Darbo užmokestis

2018 m. vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Darbuotojai

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų)

Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius

GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA

1

Direktorius

1

-

-

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

-

-

3

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

-

-

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

4

Mokytojas ekspertas

1

-

-

5

Mokytojas metodininkas

15

495,00

16,70

6

Vyresnysis mokytojas

19

672,00

21,24

7

Mokytojas

5

195,00

7,58

8

Bibliotekininkas

0,75

 

 

9

Socialinis pedagogas

1

-

-

10

Specialusis pedagogas

0,75

-

-

11

Logopedas

0,5

-

-

12

Mokytojo padėjėjas

1,0

-

-

13

Priešmokyklinės grupės pedagogas

0,5

-

-

14

Auklėtojo padėjėjas

0,5

-

-

PAGALBINIO PERSONALO DARBUOTOJAI

15

Valytojas

5,5

400,00

40

16

Kiemsargis

1

-

-

17

Vairuotojas

3,5

528,68

40

18

Vyriausiasis buhalteris

1

-

-

19

Kompiuterių įrangos derintojas

0,75

-

-

20

Vyriausiasis virėjas

1

-

-

21

Virėjas

1,5

440,00

40

22

Pagalbinis virtuvės darbininkas

0,5

-

-

23

Statinių priežiūros darbininkas

1

-

-

24

Videolaborantas

0,25

-

-

25

Elektrikas

0,5

-

-

26

Raštinės administratorius

1

-

-

27

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

0,5

-

-

Atnaujinta: 2018-11-29