Gimnazijos taryba

Pirmininkė - Jurgita Rėkašienė, socialinė pedagogė metodininkė.

Nariai:

Elena Abeciūnienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

Audrius Krikščionaitis, vyresnysis specialusis pedagogas-logopedas,

Dovilė Rakštelienė, mokinių tėvų atstovė,

Rimutė Rutkauskaitė, mokinių tėvų atstovė,

Rita Steponėnienė, mokinių tėvų atstovė,

Augustė Palenčiūtė, IV klasės mokinė,

Stasė Dinevičienė, Dūdų seniūnaitė.

Atnaujinta: 2017-09-12