Gimnazijos taryba

Pirmininkė - Jurgita Rėkašienė, socialinė pedagogė metodininkė.

Nariai:

Elena Abeciūnienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

Audrius Krikščionaitis, vyresnysis specialusis pedagogas, logopedas,

Dovilė Rakštelienė, mokinių tėvų atstovė,

Kristina Gruzdienė, mokinių tėvų atstovė,

Rita Steponėnienė, mokinių tėvų atstovė,

Ernesta Paslauskaitė, I klasės mokinė,

Monika Žemaitytė, I klasės mokinė,

Vytenis Mikalajūnas, II klasės mokinys,

Stasė Dinevičienė, Dūdų seniūnaitė.

 

Atnaujinta: 2018-10-25