Mokytojų taryba

Pirmininkė – Jūratė Sveikauskienė, gimnazijos direktorė.
 

Nariai:

Elena Abeciūnienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 

Danguolė Bajarūnienė, istorijos vyresnioji mokytoja, 

Rožė Bielinienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 

Zita Čičelienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, 

Lenie Drūteikienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, 

Joana Garnevičienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, fizikos mokytoja metodininkė,

Neringa Grikinienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 

Lionė Gruodienė, muzikos vyresnioji mokytoja, 

Gintaras Gruodis, kūno kultūros mokytojas metodininkas, 

Fernandas Juchnevičius, kūno kultūros mokytojas,

Stasys Keraitis, chemijos mokytojas,

Diana Kindurienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 

Audronė Krikščionaitienė, dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė, 

Audrius Krikščionaitis, vyresnysis specialusis pedagogas, logopedas, 

Ingrida Labuckienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja,

Agnė Lenard-Levčenkienė, etikos mokytoja, 

Ona Lukoševičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, 

Rimantas Malinauskas, technologijų vyresnysis mokytojas,

Vitalija Medzevičienė, bibliotekininkė, ugdymo karjerai mokytoja, 

Arvydas Medzevičius, geografijos vyresnysis mokytojas, 

Ona Motiejonienė, biologijos mokytoja ekspertė,

Irmantas Nalivaika, 8 klasės auklėtojas

Ilona Pakalkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, 

Sonata Petkūnienė, biologijos mokytoja metodininkė, geografijos mokytoja,

Jolanta Purvinskienė, IVD klasės auklėtoja

Jurgita Ragauskienė, chemijos vyresnioji mokytoja, 

Jurgita Raketienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, 

Lina Ratkevičiūtė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, 

Jurgita Rėkašienė, socialinė pedagogė metodininkė,

Teresa Rudaja, matematikos mokytoja metodininkė,

Diana Simaškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Elena Skripkauskienė, choreografijos vyresnioji mokytoja,

Natalija Skunčikienė, matematikos mokytoja metodininkė,

Gražina Sobčikienė, rusų kalbos mokytoja, 

Nadežda Stefanskaja, rusų kalbos vyresnioji mokytoja, 

Jūratė Šalkauskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 

Audronė Tijūnėlienė, istorijos mokytoja metodininkė, 

Audronė Urbonienė, tikybos vyresnioji mokytoja, 

Rimutė Vaišnorienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, 

Dainius Vaitkevičius, matematikos vyresnysis mokytojas, 

Kristina Visakavičienė, matematikos vyresnioji mokytoja, fizikos vyresnioji mokytoja,

Anastazija Židanavičienė, muzikos mokytoja metodininkė,

Rolandas Žilinskas, technologijų mokytojas metodininkas, 

Silva Žiliukienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Atnaujinta: 2017-09-12