Darbo užmokestis

2019 m. vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Darbuotojai

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų)

Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius

GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA

1

Direktorius

1

-

-

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

-

-

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

-

-

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

4

Mokytojas ekspertas

1

-

-

5

Mokytojas metodininkas

16

864,80

21,82

6

Vyresnysis mokytojas

19

848,62

22,07

7

Mokytojas

4

309,98

8,96

8

Bibliotekininkas

0,75

 

 

9

Socialinis pedagogas

1

-

-

10

Specialusis pedagogas

0,75

-

-

11

Logopedas

0,5

-

-

12

Mokytojo padėjėjas

1

-

-

13

Priešmokyklinės grupės pedagogas

0,5

-

-

14

Auklėtojo padėjėjas

0,5

-

-

PAGALBINIO PERSONALO DARBUOTOJAI

15

Valytojas

5,5

555,00

40

16

Kiemsargis

1

-

-

17

Vairuotojas

3,5

799,26

40

18

Vyriausiasis buhalteris

1

-

-

19

Kompiuterių įrangos derintojas

0,75

-

-

20

Vyriausiasis virėjas

1

-

-

21

Virėjas

1,5

640,10

40

22

Pagalbinis virtuvės darbininkas

0,5

-

-

23

Statinių priežiūros darbininkas

1

-

-

24

Videolaborantas

0,25

-

-

25

Elektrikas

0,5

-

-

26

Raštinės administratorius

1

-

-

27

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

0,5

-

-

Atnaujinta: 2019-03-19