Darbo grupės

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

 

Pirmininkė – Jūratė Sveikauskienė, gimnazijos direktorė.

Nariai:

Dovilė Rakštelienė, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių tėvų atstovė, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos tarybos narė,

Gintaras Gruodis, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos kūno kultūros mokytojas metodininkas, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokytojų tarybos narys,

Rita Steponėnienė, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokinių tėvų atstovė, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos tarybos narė,

Diana Kindurienė, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokytojų tarybos narė,

Ona Motiejonienė, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokytojų tarybos narė,

Danguolė Vaitkevičienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Vaiko gerovės komisija

 

Pirmininkė – Diana Simaškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė –  Elena Abeciūnienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja (ne VGK narė).

Nariai:

Gintaras Gruodis, kūno kultūros mokytojas metodininkas,

Diana Kindurienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,

Audronė Krikščionaitienė, dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė,

Audrius Krikščionaitis, vyresnysis specialusis pedagogas-logopedas,

Jurgita Raketienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja,

Jurgita Rėkašienė, socialinė pedagogė metodininkė,

Danguolė Bajarūnienė, istorijos vyresnioji mokytoja,

Vitalija Medzevičienė, bibliotekininkė, ugdymo karjerai mokytoja,

Diana Maskoliūnienė, tėvų atstovė,

Inga Žilo, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 

 

Pirmininkas – Dainius Vaitkevičius, matematikos vyresnysis mokytojas.

Nariai:

Gintaras Gruodis, kūno kultūros mokytojas metodininkas,

Diana Kindurienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,

Ona Lukoševičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,

Diana Simaškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Ona Motiejonienė, biologijos mokytoja ekspertė.

 

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

 

Pirmininkė – Ilona Pakalkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Nariai:

Elena Abeciūnienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

Neringa Grikinienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Diana Kindurienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

Jūratė Šalkauskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

 

Kalbų mokytojų metodinė grupė

 

Pirmininkė – Ingrida Labuckienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja.

Nariai: 

Zita Čičelienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,

Ona Lukoševičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,

Silva Žiliukienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

Lenie Drūteikienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,

Neringa Mudėnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

Jolanta Purvinskienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,

Jurgita Raketienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja,

Nadiežda Stefanskaja, rusų kalbos vyresnioji mokytoja,

Rimutė Vaišnorienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė,

Gražina Sobčikienė, rusų kalbos mokytoja.

 

Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

 

Pirmininkė – Danguolė Bajarūnienė, istorijos vyresnioji mokytoja.

Nariai:

Audronė Urbonienė, tikybos vyresnioji mokytoja,

Agnė Lenard-Levčenkienė, etikos mokytoja,

Vitalija Medzevičienė, bibliotekininkė, ugdymo karjerai mokytoja,

Arvydas Medzevičius, geografijos vyresnysis mokytojas,

Sonata Petkūnienė, biologijos mokytoja metodininkė, geografijos, etikos mokytoja,

Audronė Tijūnėlienė, istorijos mokytoja metodininkė,

Anastazija Židanavičienė, etikos mokytoja.

 

Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

 

Pirmininkas – Dainius Vaitkevičius, matematikos vyresnysis mokytojas.

Nariai:

Ona Motiejonienė, biologijos mokytoja ekspertė.

Joana Garnevičienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, fizikos mokytoja metodininkė,

Teresa Rudaja, matematikos mokytoja metodininkė,

Stasys Keraitis, chemijos mokytojas,

Sonata Petkūnienė, biologijos mokytoja metodininkė, geografijos mokytoja,

Natalija Skunčikienė, matematikos mokytoja metodininkė,

Kristina Visakavičienė, fizikos vyresnioji mokytoja.

 

Kūno kultūros, technologijų ir menų mokytojų metodinė grupė

 

Pirmininkas – Gintaras Gruodis, kūno kultūros mokytojas metodininkas.

Nariai:

Lionė Gruodienė, muzikos vyresnioji mokytoja,

Fernandas Juchnevičius, kūno kultūros vyresnysis mokytojas,

Audronė Krikščionaitienė, dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė,

Rimantas Malinauskas, technologijų vyresnysis mokytojas,

Irmantas Nalivaika, neformaliojo švietimo mokytojas,

Rolandas Žilinskas, technologijų mokytojas metodininkas,

Elena Skripkauskienė, neformaliojo švietimo mokytoja,

Anastazija Židanavičienė, muzikos mokytoja metodininkė.

 

Klasės auklėtojų metodinė grupė

 

Pirmininkė – Audronė Krikščionaitienė, 7 kl. auklėtoja.

Nariai:

Elena Abeciūnienė, 1 kl. auklėtoja,

Ilona Pakalkienė, 2 kl. auklėtoja,

Diana Kindurienė, 3 kl. auklėtoja,

Jūratė Šalkauskienė, 4 kl. auklėtoja,

Rožė Bielinienė, Mielagėnų skyriaus 1/3/4 jungtinės kl. auklėtoja,

Diana Simaškienė, 5 kl. kuratorė,

Jugita Raketienė, 6 kl. auklėtoja,

Vitalija Medzevičienė, 7 kl. kuratorė,

Irmantas Nalivaika, I kl. auklėtojas,

Ingrida Labuckienė, II kl. auklėtoja,

Danguolė Bajarūnienė, III kl. auklėtoja,

Ona Lukoševičienė, IV kl. auklėtoja,

Sonata Petkūnienė, Dūkšto skyriaus III kl. auklėtoja,

Anastazija Židanavičienė, Dūkšto skyriaus IV kl. auklėtoja.

 
Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas

 

Pirmininkas – Rolandas Gulbinskas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Nariai:

Danutė Breidokienė, raštinės administratorė,

Vitalija Medzevičienė, bibliotekininkė,

Diana Simaškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Krizių valdymo komanda

 

Komandos vadovas – Jūratė Sveikauskienė, gimnazijos direktorė.

Nariai:

Jurgita Rėkašienė, socialinė pedagogė metodininkė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą,

Audronė Krikščionaitienė, dailės, technologijų mokytoja metodininkė, atsakinga už komunikaciją,

Rolandas Gulbinskas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą,

Gintaras Gruodis, kūno kultūros mokytojas metodininkas, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.

Atnaujinta: 2018-11-02