Neformaliojo švietimo veikla

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS 2019–2020 M. M.

Programos pavadinimas

Klasės

Mokytojas

Valandų skaičius per savaitę

Dainužėle, suskambėk

1–4

Lionė Gruodienė

1

Spalvų pasaulis

1–4

Audronė Krikščionaitienė

1

Šokis

1–4

Elena Skripkauskienė

2

Step aerobika

1–4

Irmantas Nalivaika

1

Jaunieji gamtos mylėtojai

1–4

Elena Abeciūnienė

1

Let‘s play (anglų k.)

1–4

Ingrida Labuckienė

1

Meno takeliu

1, 2, 4

Rožė Bielinienė

2

Dailės dirbtuvėlės

5–8

Audronė Krikščionaitienė

1

Meistriukas

5–8

Rimantas Malinauskas

2

Sportiniai žaidimai

5–8

Gintaras Gruodis

1

Futbolas

5–8

Irmantas Nalivaika

2

Step aerobika

5–8

Irmantas Nalivaika

1

Tinklinis

I, II

Gintaras Gruodis

2

Krepšinis

I, II

Gintaras Gruodis

1

Futbolas

I, II

Irmantas Nalivaika

1

Step aerobika

I, II

Irmantas Nalivaika

1

Biologinis eksperimentas

III, IV

Ona Motiejonienė

1

Šokis

III, IV

Elena Skripkauskienė

2

Instrumentinė grupė

III, IV

Ingrida Labuckienė

2

Krepšinis

III, IV

Gintaras Gruodis

1

Tinklinis

III, IV

Gintaras Gruodis

1

Atnaujinta: 2019-09-17