Darbo užmokestis

2020 m. vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Darbuotojai

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų)

Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius

GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA

1

Direktorius

1

-

-

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

-

-

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

-

-

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

4

Mokytojas ekspertas

1

-

-

5

Mokytojas metodininkas

10

1385,51

32,35

6

Vyresnysis mokytojas

15

1054,29

26,03

7

Mokytojas

3

    427,7

 11,38

8

Bibliotekininkas

0,75

 

 

9

Socialinis pedagogas

1

-

-

10

Specialusis pedagogas

0,75

-

-

11

Logopedas

0,5

-

-

12

Mokytojo padėjėjas

1,0

-

-

13

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

0,55

-

-

PAGALBINIO PERSONALO DARBUOTOJAI

14

Valytojas

5,5

607,00

40

15

Kiemsargis

1

-

-

16

Vairuotojas

3,5

810,00

40

17

Vyriausiasis buhalteris

1

-

-

18

Kompiuterių įrangos derintojas

0,75

-

-

19

Vyriausiasis virėjas

1

-

-

20

Virėjas

1,5

740,00

40

21

Pagalbinis virtuvės darbininkas

0,5

-

-

22

Statinių priežiūros darbininkas

1

-

-

23

Video laborantas

0,25

-

-

24

Elektrikas

0,5

-

-

25

Raštinės administratorius

1

-

-

26

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

0,5

-

-

Atnaujinta: 2020-10-14