Renginių planas

Renginių planas 2018–2019 m. m.

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

1.

Mokslo metų pradžios šventė.

09-01

Irmantas Nalivaika

Mokinių taryba

Renginys suburs

gimnazijos

bendruomenę

naujiems mokslo

metams.

2.

Rudeniniai poezijos skaitymai.

09-26

Zita Čičelienė

Ona Lukoševičienė

Vitalija Medzevičienė

Jaunieji poetai ir

poezijos mėgėjai

skaitys savo ir poetų

kūrybą.

3.

Tarptautinės mokytojų dienos

minėjimas.

10-05

Ona Lukoševičienė

IV klasė

1-IV kl. mokiniai

pagerbs mokytojus.

4.

Gimnazistų krikštynos.

10-19

Ingrida Labuckienė

II klasė

I kl. mokiniai bus

priimti į gimnazistų

gretas, linksmai praleis laiką.

5.

Konstitucijos diena.

10-25

Danguolė Bajarūnienė

Pagilintos mokinių

žinios apie

Konstituciją.

6.

Renginys „Duona ant mūsų stalo“.

Žaliosios vėliavos įteikimas

gimnazijai. 

10-26

Ona Motiejonienė

Aptarta gamtosauginė

veikla gimnazijoje ir

gauta Žalioji vėliava.

7.

Vaiko teisių apsaugos savaitė.

11-19-25

Mokinių taryba

Jurgita Rėkašienė

1-IV kl. mokiniai

žinos savo teises ir

pareigas.

8.

Tolerancijos dienos minėjimas

 „Būkime tolerantiški“.

11-16

Irmantas Nalivaika

Mokinių taryba

1-IV kl. mokiniai

mokysis būti

tolerantiški.

9.

Akcija „Knygų Kalėdos“.

Gruodis

Vitalija Medzevičienė

Bibliotekos fondas pasipildys naujomis knygomis.

10.

Adventinis renginys „Atėjimas“. Konkursas „Adventinis vainikas“.

12-20

Audronė Urbonienė

Ona Motiejonienė

Mokiniai ir mokytojai mokysis susikaupimo, atlaidumo prieš

Kalėdų šventes.

11.

Kalėdinis karnavalas

12-28

Ona Lukoševičienė

IV klasė

Mokiniai ugdysis

teatrinės kultūros

įgūdžius.

12.

Pasaulinė AIDS diena.

12-03

Ona Motiejonienė

Jurgita Rėkašienė

Mokiniai išplės žinias

apie AIDS.

13.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Laisvės liepsna“.


 

01-11

Danguolė Bajarūnienė

Vitalija Medzevičienė

1-IV kl. mokiniai su mokytojais pagerbs

Sausio 13-osios aukas, prisimins to meto

 įvykius, aptars jų

reikšmę.

14.

Raiškiojo skaitymo konkursas.

01-31

Lietuvių kalbos

mokytojai

1-IV kl. mokiniai

raiškiai skaitys

pasirinktus kūrinius,

bus išrinkti geriausi skaitovai,

dalyvausiantys

rajoniniame konkurse.

15.

Šimtadienio šventė.

 

02-22

Danguolė Bajarūnienė

III klasė

III kl. mokiniai

organizuos tradicinę nuotaikingą šventę

IV kl. mokiniams ir jų mokytojams.

16.

Lietuvos valstybės atkūrimo

minėjimas.

02-15

Danguolė Bajarūnienė

 

Organizuota popietė,

skirta Lietuvos

valstybės atkūrimo

100-mečiui paminėti.

17.

Kaziuko mugė. 

03-01 

Kūno kultūros,

technologijų ir menų mokytojų metodinė

grupė

Mokiniai ugdysis

verslumo įgūdžius, bus puoselėjamos

etnokultūros tradicijos, mokomasi bendradarbiavimo.

18.

Lietuvos nepriklausomybės

atkūrimo dienos minėjimas.

03-08

Danguolė Bajarūnienė

Vitalija Medzevičienė

Organizuotas renginys Lietuvos

nepriklausomybės

atkūrimo dienai

paminėti.

19.

Ekologinė  diena (veikla Žemės

dienai paminėti).

04-19

Biologijos mokytojai

1-IV kl. mokiniai bus

užimti ekologine

veikla, įvertins

ekologijos svarbą,

mokysis dirbti

komandoje.

20.

Europos diena.

05-09

Danguolė Bajarūnienė

Jurgita Raketienė

Pagilintos mokinių

žinios apie Europą ir

ES.

21.

Šeimos sporto šventė.

05-17

Gintaras Gruodis

Ugdoma pagarba

šeimai, mokiniai

atskleidžia savo

kūrybinius gebėjimus.

22.

Ketvirtokų išleistuvės.

05-30

Jūratė Šalkauskienė

4 kl. mokiniams įteikti pradinio ugdymo

programos baigimo pažymėjimai, vaikai atsisveikins su savo mokytoja ir susipažins

su būsimu klasės

auklėtoju.

23.

Paskutinio skambučio šventė.

05-24

Danguolė Bajarūnienė

1-III kl. mokiniai

pasveikins IV kl.

mokinius su paskutinio skambučio švente.

24.

Mokslo metų baigimo šventė.

06-07

06-21

Klasės auklėtojai

Irmantas Nalivaika

Mokinių taryba

Mokiniams įteikiami apdovanojimai,

linksmai pasitinkamos atostogos.

25.

Abiturientų išleistuvės.

07-12

Ona Lukoševičienė

Abiturientams

 įteikiami atestatai, prasmingai išlydimi iš gimnazijos.

 

 

Atnaujinta: 2018-10-24