Veiklos sritys

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas,
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas,
 • pradinis ugdymas,
 • pagrindinis ugdymas,
 • sportinis ir rekreacinis švietimas,
 • kultūrinis švietimas,
 • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas,
 • švietimui būdingų paslaugų veikla,
 • vaikų poilsio stovyklų veikla,
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas,
 • švietimui būdingų paslaugų veikla.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • įrašytų laikmenų tiražavimas,
 • vaikų poilsio stovyklų veikla,
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla,
 • kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas,
 • kita transportui būdingų paslaugų veikla,
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas,
 • vairavimo mokyklų veikla,
 • karšto vandens tiekimas,
 • reklamos agentūrų veikla,
 • knygų leidyba,
 • garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba,
 • televizijos programų rengimas ir transliavimas,
 • automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma,
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas,
 • bibliotekų ir archyvų veikla.
Atnaujinta: 2016-07-20