Ugdymas karjerai

     Gimnazija dalyvavo projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

     Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

    Pasibaigus projektui ir toliau gimnazijos mokiniams yra teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teikia koordinacinė grupė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Simaškienė, karjeros koordinatorė Vitalija Medzevičienė, specialusis pedagogas, logopedas Audrius Krikščionaitis, socialinė pedagogė Jurgita Rėkašienė, 5 klasės auklėtoja Jurgita Raketienė, 6 klasės auklėtoja Vitalija Medzevičienė, 7 klasės auklėtoja Audronė Krikščionaitienė, 8 klasės auklėtojas Irmantas Nalivaika, I klasės auklėtoja Ingrida Labuckienė, II klasės auklėtoja Danguolė Bajarūnienė, III klasės auklėtoja Ona Lukoševičienė, IV klasės auklėtojas Dainius Vaitkevičius, klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė Audronė Krikščionaitienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Ilona Pakalkienė ir iš išorės talkinantys konsultantai. Gimnazijoje lankosi lektoriai iš projekto ,,Būsiu“, kitų mokyklų ir darbo biržos atstovai. I ir II klasių mokiniai vyksta į darbo vietas, kur susipažįsta su tiesioginiu darbu, išgirsta atsakymus į rūpimus klausimus.  Ugdymo karjerai paslaugos pasiekia mokinius per klasės valandėles, integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas, renginius, ekskursijas, išvykas į darbovietes. Tai skatina mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje. Užsiėmimuose mokiniai naudojasi planšetiniais kompiuteriais, jais greičiau randama reikalinga informacija. Ugdymo karjerai grupė darbą organizuoja vadovaudamasi „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1 – 314, atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius ir galimybes. Plačiau apie projektą, ugdymo karjerai programas gimnazijos bendruomenės nariai kviečiami susipažinti svetainėje: www.mukis.lt

 

Pagrindiniai dokumentai:


1-IV klasių mokiniai, tėvai ir mokytojai apie profesijų ir darbo pasaulį, aukštąsias ir profesines mokyklas, priėmimo į jas taisykles gali susipažinti internetinėje svetainėje: www.aikos.lt

 

Įsidarbinimo galimybių barometras 2017 metais Utenos apskrityje

 

 

Informacija parengė projekto koordinatorė
Vitalija Medzevičienė

Tel. 862803064
El.p.vitalija26@yahoo.com

 

NAUDINGOS NUORODOS

www.smm.lt

www.sac.smm.lt

www.lamabpo.lt

www.mukis.lt

www.euroguidance.lt

www.bitute.lt

www.vmsfondas.lt 

www.studijos.lt

www.kastu.lt

www.skvc.lt

www.psichologai.lt

www.ldb.lt

Sėkmingos karjeros testas http://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/

Tinkamo darbo testas http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu

 

Informacija apie egzaminus

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

 

Mokymo įstaigos Lietuvoje

http://www.aikos.smm.lt/aikos/institucijos_registr.htm

 

Informacija apie studijas

http://www.studijos.lt/

http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm

http://www.lamabpo.lt/

http://www.kurstoti.lt/

 

Stojamojo balo skaičiuoklės

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

 

Darbo paieška

http://www.cvonline.lt/

http://www.cv.lt/index.do

http://www.cvmarket.lt/

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

http://naujasdarbas.lt/

http://www.manager.lt/

 

Leidiniai

http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html

http://www.manager.lt/content/files/74908825548304d38b0ed6.pdf

 

   

Atnaujinta: 2017-09-18