Darbo užmokestis

2017 m. vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Darbuotojai

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų)

Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius

GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA

1

Direktorius

1

-

-

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

-

-

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

-

-

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

4

Mokytojas ekspertas

1

-

-

5

Mokytojas metodininkas

15

483,00

15,89

6

Vyresnysis mokytojas

18

660,00

24,00

7

Mokytojas

6

180,00

7,14

8

Bibliotekininkas

0,75

 

 

9

Socialinis pedagogas

1

-

-

10

Specialusis pedagogas

0,75

-

-

11

Logopedas

0,5

-

-

12

Mokytojo padėjėjas

0,5

-

-

13

Priešmokyklinės grupės pedagogas

0,5

-

-

PAGALBINIO PERSONALO DARBUOTOJAI

14

Valytojas

5

380,00

40

15

Kiemsargis

1

-

-

16

Vairuotojas

3,5

495,90

40

17

Vyriausiasis buhalteris

1

-

-

18

Kompiuterių įrangos derintojas

0,75

-

-

19

Vyriausiasis virėjas

1

-

-

20

Virėjas

1,5

397,40

40

21

Pagalbinis virtuvės darbininkas

1

-

-

22

Statinių priežiūros darbininkas

1

-

-

23

Videolaborantas

0,25

-

-

24

Elektrikas

0,5

-

-

25

Raštinės administratorius

1

-

-

26

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

0,5

-

-

 

Atnaujinta: 2017-09-12