Neformaliojo švietimo veikla

Neformaliojo švietimo programos 2018–2019 m. m.

Programos pavadinimas

Klasės

Mokytojas

Valandų skaičius per savaitę

Dainužėle, suskambėk

1–4

Lionė Gruodienė

1

Spalvų pasaulis

1–4

Audronė Krikščionaitienė

1

Šokis

1–4

Elena Skripkauskienė

2

Judrieji žaidimai

1–4

Gintaras Gruodis

1

Zipio draugai

1

Elena Abeciūnienė

1

Obuolio draugai

2

Ilona Pakalkienė

1

4

Jūratė Šalkauskienė

1

Meno takeliu

1, 3, 4

Rožė Bielinienė

2

Iš viso:

10 val. (2 skyriuje)

Dailės dirbtuvėlės

5–8

Audronė Krikščionaitienė

1

Meistriukas

5–8

Rimantas Malinauskas

2

Krepšinis

5–8

Gintaras Gruodis

1

Sportiniai žaidimai

5–8

Gintaras Gruodis

1

Futbolas

5–8

Irmantas Nalivaika

2

Step aerobika

5–8

Irmantas Nalivaika

1

Iš viso:

8 val.

Instrumentinė grupė

I, II

Ingrida Labuckienė

2

Su daina

I, II

Lionė Gruodienė

1

Krepšinis

I, II

Gintaras Gruodis

1

Futbolas

I, II

Irmantas Nalivaika

1

Iš viso:

5 val.

Kompleksinis biologijos kursas

III, IV

Ona Motiejonienė

1

Step aerobika

III, IV

Irmantas Nalivaika

2

Šokis

III, IV

Elena Skripkauskienė

2

Tinklinis

III, IV

Gintaras Gruodis

2

Tinklinis

III D, IV D

Fernandas Juchnevičius

1

Iš viso:

8 val. (1 skyriuje)

Pagal BUP skirta 35 val. Panaudotos

31 val. (iš jų 3 val. skyriuose)

Atnaujinta: 2018-10-25