Renginių planas

Renginių planas 2020–2021 m. m.

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

1.

Mokslo metų pradžios renginiai.

09-01

Klasės auklėtojai

Pasiruošta naujiems

mokslo metams

ekstremalioje situacijoje.

2.

Tarptautinės mokytojų dienos

minėjimas.

10-05

Ingrida Labuckienė

IV klasė

1-IV kl. mokiniai

pagerbs mokytojus.

3.

Gimnazistų krikštynos.

09-25

Audronė

Krikščionaitienė

II klasė

I kl. mokiniai bus priimti į gimnazistų gretas, linksmai praleis laiką.

4.

Konstitucijos diena.

10-26

Danguolė Bajarūnienė

Vitalija Medzevičienė

Pagilintos mokinių

žinios apie Konstituciją.

5.

Tolerancijos dienos minėjimas

„Būkime tolerantiški“.

11-16

Danguolė Bajarūnienė

1-IV kl. mokiniai

mokysis būti tolerantiški.

6.

Meninio ugdymo projektas

„Kalėdų stebuklo belaukiant“.

11-28

5–III klasių auklėtojai

Mokiniai ugdysis

meninius gebėjimus.

7.

Akcija „Knygų Kalėdos“.

Gruodžio

mėn.

Vitalija Medzevičienė

Bibliotekos fondas

pasipildys naujomis

knygomis.

8.

Renginys, skirtas Adventui.

12-01

Audronė Urbonienė

Mokiniams primintos krikščioniškos tradicijos.

9.

Pasaulinė AIDS diena.

12-04

Ona Motiejonienė

Jurgita Rėkašienė

Mokiniai išplės žinias

apie AIDS.

10.

Kūrybinio ugdymo projektas

„Kalėdų išvakarės“.

12-21, 22

Ingrida Labuckienė

Mokiniai ugdysis

kūrybinius gebėjimus.

11.

Bendruomeniškumo ugdymo

projektas „Šventinis karnavalas“.

12-29

1–IV klasių auklėtojai

Renginys suburs

gimnazijos bendruomenę.

12.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Laisvės liepsna“.


 

01-13

Danguolė Bajarūnienė

Vitalija Medzevičienė

1-IV kl. mokiniai su

mokytojais pagerbs

Sausio 13-osios aukas,

prisimins to meto įvykius,

aptars jų reikšmę.

13.

Šimtadienio šventė.

 

Vasario

mėn.

Irmantas Nalivaika

III klasė

III kl. mokiniai

organizuos tradicinę

nuotaikingą šventę

IV kl. mokiniams ir jų mokytojams.

14.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos

paminėjimas.

02-15

Danguolė Bajarūnienė

Vitalija Medzevičienė

Paminėta Lietuvos

valstybės atkūrimo diena.

15.

Renginys, skirtas Gimtosios kalbos dienai paminėti, 5–7 klasių

mokiniams. Lietuvių kalbos

viktorina I–IV klasėms.

02-19

Neringa Mudėnienė

Ona Lukoševičienė

Mokiniai pagilins

lietuvių kalbos žinias.

16.

Etnokultūros ugdymo projektas

„Kaziuko mugė“.

03-06

1–III klasių auklėtojai

Mokiniai ugdysis

verslumo įgūdžius, bus puoselėjamos

etnokultūros tradicijos, mokomasi

bendradarbiavimo.

17.

Lietuvos nepriklausomybės

atkūrimo dienos paminėjimas.

03-10

Danguolė Bajarūnienė

Vitalija Medzevičienė

Paminėta Lietuvos

nepriklausomybės

atkūrimo diena.

18.

Pilietinio-ekologinio ugdymo

projektas „Darom“.

03-27

5–III klasių auklėtojai

Mokiniai bus užimti

ekologine veikla, įvertins

ekologijos svarbą,  mokysis dirbti komandoje.

19.

Ekologinė diena (veikla Žemės

dienai paminėti).

04-19

Ona Motiejonienė

Laimutė Šimonienė

Mokiniai pagilins

žinias ekologijos srityje.

20.

Savęs pažinimo ir saviraiškos

ugdymo projektas „Sparnai“.

04-24

5–IV klasių auklėtojai

Mokiniai išreikš save,

atskleis savo sugebėjimus ir talentus.

21.

Prosocialinių vertybių ugdymo projektas „Šeimos diena“.

05-15

1–III klasių auklėtojai

Ugdoma pagarba Šeimai.

22.

Europos diena. Viktorina „Aš –  europietis“ I–III klasėms.

05-08

Danguolė Bajarūnienė

Vitalija Medzevičienė

Jurgita Raketienė

Pagilintos mokinių

žinios apie Europą ir ES.

23.

Paskutinio skambučio šventė.

05-21

Ingrida Labuckienė

Irmantas Nalivaika

1-III kl. mokiniai

pasveikins IV kl.

mokinius paskutinio

skambučio proga.

24.

Sporto šventė.

Birželio

1 sav.

1–III klasių auklėtojai

Mokiniai ugdosi sveikos

gyvensenos įgūdžius.

25.

Turistinis žygis.

Gegužės,

birželio

mėn.

6–III klasių auklėtojai

Mokiniai ugdysis

turistinius įgūdžius.

26.

Mokslo metų baigimo šventė.

06-04

06-05

1–4 klasių auklėtojai

5–III klasių auklėtojai

Mokiniams įteikiami apdovanojimai, linksmai pasitinkamos atostogos.

27.

Abiturientų išleistuvės.

07-16

Ingrida Labuckienė

Abiturientams įteikiami atestatai, prasmingai

išlydimi iš gimnazijos.

Atnaujinta: 2020-10-06