Mokymosi sutarčių šablonai

Vaikų iki 14 metų mokymo sutartis

14 metų ir vyresnių mokinių mokymo sutartis

Savarankiško mokymosi sutartis

Atnaujinta: 2017-06-26