Neformaliojo švietimo veikla

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS 2020–2021 M. M.

Programos pavadinimas

Klasės

Mokytojas

Valandų skaičius per savaitę

Dainužėle, suskambėk

1–4

Lionė Gruodienė

1

Spalvų pasaulis

1–4

Audronė Krikščionaitienė

1

Šokis

1–4

Elena Skripkauskienė

2

Step aerobika

1–4

Irmantas Nalivaika

1

Futbolas

1–4

Irmantas Nalivaika

1

Jaunieji gamtos bičiuliai

1–4

Elena Abeciūnienė

1

Let‘s play (anglų k.)

1, 2

Ingrida Labuckienė

1

Meno takeliu

1, 2, 3

Rožė Bielinienė

2

Iš viso:

10 val.

Dailės dirbtuvėlės

5–8

Audronė Krikščionaitienė

1

Meistriukas

5–8

Rimantas Malinauskas

1

Judrieji ir sportiniai žaidimai

5–8

Gintaras Gruodis

1

Futbolas

5–8

Irmantas Nalivaika

2

Step aerobika

5–8

Irmantas Nalivaika

1

Iš viso:

6 val.

Stalo tenisas

I, II

Gintaras Gruodis

1

Krepšinis

I, II

Gintaras Gruodis

1

Step aerobika

I, II

Irmantas Nalivaika

1

Iš viso:

3 val.

Biologinis eksperimentas

III, IV

Ona Motiejonienė

1

Šokis

III, IV

Elena Skripkauskienė

2

Tinklinis

III, IV

Gintaras Gruodis

2

Iš viso:

5 val.

Atnaujinta: 2020-10-14