Renginiai / Galerija

Žalioji vėliava suplevėsuos gimnazijos kieme

     Gera kartu su būriu pritariančių mokinių ir mokytojų atgaivinti gimnazijoje anksčiau egzistavusias gamtosaugines tradicijas. Praeitų metų rudenį įkūrėme gamtosauginį komitetą ir ėmėmės įvairiausių veiklų. Gimnazijos moksleiviai visus metus dalyvavo įvairiose akcijose, renginiuose, konkursuose. Išsiuntėme veiklų ataskaitą gamtosauginių mokyklų koordinatoriui. Ir... mūsų darbai nenuėjo veltui – gauname žaliąją vėliavą.

     Žaliosios vėliavos įteikimas sutapo su gamtosauginio komiteto organizuojamu renginiu „Duona ant mūsų stalo“, skirtu Lietuvos 100-mečiui. Renginio vedėjai – gamtosauginio komiteto pirmininkas Justinas Kazimirėnas ir Judita Volkovskytė, pristatė praeitų mokslo metų veiklas ir vedė renginį, kurio tikslas buvo ugdyti mokinių pagarbą duonai. Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimo atsakingas asmuo Renaldas Rimavičius įteikė gimnazijos ir dalyvavusiems Ignalinos gimnazijos atstovams Žaliąsias vėliavas bei sertifikatus.

     Renginys prasidėjo daina „Gieda gaideliai“, kurią atliko antrokai gimnazistai Povilas Trubila ir Dovydas Savickis. Skambant dainai į salę įeina vedėjai – mergina su duonos kepalu ir vaikinas su javų varpomis rankose.  

                                           Tai tu, duonele, mūsų kasdieninė

                                           Išaugusi plačiuos šalies laukuos.

                                           Darbščių tėvelių rankų išauginta

                                           Kasdieną tu pas mus esi svečiuos.

     Sunkus ir ilgas duonos kelias iki stalo. Juo praėjo mokiniai kalbėdami, deklamuodami, vaidindami. Artojo kalba buvo apipinta tarmiškais motyvais. Pjovėjos, baigusios pjauti javus, pindavo vainiką. Merginos pindamos vainiką dainavo „Jievaro tiltą“, o nupynusios vainiką, kaip seniau buvo priimta, uždėjo šių namų šeimininkei (direktorei) ant galvos. Gerai užderėjusiais rugiais dainuodamos pasidžiaugė Aukštaitijos nacionalinio parko kultūrologė (gamtosauginio komiteto narė) Sigutė Mudinienė, jos dukra Erika ir muzikos mokytoja Lionė Gruodienė. Kūlėjai, pristatydami kūlimo papročius, parodė senąjį kūlimo įrankį spragilą. Javai iškulti, sumalti, beliko kepti... Kepėjos pristatė ližę, ant kurios buvo „pašaunama“ duona į krosnį ir davė daugybę pamokymų, kaip laikyti duoną, kaip ją raikyti. Duona turi teisę paklausti, ar deramai mes elgiamės su ja, nemėtome, nemindome... Jei įžeidei duonelę, tu jos atsiprašyk ir niekada daugiau neskriausk, nemėtyk.

     Renginys buvo užbaigtas gamtosauginio komiteto kodeksu – daina. Po to vyko konkursas. Vedėjos vairą perėmė gamtosauginio komiteto narė, antrokė gimnazistė  Ernesta Paslauskaitė. Konkurse dalyvavo 5-8 klasių mišrios komandos, o prie komandų prisijungė ir mokytojai. Komandos sprendė rebusą, turėjo atspėti mįsles. Daugiausia emocijų sulaukė konkursas, kai reikėjo suskaičiuoti ir atpažinti grūdus. Ši užduotis pasirodė ir mokytojams nelengva, nes ne visos komandos sugebėjo atskirti miežius nuo avižų ar kviečių. Kada komandos gavo paskutinę užduotį – teko atpažinti duonos rūšį – prasidėjo ragavimas ir ginčijimasis. Tuo tarpu direktorė, kaip šių namų šeimininkė, raikė didžiulį duonos kepalą, vaišino svečius ir salėje sėdinčius žiūrovus.

     Laikas neprailgo, visiems buvo smagu, nebuvo pralaimėjusių, o kiekvienas susipažino su papročiais, konkurso metu pasitikrino savo žinias, pabendravo.

     Dėkoju mokyklos direktorei už paramą, mokytojams už kantrybę ir supratimą, renginio ir konkurso vedėjams, mokiniams, parodžiusiems duonos kelią, ir visiems dalyvavusiems konkurse. Norisi tikėti, kad šis renginys visus suartino su Žeme, Motina, Gimtine, Lietuva...

Ona Motiejonienė, biologijos mokytoja ekspertė, gamtosauginės veiklos koordinatorė
Ankstesni įrašai


     Ar tau kada nors teko būti pipetavimo čempionu? Ar žinai, kas gi yra tas DNR? Ir koks DNR būdingas erkinio encefalito virusui? Ne?

     Šiais metais pradėtas vykdyti Kultūros paso projektas pradinukams. Jį įgyvendinant į ugdymo procesą įtraukiami kultūriniai edukaciniai renginiai, kurių metu stiprinamos meninės ir kultūrinės kompetencijos.

     Saulėtą spalio 17 d. rytą gimnazijoje vyko projekto „Būk pilietiškas ir atsakingas“ informacinis renginys, kurį organizavo Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos kartu su nevyriausybine organizacija VŠĮ „Projektų valdymo ir mokymo centras“.

     Saulėtą spalio 5 d. rytą mes, Vidiškių gimnazijos abiturientai, pasipuošę senomis uniformomis ir aktų salę pavertę  klase, sugrąžinome mokytojus į tuos laikus, kai jie patys buvo mokiniai.

Rugsėjo 3 dieną gimnaziją pripildė sugrįžusių mokinių klegesys ir juokas.

     Džiugu, kad šiek tiek išaugo mokinių skaičius – iš viso susirinko 246 mokiniai (pernai buvo 240), iš jų 18 pirmokų ir 31 abiturientas (kartu su skyriais). Todėl ir pirmoji diena gimnazijoje vyko pakiliai.