Neformaliojo švietimo veikla

Neformaliojo švietimo programos 2017–2018 m. m.

Programos pavadinimas

Klasės

Mokytojas

Valandų skaičius per savaitę

Dainužėle, suskambėk

1–4

Lionė Gruodienė

1

Spalvų pasaulis

1–4

Audronė Krikščionaitienė

1

Šokis

1–4

Elena Skripkauskienė

2

Judrieji žaidimai

1–4

Gintaras Gruodis

1

Meno takeliu

1, 2, 3

Mielagėnų skyrius

Rožė Bielinienė

2

Žaidžiame teatrą (anglų k.)

5–8

Jurgita Raketienė

1

Kompiuterinė grafika

5–8

Joana Garnevičienė

1

Dailės dirbtuvėlės

5–8

Audronė Krikščionaitienė

1

Meistriukas

5–8

Rimantas Malinauskas

2

Krepšinis

5–8

Gintaras Gruodis

1

Sportiniai žaidimai

5–8

Gintaras Gruodis

1

Futbolas

5–8

Irmantas Nalivaika

1

Instrumentinė grupė

I, II

Ingrida Labuckienė

1

Su daina

I, II

Lionė Gruodienė

1

Krepšinis

I, II

Gintaras Gruodis

1

Futbolas

I, II

Irmantas Nalivaika

1

Biologijos praktika

I, II

Ona Motiejonienė

1

Step aerobika

III, IV

Irmantas Nalivaika

2

Šokis

III, IV

Elena Skripkauskienė

2

Tinklinis

III, IV

Gintaras Gruodis

2

Krepšinis

IIID, IVD

Dūkšto skyrius

Fernandas Juchnevičius

1

 

Atnaujinta: 2017-09-12