Gimnazijos taryba

Pirmininkė - Jurgita Rėkašienė, socialinė pedagogė metodininkė.

Nariai:

Elena Abeciūnienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

Audrius Krikščionaitis, vyresnysis specialusis pedagogas, logopedas,

Dovilė Rakštelienė, mokinių tėvų atstovė,

Kristina Gruzdienė, mokinių tėvų atstovė,

Rita Steponėnienė, mokinių tėvų atstovė,

Ernesta Paslauskaitė, IV klasės mokinė,

Monika Žemaitytė, IV klasės mokinė,

Stasė Dinevičienė, Dūdų seniūnaitė.

 

Atnaujinta: 2020-10-14