Mokytojų taryba

Pirmininkė – Jūratė Sveikauskienė, gimnazijos direktorė.
 

Nariai:

Elena Abeciūnienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 

Danguolė Bajarūnienė, istorijos vyresnioji mokytoja, 

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 

Zita Čičelienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, 

Joana Garnevičienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, fizikos mokytoja metodininkė,

Neringa Grikinienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 

Lionė Gruodienė, muzikos vyresnioji mokytoja, 

Gintaras Gruodis, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, 

Diana Kindurienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 

Audronė Krikščionaitienė, dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė, 

Audrius Krikščionaitis, vyresnysis specialusis pedagogas, logopedas, 

Ingrida Labuckienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,

Agnė Lenard-Levčenkienė, etikos mokytoja, 

Ona Lukoševičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,

Rimantas Malinauskas, technologijų vyresnysis mokytojas,

Vitalija Medzevičienė, bibliotekininkė, ugdymo karjerai mokytoja, 

Ona Motiejonienė, biologijos mokytoja ekspertė,

Neringa Mudėniene, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

Irmantas Nalivaika, neformaliojo švietimo mokytojas,

Ilona Pakalkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 

Sonata Petkūnienė, biologijos mokytoja metodininkė, geografijos, etikos mokytoja,

Jurgita Raketienė, anglų, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, 

Jurgita Rėkašienė, socialinė pedagogė metodininkė,

Diana Simaškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasės kuratorė,

Elena Skripkauskienė, neformaliojo švietimo mokytoja,

Liudmila Spornaja, matematikos vyresnioji mokytoja,

Nadiežda Stefanskaja, rusų kalbos vyresnioji mokytoja, 

Jūratė Šalkauskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 

Laimutė Šimonienė, chemijos mokytoja metodininkė, biologijos mokytoja,

Audronė Urbonienė, tikybos vyresnioji mokytoja,

Dainius Vaitkevičius, matematikos vyresnysis mokytojas, 

Atnaujinta: 2021-01-21