tėvų švietimą savivaldžio mokymosi organizavimo tema vykdys klasių tėvų susirinkimų metu rugsėjo 29 d.

     Tik prasidėjus mokslo metams rajone vyko Geriausiai tvarkomų mokyklų aplinkos konkursas. Vienas iš konkurso tikslų – puoselėti edukacinių erdvių tvarkymo ir kūrimo tradicijas.

     Rugsėjo 20 dieną Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje vyko tradicinė sporto šventė. Renginyje dalyvavo visų klasių mokiniai ir mokytojai.

     Organizacija „Gelbėkit vaikus“ kvietė visas Lietuvos mokyklas dalyvauti solidarumo bėgime JUNKIS/BĖK/PADĖK. Mokiniai buvo skatinami bėgti solidarumo kilometrus ir paremti vargstančius Lietuvos ir Zambijos vaikus.

   Ne pirmą rudenį Paliesiaus dvaras mokinius pakviečia į muzikinę programą.

    Projekto ,,Nebijok kalbėti“ iniciatorė Daiva Žeimytė kartu su Švietimo ir mokslo ministerija rugsėjo 9 dieną paskelbė diena prieš patyčias.

      Rugsėjo 8 d. aštuntokai dalyvavo tarptautiniame renginyje apie informacines technologijas bei verslumą SWITCH Vilniuje.