Gimnazijos taryba

Pirmininkė - Jurgita Rėkašienė, socialinė pedagogė metodininkė.

Nariai:

Elena Abeciūnienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

Audrius Krikščionaitis, vyresnysis specialusis pedagogas, logopedas,

Dovilė Rakštelienė, mokinių tėvų atstovė,

Kristina Gruzdienė, mokinių tėvų atstovė,

Rita Steponėnienė, mokinių tėvų atstovė,

Ernesta Paslauskaitė, III klasės mokinė,

Monika Žemaitytė, III klasės mokinė,

Vytenis Mikalajūnas, IV klasės mokinys,

Stasė Dinevičienė, Dūdų seniūnaitė.

 

Atnaujinta: 2019-10-14