Renginių planas

Renginių planas 2017–2018 m. m.

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

1.

Mokslo metų pradžios šventė.

09–01

Mokinių taryba

Renginys suburs gimnazijos bendruomenę naujiems mokslo metams.

2.

Rudeniniai poezijos skaitymai, skirti skaitymo skatinimui, Europos kalbų dienai.

09–26

Zita Čičelienė

Ona Lukoševičienė

Vitalija Medzevičienė

Gimnazijos bendruomenės nariai susipažins su Ignalinos rajono jaunųjų poetų ir bardų kūryba.

3.

Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas.

10-05

Dainius Vaitkevičius

Irmantas Nalivaika

1-IV kl. mokiniai pagerbs mokytojus, IV kl. mokiniai ves dalykų pamokas.

4.

Gimnazistų krikštynos.

10-20

Danguolė Bajarūnienė

I kl. mokiniai bus priimti į gimnazistų gretas, linksmai praleis laiką.

5.

Vaiko teisių apsaugos savaitė.

11-20-26

Mokinių taryba

Jurgita Rėkašienė

1-IV kl. mokiniai žinos savo teises ir pareigas.

6.

Tolerancijos dienos minėjimas „Būkime tolerantiški“.

11-16

Irmantas Nalivaika

1-IV kl. mokiniai mokysis būti tolerantiški.

7.

Literatūrinė popietė, skirta Jono Mačiulio-Maironio 155-ųjų gimimo metinių paminėjimui.

Lapkritis

Vitalija Medzevičienė

5-IV kl. mokiniai susipažins su Maironio gyvenimu ir kūryba. Bus skatinamas skaitymo poreikis, formuojamas kryptingas skaitomos literatūros pasirinkimas, ugdomas kritiškai mąstantis žmogus.

8.

Skaitymai ,,Kelionė po Šiaurės šalių rašytojų kūrybą“.

 

Lapkritis

Vitalija Medzevičienė,

dalykų mokytojai

1-IV klasių mokiniai susipažins su Šiaurės šalių rašytojų kūryba, raiškiai skaitys pasirinktus kūrinius.

9.

Akcija „Knygų Kalėdos“.

Gruodis

Vitalija Medzevičienė

Bibliotekos fondas pasipildys naujomis knygomis.

10.

Adventinis renginys „Atėjimas“.

Gruodis

Audronė Urbonienė

Ona Motiejonienė

Mokiniai ir mokytojai mokysis susikaupimo, atlaidumo prieš Kalėdų šventes.

11.

Kalėdinis karnavalas

Gruodžio 4 sav.

Dainius Vaitkevičius

 

Mokiniai ugdysis teatrinės kultūros įgūdžius.

12.

Kalėdiniai skaitymai ,,Pasakų šaly...‘‘

Gruodis – sausis

Vitalija Medzevičienė,

Elena Abeciūnienė,

Jūratė Šalkauskienė,

Ilona Pakalkienė,

Diana Kindurienė

Dalyvaus 1-4 klasių mokiniai, raiškiai skaitys pasirinktas pasakas, lavins kalbą.

13.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Laisvės liepsna“.


 

01-12

Danguolė Bajarūnienė

Vitalija Medzevičienė

1-IV kl. mokiniai su mokytojais pagerbs Sausio 13-osios aukas, prisimins to meto įvykius, aptars jų reikšmę.

14.

Raiškiojo skaitymo konkursas.

Sausio mėn.

 

Lietuvių kalbos mokytojai

1-IV kl. mokiniai raiškiai skaitys pasirinktus kūrinius, bus išrinkti geriausi skaitovai, dalyvausiantys rajoniniame konkurse.

15.

Šimtadienio šventė.

 

Vasario mėn.

Ona Lukoševičienė

III kl. mokiniai organizuos tradicinę nuotaikingą šventę IV kl. mokiniams ir jų mokytojams.

16.

Kaziuko mugė. 

03-02 

Kūno kultūros, technologijų ir menų mokytojų metodinė grupė

Mokiniai ugdysis verslumo įgūdžius, bus puoselėjamos etnokultūros tradicijos, mokomasi bendradarbiavimo.

17.

Renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimui.

 

Danguolė Bajarūnienė

Vitalija Medzevičienė

5-III kl. mokiniai pagilins istorines žinias, turtins žodyną, gerins atmintį, lavins vaizduotę.

18.

Ekologinė  diena (veikla Žemės dienai paminėti).

Balandžio mėn.

Biologijos mokytojai

1-IV kl. mokiniai bus užimti ekologine veikla, įvertins ekologijos svarbą, mokysis dirbti komandoje.

19.

Šeimos sporto šventė.

05-15

Gintaras Gruodi

Ugdoma pagarba šeimai, mokiniai atskleidžia savo kūrybinius gebėjimus.

20.

Ketvirtokų išleistuvės.

05-30

Elena Abeciūnienė

4 kl. mokiniams įteikti pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimai, vaikai atsisveikins su savo mokytoja ir susipažins su būsimu klasės auklėtoju.

21.

Europos dienai paminėti skirta dalykinių projektų pristatymo šventė.

05-09

Danguolė Bajarūnienė

Jurgita Raketienė

5-III kl. mokiniai pristatys paruoštus dalykinius projektus, tobulins viešojo kalbėjimo įgūdžius.

22.

Paskutinio skambučio šventė.

05-25

Ilona Pakalkienė

Ona Lukoševičienė

1-III kl. mokiniai pasveikins IV kl. mokinius su paskutinio skambučio švente.

23.

Mokslo metų baigimo šventė.

05-31

06-15

Klasės auklėtojai

Mokiniams įteikiami apdovanojimai, linksmai pasitinkamos atostogos.

24.

Abiturientų išleistuvės

Liepos mėn.

Dainius Vaitkevičius

Abiturientams įteikiami atestatai, prasmingai išlydimi iš gimnazijos.

 

Atnaujinta: 2017-09-14