Laisvos darbo vietos

      Vadovaudamasi Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680, Ignalinos r. Vidiškių gimnazija skelbia atranką lietuvių mokytojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Darbo sutartis: neterminuota.

Darbo krūvis: 10 kontaktinių valandų per savaitę 5-8 klasėse, galimybė turėti neformaliojo švietimo valandų.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija;
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • Geri bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje įgūdžiai, atsakingumas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

 • prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinanti dokumento kopija ar pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopija (tik tuo atveju, kai tai neatsispindi išsilavinimą patvirtinančiame dokumente).

Dokumentų pateikimas:

 • dokumentai pateikiami asmeniškai (Ignalinos g. 1A, Vidiškių k., Ignalinos r. sav., gimnazijos raštinė) arba siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@vidiskiu.ignalina.lm.lt iki 2018 m. birželio 20 d. įskaitytinai;
 • dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atranka:

 • pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2018 m. birželio 22 dieną 9 valandą;
 • pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami iš karto po atrankos arba elektroniniu paštu.

Telefonas pasiteirauti (8 618) 59767.

Atnaujinta: 2018-06-13