Metodinė taryba

Pirmininkė -

Joana Garnevičienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, fizikos mokytoja metodininkė.

 

Nariai:

Audronė Krikščionaitienė, dailės, technologijų mokytoja metodininkė, klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,

Dainius Vaitkevičius, matematikos, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas, gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas,

Ingrida Labuckienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Ilona Pakalkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Danguolė Bajarūnienė, istorijos vyresnioji mokytoja, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Gintaras Gruodis, kūno kultūros mokytojas metodininkas, kūno kultūros, technologijų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkas.

 

Atnaujinta: 2017-09-12